• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Aktualności

LISTOPADOWE  SPOTKANIE  SYNODALNE – 2021

Temat: Troska wspólnoty o  Dom  Boży – Dom  modlitwy (Koncerty w  kościołach)

Część  formacyjna

 • Eucharystia
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu

 Refleksja  dotyczyła Kodeksu Prawa  Kanonicznego – kanon 1210.

„W miejscu  świętym dopuszcza się tylko to, co  służy sprawowaniu i  szerzeniu kultu, pobożności i  religii, a  zabrania się  tego, co  jest obce świętości miejsca”.

Czy więc  każdy  z  nas  jest  świadomy  czym jest  świątynia – kościół  parafialny  i  jak  zachowuję się  w  Domu  Bożym.

Medytacja  dotyczyła fragmentu  opisanego  w  Ewangelii – „Napisane jest: Mój  dom będzie domem modlitwy, a  wy  uczyniliście
z  niego  jaskinię  zbójców”. (Mt 21,13)

Odnośnie koncertów  w  kościołach

 • powinny służyć ożywianiu ducha chrześcijańskiego przez  muzykę  religijną – chóralną, organową i  inne
 • nie można natomiast  wyrazić  zgody na  muzykę świecką, choćby  była nawet  arcydziełem  sztuki
 • zgodę na koncert w kościele może wyrazić  tylko  biskup diecezjalny  na  podstawie prośby księdza proboszcza

Każda parafia powinna  troszczyć się  o  należyty stan  muzyki  kościelnej  w  swojej  świątyni, szczególnie w  obrzędach  liturgicznych.

NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  LISTOPADA  2021

To  już dziewiąte spotkanie modlitewne w  intencji życia.

W  nabożeństwach uczestniczyły m.in. osoby, które w  Dniu  Świętości Życia – 25 marca  duchowo adoptowały dziecko, zagrożone aborcją  i  przez  9  miesięcy  modlą  się  w  intencji  tego  dziecka, którego  imię  zna  tylko  Bóg.

W  czasie  adoracji – uwielbienie Jezusa w  Najświętszym  Sakramencie za  to, że  jest  z nami w  Świętej  Hostii i  mówi  do nas, że jest naszym życiem, naszą  drogą, naszą prawdą i  miłością.

Inspiracją  do rozważania był fragment  z  Księgi  Proroka  Izajasza (powstałej pod koniec VI wieku  przed  narodzeniem Jezusa) –

o  czynieniu  zła. Prorok ostrzega przed  moralnym  relatywizmem, gdy  ludzie chcą  pogodzić wiarę  w  jedynego Boga z kultem bożków.

A  jak  jest  dzisiaj?

W  dziwny sposób wiele osób  łączy  uczestnictwo we Mszy Św. z  głosowaniem  za  aborcją.

Na polskich  ulicach  spotyka się  ludzi, którzy mienią  się  katolikami, ale  jednocześnie nie  widzą nic złego  w  stosowaniu antykoncepcji, we wspólnym mieszkaniu  bez  sakramentu  małżeństwa, we  wprowadzaniu do  szkół  gorszącej  edukacji,

w  eutanazji, w  promowaniu związków  partnerskich jednej płci.

Bardzo potrzeba modlitwy przebłagalnej  :

 • za rządzących, którzy ustanawiają  prawa niezgodne z  Bożym  objawieniem
 • za ludzi mediów: dziennikarzy, artystów, sportowców, którzy swoimi wypowiedziami niosą zgorszenie
 • za ochrzczonych, którzy popierają relatywizm moralny
 • za tych, którzy namawiają  do  aborcji
 • za tych, którzy  dali  się  przekonać  do  aborcji
 • za tych, którzy  w  aborcji  widzą  dobre  rozwiązanie
 • za pracowników  klinik  aborcyjnych
 • za lekarzy, którzy zamiast  ratować życie, przynoszą śmierć

W intencji dziecka  adoptowanego – odmówiono modlitwę adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

Zmarł nasz rodak, śp. ks. Franciszek Hojnowski

W dniu 11 XI 2021 roku zmarł ks. Franciszek Hojnowski - kapłan diecezji sandomierskiej, rodak z parafii pw. św. Prokopa Opata w Jadownikach,a od 2010 roku rezydent w tej parafii. Różaniec w int. zmarłego kapłana zostanie odmówiony w niedzielę 14 XI 2021r. w kościele parafialnym w Jadownikach o godz. 16:15 oraz o 13:30 w dniu pogrzebu. Pogrzeb śp. ks. Franciszka Hojnowskiego odbędzie się w poniedziałek 15 XI 2021 roku o godz. 14:00 w kościele parafialny w Jadownikach, po czym nastąpi złożenie trumny z ciałem śp. + ks. Franciszka na miejscowym cmentarzu.


