• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół

  Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Jadownikach. Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie. (http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/index.php/szkocar/191-szkolne-kola-caritas-2)

Szkolne Koło Caritas działa przy Zespole Szkół w Jadownikach od kilkunastu lat. Gromadzi wokół siebie uczniów pragnących oddać swój czas i pracę dla dobra drugiego człowieka, szczególnie biednego i bezbronnego. Tym, co zapala serce i rodzi entuzjazm do działania to miłość do Chrystusa, a przez to i do drugiego człowieka. Udział w Szkolnym Kole Caritas przynosi młodym ludziom piękne i wrażliwe spojrzenie na potrzeby człowieka, kształtując postawę miłości, troski i uczenie się dzielenia. Formacja duchowa i ludzka w Szkolnym Kole Caritas otwiera w konsekwencji na samego siebie, aby poznać swoje możliwości, talenty a także słabości. To prowadzi do rozwoju swojego człowieczeństwa, i rodzi nadzieję „bycia dla innych” przez całe życie. Każdy chrześcijanin jest wezwany tak naprawdę do praktykowania miłości w najwyższym stopniu, jaką jest miłość caritas.

Wybrane działania Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Jadownikach jesień – zima 2016:

- poznawanie świętych, którzy praktykowali miłość - caritas

- pogłębianie wiedzy na temat dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Caritas

- odwiedzanie chorych parafian przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

- systematyczne odwiedzanie podopiecznych „Ochronki” w Brzesku

- Akcja „Kilo”, polegająca na zbieraniu produktów spożywczych w sklepach przed świętami i przekazanie najbiedniejszym uczniom i parafianom

- odwiedzanie placówek Caritas Diecezji Tarnowskiej

- zbiórka ofiar materialnych na różne cele wyznaczone przez Caritas Diecezjalne

- organizowanie kiermaszu z wieńcami adwentowymi

Działalność Szkolnego Koła Caritas można streścić w słowach: „Więcej szczęścia jest wdawaniu, a niżeli w braniu”. Zapraszamy wszystkich do współpracy.

 

 

 

 

 

 
Script logo