• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Wspólnota Biblijna „Źródło”.

  Wspólnota Biblijna „Źródło”.

 

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – św.Hieronim

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:

” ….Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórcza moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego.Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły,zbiera potem obfite owoce. Módlmy się – kończył Ojciec Święty – aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi…”

W naszej wspólnocie parafialnej działa grupa biblijna.

Opiekunem grupy jest Ks.Tadeusz Górka. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Na spotkaniach czytamy i rozważamy wybrane teksty Pisma Świętego oraz przygotowujemy się do uczestnictwa w niedzielnej Liturgii Słowa w której systematycznie pełnimy funkcję lektorów i kantorów. Jesteśmy grupą otwartą, zachęcamy i zapraszamy aby dołączyć do nas.

 

 

    Słowo Boże, jakie Kościół czyta na początku roku zaprosiło mnie do napisania tej refleksji.

Na spotkaniu wspólnoty biblijnej rozważaliśmy hasło, jakie Kościół podał na ten rok „Idźcie i głoście”, i co zrobić, aby nie pozostało ono tylko hasłem, i w jaki sposób odnosi się ono i jest wezwaniem dla wspólnoty i dla mnie osobiście.

Jan Ewangelista Ew (J1,19-28) opisuje świadectwo Jana Chrzciciela. Wysłannicy kapłanów lewitów stawiają Janowi pytania, „Kto Ty jesteś”, „ Kim jesteś”, „ Co mówisz sam o Sobie”. Jan odpowiada na te pytania a później stwierdza „Pośród Was stoi Ten, którego nie znacie”. To zdanie bardzo mnie uderzyło, poruszyło i zaprosiło do postawienia sobie pytania; czy znam Jezusa?. Jezus mówi Ew (J 17,3) „A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, Jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa „, a Św. Paweł w liście do Filipian F(1p 3,8) pisze,: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana, i dalej „uznaje to za śmieci bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim”. Te słowa zachęcają mnie do poznania Jezusa, ale też postawienia sobie pytania, czym jest i na czym to poznanie polega, czy chodzi tu tylko o poznanie na poziomie umysłu intelektu, czy również na poziomie „serca”, o czym słowo Boże bardzo często mówi.

Ktoś powiedział „poznać to znaczy zostać przemienionym przez to, co się zna”. Jan Chrzciciel zna Jezusa i mówi „ nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandałów” Ew (J1,27) a dalej: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata’ Ew (J1,29).

To poznanie Jezusa pozwala Janowi odpowiedzieć na postawione pytania odnośnie jego osoby i posłannictwa. Pytanie o poznanie to pytanie o moją relację z Osobą Jezusa Chrystusa, pytanie o więź; bliskość czy dystans.

W tym kluczu chcę odpowiedzieć na wezwanie Kościoła w poczuciu mojej odpowiedzialności za hasło „ Idźcie i głoście”. Zapraszam wszystkie wspólnoty, jej członków, wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej do modlitwy, refleksji do dzielenia się też poprzez pisanie na naszej stronie parafialnej abyśmy dzieląc się wiarą, słowem ubogacali się wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Tadeusz

Szczęść Boże

 

   Spotkanie wokół BIBLII


Spotkanie wokół BIBLII, lectio divina, Jadowniki, 25.02. AD 2016

Ks. Tomasz Rąpała

Spotkanie członków wszystkich grup parafialnych ks. Tomasz rozpoczął modlitwą do Ducha Świętego Małej Arabki z Betlejem:

Duchu Święty, natchnij mnie,

Miłości Boża, pochłoń mnie.

Po prawdziwej drodze prowadź mnie.

Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.

Z Jezusem błogosław mi.

Od wszelkiego zła,

Od wszelkiego złudzenia,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Zachowaj mnie! Amen.

Następnie ksiądz Tomasz mówił na temat czytania Słowa Bożego, dzielił się tym, czym żyje, własnymi odkryciami Drogi z Jezusem w Jego Słowie. Podkreślał, że do czytania Biblii potrzebne jest serce a zmierzenie się ze Słowem ma nawracać. Przytoczył słowa kard. Josepha Ratzingera, „że wiele zależy od tego z jakim obrazem Boga czytamy Biblię ”, czyli w jakiego Boga wierzymy, jakiego Boga znamy? Ks. T. Rąpała zaznaczył, że Biblii nie da się zrozumieć bez przypowieści o miłosiernym Ojcu, którą uważa za „perłę Ewangelii”, którą zapisał „Ewangelista Miłosierdzia” – św. Łukasz.