Duszę śp. + ks. Franciszka Hojnowskiego polecajmy miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu a nasza Panie...

 NABOŻEŃSTWO  W  INTENCJI  ŻYCIA – 25  PAŹDZIERNIKA  2021

Modlitwa w  intencji  poczętego, a  zagrożonego  życia  przed  narodzeniem – w  październiku – połączona z Nabożeństwem Różańcowym i  Eucharystią.

W  modlitwie uwielbienia  Najświętszego  Sakramentu – dziękowaliśmy za dar  Eucharystii, za  uobecnienie zbawczej  ofiary  Baranka  Bożego, za  cudowną bliskość, kiedy możemy otaczać  modlitwą  dziecko, które  duchowo adoptowaliśmy, szczególnie rozważając  tajemnicę  ofiarowania  w  świątyni  oraz  rodziców  tego  dziecka o  odwagę  i  miłość.

W  modlitwie dziękczynienia i  prośby – wyrażaliśmy  naszą  wdzięczność za  możliwość uczestnictwa we  Mszy  Św. – wielkiej  tajemnicy  miłości  celebrowanej  przez  Kościół, by  słuchać  jak  Jezus  Baranek  Boży  wyjaśnia  nam  pisma  w  drodze do  naszego Emaus.

 

SPOTKANIE  SYNODALNE – 21  PAŹDZIERNIKA  2021

 

TEMAT: Rola  parafialnych  zespołów  teatralnych  w  misji  ewangelizacyjnej  oraz  w  kształtowaniu wrażliwości  artystycznej, estetyki i  etyki  słowa.

     „Teatr, ile wiemy, to atrium  spraw  niebieskich. I  stąd  go  tak zwiemy”(C.K. Norwid)

Część  formacyjna – w  ramach  Spotkania PZS – to uczestnictwo w  modlitwie:

- Nabożeństwo Różańcowe

- Eucharystia

- Adoracja Najświętszego Sakramentu

Refleksja dotyczyła fragmentu  z  Evangelium vitae JPII – „Nikt nie powinien czuć  się  wyłączony z  tej  mobilizacji  na  rzecz  nowej  kultury życia: wszyscy  mają  do odegrania  ważną rolę.  Obok rodziny doniosłe zadanie  spełniają  nauczyciele  i  wychowawcy”.

Między innymi  zapytajmy siebie:

Czym  jest  dla mnie mowa ludzka, a  czym  Słowo Boże?

Czy  zdaję  sobie sprawę, że wypowiadane przeze  mnie  słowa nie są obojętne moralnie, a  wypowiadane nieodpowiedzialnie mogą  zranić  lub  zgorszyć  drugiego  człowieka?

Czy  mam  świadomość, że powszechnie używane  wulgaryzmy  są  zaprzeczeniem  ludzkiej  kultury i  mogą  stwarzać  okazję do  grzechu  i  zgorszenia?

Czy  dostrzegam  na  co  dzień  wartość  słów: dziękuję, proszę, przepraszam?

Odnośnie w/w  tematu  miesiąca  mamy  fragment  synodalnego  dokumentu „Dobra  kultury diecezji  tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona”:

1.pkt 115. Podmiotem duszpasterstwa przez  teatr  jest  zespół inscenizacyjny  realizujący  spektakl, który  staje  się  jedną
z  apostolskich, ewangelizacyjnych  wspólnot  parafialnych, a  jego  misją  jest  głoszenie  Dobrej  Nowiny. Przez swoją  otwartość
i  zaangażowanie  w  formację  chrześcijańską, zespół  jest wspólnotą ewangelizującą, ale  i  ewangelizowaną.

2.pkt 116. Teatr  parafialny  może  odgrywać  ogromną  rolę  w  procesie  integracji  młodych  ludzi z parafią  i  lokalną  wspólnotą. Młodzież  mająca  zdolności  aktorskie i  zainteresowania  sceniczne  jest  zaproszona, aby  chętnie  brała  udział  w  organizowanych  w  ramach  duszpasterstwa (w  skali diecezji  lub  dekanatu) specjalnych  warsztatach  teatralnych  czy  kursach recytatorskich  prowadzonych przez  zawodowych aktorów  lub  animatorów  życia  teatralnego. 

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA – 16 PAŹDZIERNIKA 2021

 

I ETAP – CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA

W Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski uczestniczyliśmy w Eucharystii, współcelebrowanej przez naszego Księdza Proboszcza w intencji pielgrzymów i ich rodzin.

Po Mszy Św. – spotkaliśmy się na Wałach Jasnogórskich by rozważać Drogę Krzyżową.

Rozważania poświęcone były uczynkom miłosierdzia co do duszy i co do ciała, zwłaszcza w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie.

