• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Rodzina Kolpinga

Rodzina Kolpinga


”Czasy wam pokażą , co należy czynić”

Kto to jest Kolping

Bł. Adolph Kolping- katolicki kapłan ,społecznik, publicysta, ale przede wszystkim duszpasterz i ojciec rzemieślników . Żył w latach 1813-1865. Urodził się w Kerpen k/Kolonii/,wychował się w biednej rodzinie pasterza bydła. Pracował jako czeladnik przez 10 lat. W 1845 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz i duszpasterz młodzieży poparł założenie Związku Czeladników, stając się jego duchowym przywódcą i opiekunem. W myśl zasady „razem możemy więcej’’ zapewnił wielu czeladnikom dach nad głową, naukę zawodu i pomoc w poszukiwaniu pracy. Wygłosił setki kazań, pisał o poszanowaniu godności każdego człowieka w myśl zasad ewangelicznej miłości. W krótkim czasie założył dalsze związki w wielu krajach Europy, dając podwaliny pod współczesne Dzieło Kolpinga o zasięgu światowym. Papież Jan Paweł II uznał go za wzór do naśladowania dla współczesnego świata, ogłaszając błogosławionym 27 października 1991 roku.

Rodzina Kolpinga to

parafialne lub lokalne stowarzyszenie samopomocowe posiadające osobowość prawną. Ich duchowym opiekunem prawnym jest katolicki ksiądz ,a głównym zadaniem statutowym jest wychodzenie naprzeciw najbardziej palącym potrzebom lokalnej społeczności, zarówno materialnym jak i duchowym. Jest wspólnotą, w której ludzie różnych grup wiekowych spotykają się ze sobą i czynią dobro, razem szukają odpowiedzi na wyzwania współczesności. Starają się również, by wśród ludzi panowała miłość bliźniego, sprawiedliwość i braterstwo. Nadrzędnym zadaniem Rodziny Kolpinga jest jednakże wyrabianie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób odpowiedzialny , czyli postępowania jak prawdziwy chrześcijanin zarówno wobec własnej rodziny, wobec społeczeństwa, państwa i narodu. Rodzina Kolpinga nie jest zamkniętą społecznością .Wręcz przeciwnie , każdy kto chce może zostać jej członkiem.Rodzina Kolpinga w Jadownikach

Nasza Rodzina Kolpinga została założona we wrześniu 2011 roku przy parafii św. Prokopa Obecnie liczy 22 członków w różnym wieku. Prezesem jest ks. proboszcz Tadeusz Górka, przewodniczącą Kazimiera Węgrzyn a w-ce przewodniczącą Izolda Mila. Spotkania odbywają się na Wikarówce w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18[zimą],o godz.19[latem]

To co na wszystkich łączy, to aktywne uczestnictwo w życiu religijnym i społecznym. Właśnie ta cecha stała się zarzewiem powstania naszej Rodziny .Wiemy, że wspólne działanie przynosi lepsze efekty a opieka duszpasterska jednoczy i umacnia ducha działania i służby.

Naszym głównym celem działalności w duchu bł. Adolpha Kolpinga jest wypracowanie i kształtowanie w każdym z nas zdrowego ducha religijnego, abyśmy stali się dobrymi katolikami, prawymi mieszkańcami Jadownik, oddanymi członkami swych rodzin.

Mocnych argumentów powołania do życia w naszej parafii Rodziny Kolpinga jest kilka:

~ jest to stowarzyszenie katolickie, a jego założyciel ks. Adolph Kolping został wyniesiony do grona błogosławionych przez Jana Pawła II,

~ wielu mieszkańców Jadownik chce służyć innym swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem, chce pomagać potrzebującym,

~ zmiany demograficzne, jakie dokonują się w naszej miejscowości w wyniku mniejszej liczby urodzin i migracji młodych , prowadzą do zwiększenia liczby osób starszych. Żyją oni w społecznej izolacji ,spędzają swój czas w czterech ścianach borykając się ze samotnością. Wychodząc naprzeciw tym problemom , chcemy założyć dla nich świetlicę , by mogli się spotkać, porozmawiać, miło spędzić czas,

~ chcemy także pomagać dzieciom i młodzieży w nauce, umożliwić im korzystanie z różnych form spędzania wolnego czasu ,szkoleń w ramach projektów,

~ będziemy współpracować z różnymi organizacjami kościelnymi i pozarządowymi,

Wpatrując się w postać bł. Adolpha Kolpinga ufamy, że jego duch będzie towarzyszył nam w działaniu i codziennych trudach.

Modlitwa Rodziny Kolpinga

Boże , nasz Ojcze , który wezwałeś bł. Adolpha Kolping, z zawodu rzemieślnika , do kapłaństwa, udziel nam przez Niego wsparcia w życiu religijnym i społecznym. Przez Jego wstawiennictwo daj lepiej zrozumieć nasze trudne czasy i wesprzyj nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu dnia codziennego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czekamy na nowych członków. Razem możemy więcej.Zajęcia muzyczne w Jadownikach

Schola dziecięca przy naszej parafii w 2013 roku kontynuowała zadanie publiczne pt. ZAJĘCIA MUZYCZNE W JADOWNIKACH.

Podczas realizacji tego projektu dzieci nabyły i poszerzyły umiejętności wokalne oraz wiedzęmuzyczną.

Chętnie brały udział w próbach chórku i różnych uroczystościach kościelnych. Poznały wiele piosenek i pieśni kościelnych, patriotycznych i turystycznych.