Kolejnym punktem spotkania była rozmowa na temat lectio divina, czyli stylu, mentalności życia, sposobu życia, które oznacza duchowe czytanie. Ksiądz tłumaczył jak czytać Biblię, żeby stała się najważniejszą w życiu, żeby stała się Osobą. Wspomniał ojca Gargano, który mówił: „Odkryjemy, że Słowo działa bardziej, niż sobie wyobrażamy. Działa w naszym życiu, bo je oczyszcza i przemienia, ale oddziałuje na nasze otoczenie i na naszą wspólnotę, bo gdy widzi się kogoś wierzącego aż do końca, nie można nie postawić sobie pewnych pytań”.

W dalszej części spotkania zaproszony gość przytoczył za o. I. Gargano (włoskim kamedułą) pięć założeń lectio divina: WIARA, JEDNOŚĆ DWÓCH TESTAMENTÓW W PASCHALNYM MISTERIUM CHRYSTUSA, KOMUNIA Z KOŚCIOŁEM, CIĄGŁE NAWRÓCENIE, DAR DUCHA ŚWIĘTEGO WZYWANEGO W ZGODNEJ MODLITWIE.

Potem powtórzył olśniewające zdanie Mnicha, o. Gargano, który poświęcił życie Jezusowi w całości… „ PISMO ŚWIĘTE OTWIERA SIĘ PRZED CZŁOWIEKIEM W TAKIEJ MIERZE, W JAKIEJ CZŁOWIEK OTWIERA SIĘ NA PISMO ŚWIĘTE”.

Na zakończenie był czas na pytania, rozmowę na nurtujące uczestników wątpliwości itp. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

To było wspaniałe spotkanie, które uświadomiło, że jest wiele osób, które pragnie czytać Biblię, przez którą chce spotykać Osobę Jezusa Chrystusa.

Ks. Tomasz Rąpała zachwycony tak dużym zainteresowaniem zaprosił nasze wspólnoty na spotkanie z o. Krzysztofem Wonsem (SDS) w dniu 7.04.2016r. w Szczepanowie.

NIEDZIELA BIBLIJNA – 19 kwietnia 2015 r

Niedziela Biblijna jest dla nas zaproszeniem, abyśmy sięgali po Pismo Święte i na słowie Bożym budowali nasze życie i umacniali serca w prawdziwej wierze.

Kolędowanie przed Pasterką

Bóg się rodzi!
Przed Pasterką grupa biblijna „Źródło” wraz z młodzieżą przygotowała program słowno-muzyczny. Śpiew kolęd i pastorałek wprowadził wiernych w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Świadectwo

Gdy zatrzymałam się pośrodku drogi Ty Dobry Jezu nie zostawiłeś mnie samą, lecz zaprosiłeś na rekolekcje Ignacjańskie.

Nie mogłam uwierzyć, że właśnie mnie Jezus tam zaprasza. Powtarzałam Mu, że to nie dla mnie, ja się tam nie nadaję, wymyślałam różne głupie wymówki, byleby tylko na te rekolekcje nie jechać. W końcu poprosiłam o jakiś znak, że On na pewno chce bym te rekolekcje odprawiła. Chcesz to masz – jeszcze w ten sam dzień dostałam imienne zaproszenie.

Były to najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu, rekolekcje z Jezusem przez medytacje Słowa Bożego, w całkowitej ciszy. Poznawanie, odkrywanie siebie tych dobrych stron swego życia, ale i tych gorszych. Cała prawda osobie. Poznanie miłości Boga Ojca, bezwarunkowej miłości, pomimo wszystko. Jezus mówiący prosto do serca, delikatnie z wielką miłością i troską.

Dziękuję Ci Jezu, że Ty nigdy nas nie zostawiasz, zawsze wyciągasz do nas (do mnie) rękę i prowadzisz po niełatwej drodze jaką jest życie. Drodze walki duchowej – dobra i zła. Wiem także że miłość Boga Ojca jest bezwarunkowa i pomimo moich upadków ( jestem tylko człowiekiem) On wybiega mi naprzeciw, przytula do swego serca – ponieważ jestem jego ukochanym dzieckiem.

Jezus – drogą, prawdą i życiem.

Ewa

Odkrywać tajemnicę Słowa Bożego

 Jeżeli chcesz znaleźć źródło,

Musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

Wiesz, że ono musi tu gdzieś być.

Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło? !

(Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”)

 

Na jednym z naszych spotkań, w czasie rozważania fragmentu o Jezusie i Samarytance z Ewangelii św. Jana zrodziła się w nas myśl, by naszej wspólnocie nadać nazwę. Myśl ta dojrzewała w naszych sercach dosyć długo, aż w końcu na specjalnym spotkaniu, zainspirowani słowami Pisma Świętego: „(…)lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”(J4,14) zadecydowaliśmy o przyjęciu dla naszej wspólnoty nazwy „Źródło”.

Bardzo serdecznie zapraszamy zatem wszystkich chętnych, pragnących razem z nami zgłębiać i odkrywać tajemnicę Słowa Bożego na nasze spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie w piątki w domu parafialnym w Jadownikach.

 

Script logo