Modlitwa dotyczyła również tych, którzy słabną w miłości, którzy żyją w biedzie, w kłótniach, nienawiści, którzy się rozeszli, za samotne matki i ojców, za żyjących bez sakramentu małżeństwa, za obrońców życia.

Po każdej stacji przypominane były słowa Ojca Św. Jana Pawła II – papieża rodziny.

 

II ETAP – POLSKIE ARS

Polskie Ars to Sanktuarium Św. Jana Marii Vianneya (1786 – 1859) – w miejscowości Mzyki, bardzo małej, będącej filią parafii Gniazdów leżącej 30 km od Częstochowy.

Relikwie Św. Proboszcza z Ars do kościoła w Mzykach przekazane zostały w 2000 r. w czasie konsekracji tej świątyni, a w Roku Kapłańskim (2009) ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI – kościół w Mzykach został uroczyście ustanowiony sanktuarium poświęconym Św. Proboszczowi z Ars jako miejsce modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, a także o nowe powołania do służby Bogu.

Centralnym punktem pobytu w tym sanktuarium była właśnie modlitwa w intencji kapłanów przed Najświętszym Sakramentem, prowadzonej przez ks. Wojciecha Torchalskiego – kustosza tego miejsca.

Po przekazaniu nam informacji dotyczącej Patrona i tego sanktuarium – można było zobaczyć pokój Św. Jana Marii urządzonego tak jak w jego prawdziwej plebanii we Francji.

 

III ETAP – KRAKÓW BIAŁE MORZA

Dzień 16 października b.r. to 43 rocznica wyboru Św. Jana Pawła II Wielkiego na Stolicę Apostolską. Dobrze, że dane nam było w tym ważnym dniu odwiedzić to Jego piękne sanktuarium – składające się z Kościoła Dolnego i Kościoła Górnego.

Pielgrzymi mogli indywidualnie zwiedzić wiele kaplic, modlić się przy relikwiach krwi w Kaplicy Relikwii, a także przy relikwiarzu krwi umieszczonym na płycie z grobu Ojca Św. z Grot Watykańskich Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, a w Kościele Górnym zatrzymać się przy gablocie z sutanną JP II, z zamachu na Jego życie 13 maja 1981.

Ważna była także chwila adoracji w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

DROGA POWROTNA

Pielgrzymka to czas bycia razem, to wdzięczność za wspólnotę, za ubogacenie duchowymi przeżyciami, za modlitwę, za radość wyśpiewania pieśni i piosenek religijnych, a także piosenek biesiadnych.

Warto więc pielgrzymować !

Dekanalne spotkanie młodzieży w Brzesku

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku odbyło się dekanalne spotkanie młodych w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Reprezentanci parafii należących do dekanatu uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył dziekan ks. prał. Józef Drabik. Po Eucharystii młodzi otrzymali od niego specjalne świece ŚDM oraz teksty modlitwy, która ma pomóc w duchowym przygotowaniu do spotkania w Lizbonie. Parafie Jadowniki reprezentowała grupa młodzieży z KSMu oraz kandydatów do sakramentu Bierzmowania.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajduje się w galerii. 

Pielgrzymka do Porąbki Uszewskiej

W niedzielę 3 października o godzinie 8:45 spod naszego kościoła parafialnego wyruszyła piesza pielgrzymka do Porąbki Uszewskiej na odpust ku czci Matki Bożej. Pielgrzymi w liczbie ok. 25 osób pod przewodnictwem księdza Wojciecha Mroza modlili się w intencjach parafii, ojczyzny oraz intencjach osobistych bliskich ich sercom. Pielgrzymka odbyła się w pięknej pogodzie więc w atmosferze radości i rozmodlenia pielgrzymi kroczyli do Matki podziwiając po drodze piękne krajobrazy widoczne z Bocheńca. Po dotarciu na miejsce uczestniczyli wraz z innymi naszymi parafianami którzy dotarli na miejsce samochodami oraz setkami wiernych z różnych miejscowości w  Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 10:30 pod przewodnictwem księdza dra Andrzeja Jasnosa, a następnie wzięli udział w procesji różańcowej. 

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii.

NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  WRZEŚNIA  2021

W  czasie  wrześniowego nabożeństwa w  intencji życia – adorując  Najświętszy Sakrament – w  ufnej modlitwie prosiliśmy
w  intencji  dzieci, które duchowo adoptowaliśmy i  ich  rodziców oraz  w  intencji  polityków, którzy  winni  są  zgorszenia przez  uchwalanie  niemoralnego  prawa. Potrzeba, aby  współczesny świat  miał  odwagę zaufać  Bogu  i  kruszyć mur, którym otacza się  grzech  aborcji – przedstawiając  tę  okrutną zbrodnię jako  znakomite osiągnięcie  współczesnej  myśli.