Nauczyły się współpracować w grupie, występować publicznie i pokonywać tremę.

We wrześniu na Bocheńcu zostało zorganizowane ognisko dla uczestników scholi .Impreza odbyła się w Bartnej Chacie, gdzie znajduje się odpowiednie zaplecze sportowe.

Dzieci brały udział w rozgrywkach piłki plażowej,siatkówki i róznych zawodach .

Nie zabrakło też śpiewu i poczęstunku.

Skompletowano także sprzęt muzyczny, który umożliwi profesjonalne prowadzenie zajęć.Wystawa prac artystycznych – Kolpingowski Klub Seniora

Kolpingowski Klub Seniora zorganizował 24 listopada na starej plebanii wystawę prac artystycznych pt. RADOSNE I AKTYWNE ŻYCIE SENIORÓW (odpowiedzialna Teresa Nizioł).Prezentowane prace powstały podczas realizacji zadania publicznego PROMOCJA TWÓRCZOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU SENIORA.

 

Dzięki udziałowi  w projekcie nasze seniorki stały się aktywne zarówno w sferze samorealizacji jak  i rozwijania swoich zainteresowań .Nabyły nowe umiejętności i poznały różne techniki takie jak: decoupage, filcowanie , quilling. W czasie zajęć wymieniły się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami : szydełkowaniem ,wykonywaniem makram , kwiatów bibuły , kwiatów z pończoch. W spotkaniach brały też udział seniorki z Brzeska i Okocimia.

 

Cotygodniowe spotkania były czasem wspólnego przebywania ,tworzenia i rozwijania tkwiących a nie odkrytych do tej pory talentów artystycznych. Jednak, wraz z końcem projektu, nie kończą się nasze zajęcia i spotkania. Będziemy nadal wzbogać nasze prace i umiejętności. Zapraszamy do nas wszystkich chętnych.

Kolpingowski Klub Seniora

Pod koniec 2012 roku przy Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga w Jadownikach” powstał Kolpingowski Klub Seniora . W domach jest dużo osób starszych , którzy zamykają się w czterech ścianach, czuja się osamotnieni i bezużyteczni. Klub Seniora postanowił wyjść naprzeciw tym problemom. Chce wspierać osoby starsze, organizować wspólne spotkania, rozmowy, dodać im bodźców inspirują ich do aktywności. Seniorzy w naszym klubie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania ,nawiązywać

nowe znajomości, by poczuli się potrzebni i dowartościowani.

Do KKS należą osoby 50+ ,ale mile widziani są także młodsi. Obecnie spotykamy się raz w tygodniu(każdy czwartek) na starej plebanii godz.18.Przewodniczącą KKS jest Teresa Nizioł a wspierają ją członkinie RK. Zapraszamy do współpracy i wspólnych spotkań.

Ognisko na powitanie w Jasieniu

30 września 2012 r. w piękne niedzielne popołudnie schola wraz z Rodziną Kolpinga w Jadownikach i ks. Edwardem wyruszyła na ognisko, które odbyło się w szałasie Panów Eugeniusza Szafrańskiego i Adama Dobrzańskiego.

Po przybyciu na miejsce czekały już na nas upieczone kiełbaski, słodycze i pyszne ciasto. A to wszystko dzięki opiekunom i ich zapobiegliwości.

Rozpaliliśmy ognisko. Usiedliśmy w kręgu i rozpoczęliśmy biesiadowanie, które przerywane było gromkimi śmiechami i głośnym śpiewaniem. Echo niosło się po całej okolicy. Spacerowicze zatrzymywali się i ze zdumieniem przyglądali wesoło bawiącej się gromadce. Czas mijał.

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Zapadł zmrok i musieliśmy wracać do domów. Za nami pozostał pierwszy dzień jesieni 2012 roku.

 

WYCIECZKA CHÓRKU DZIECIĘCEGO

W RAMACH PROJEKTU “ ZAJĘCIA MUZYCZNE W JADOWNIKACH”.

Nasze rozśpiewane dzieci z chórku wyruszyły dnia 31 sierpnia 2012 r. na wycieczkę do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Inwałdu. Opiekunami wycieczki byli: Kazimiera Węgrzyn, Izolda Mila i Mateusz Węgrzyn.

W Wadowicach zwiedziliśmy Dom Rodzinny Jana Pawła II i kościół parafialny.

W Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedziliśmy Sanktuarium Pasyjno – Maryjne i wędrowaliśmy dróżkami Matki Boskiej.

W Inwałdzie zwiedziliśmy Park Dinozaurów i Rozrywki. Dinolandia to najpiękniejszy park dinozaurów w Polsce. To kraina niezwykłych wrażeń.

Spacerowaliśmy alejkami wzdłuż których eksponowano mnóstwo przedstawicieli tego wymarłego gatunku zwierząt. Ich wygląd odtworzono bardzo wiernie. Przewodniczka przekazała nam sporo informacji na temat prehistorycznych stworzeń i okresu w dziejach Ziemi w którym żyły.

Po części dydaktycznej zjedliśmy smaczny obiad, a potem przyszedł czas na zabawę . Możliwości było dużo. Minigolf, ściana wspinaczkowa, park linowy, jaskinie itp.

W drodze powrotnej śpiewaliśmy znane nam piosenki .

Ostatni dzień wakacji spędziliśmy bardzo przyjemnie. Dzięki wycieczce poznaliśmy ten rejon Małopolski, pobawiliśmy się i bardziej zintegrowali. Wspólny wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

 

 

 

Script logo