Wierzymy, że otaczając modlitwą  Duchowej Adopcji, ten  trudny, codziennie umacniany  mur  wokół  aborcji – będzie się  osłabiał
i  matki  będą  zdolne pokochać i  przyjąć  swoje  dzieci.

W  intencji dziecka adoptowanego i  jego  rodziców – modlitwa  codzienna  adoptującego i dziesiątek różańca.

SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 23  WRSEŚNIA  2021

Temat: Udział w  katechizacji  szkolnej obowiązkiem katolików oraz  przestrzenią współpracy środowisk wychowawczych

Omówiono fragmenty  synodalnego dokumentu: „Katechizacja  w  diecezji  Tarnowskiej”

1.Najważniejszymi w dziele katechizacji  szkolnej są  jej adresaci. Odpowiedzialni za dzieło katechizacji  powinni usilnie troszczyć się  o integrację  środowisk wychowawczych: rodziny, parafii i  szkoły, zwłaszcza w  kontekście przygotowania do przyjęcia sakramentów  świętych (punkt 69)

2.Nauczyciele religii, realizując swoje powołanie katechetyczne w szkole, powinni otoczyć szczególną troską  wszystkich uczniów, również  tych, którzy z różnych powodów zrezygnowali z udziału  w lekcjach  religii  w  szkole (p. 79)

Zadajmy  sobie więc pytanie: Czy lekcje  religii  dla  katolików  są  obowiązkowe i  czy  są  ważne?

Niektórzy rodzice  lub  uczniowie są  przekonani, że uczęszczanie  na  lekcje religii  jest  nieobowiązkowe.

Zwróćmy  jednak uwagę na to, że  każdy rodzic, który decyduje się na chrzest dziecka – przyjmuje zobowiązanie, że  wychowa go  w  wierze  Kościoła.

Pierwszym więc  środowiskiem odpowiedzialnym za  realizację  tego  zadania – jest  rodzina  katolicka, jej  należyte traktowanie  lekcji  religii, uczestnictwo  w  przygotowaniu do  sakramentów  świętych dziecka oraz  własny  przykład życia  chrześcijańskiego.

Szkolna katecheza jest  ważna, a  jej  zadaniem  jest  wsparcie  i  pomoc  rodzicom  w  wychowaniu dzieci.

Szkoła powinna być  przyjazna współpracy z  rodzicami  i  katechetami  w  dziele  moralnego  wychowania dzieci  i  młodzieży.

NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  SIERPNIA  2021

Spotykając się  na  comiesięcznej  Adoracji  Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie – w  intencji życia – pragniemy  uwielbiać Boga, który jest  Miłością. Jest  to  prawda, dzięki której  każdy popełniony grzech  może być  zgładzony.

Nie  dzieje się  to automatycznie ani  bezboleśnie, gdyż  każdy wymaga  naprawienia  zła,  pokuty i  konkretnego działania.

Dziękując  za  dar wspólnoty Kościoła – w  czasie  tej  adoracji – szczególnie polecaliśmy  lekarzy, pielęgniarki  i  wszystkich pracowników  służby zdrowia, aby  umieli  dostrzegać i  doceniać wartość każdego życia  ludzkiego. Aby żaden pracownik,
a  zwłaszcza lekarz  nie  niszczył życia, bo  aborcja jest wielkim  złem – ciężkim  grzechem.

Miłosierdziu  Bożemu powierzaliśmy  lekarzy  i  innych  pracowników  służby zdrowia, do których trafiają  matki  dzieci – duchowo przez nas  zaadoptowanych, by znalazły dobrą radę, pomoc i  wspaniałą  opiekę dla siebie  i  swoich  dzieci.

Na zakończenie – modlitwa codzienna adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY

NIEDZIELA - 15  SIERPNIA  2021

 

Kontynuując tradycję  wpisaną  od  22  lat  w  życie  naszej  parafii – w  uroczystość „Matki  Bożej  Zielnej” – z  radością  spotykamy się  w  czasie  Mszy  Św. z  osobami  starszymi, chorymi, niesprawnymi  i  ich  opiekunami.

Eucharystię  w  tej  intencji  sprawował  ks. dr Piotr Jaworski - kapelan  Szpitala im. Szczeklika w  Tarnowie. W  czasie  homilii
ks. Piotr  nawiązując do  Ewangelii  (Łk 1,39-56) – kiedy Maryja  niezwłocznie i  z  pośpiechem udała  się  do  krewnej  Elżbiety by  jej  spontanicznie pomagać – zwrócił  się  do zebranych  z  przesłaniem  tego pięknego dnia, gdy  nasze  kroki  skierowaliśmy  do świątyni, by  czuć się  bezpiecznie  przy  Matce.

Wpatrując się  w  Maryję – uczymy  się  Ją  naśladować, gdyż  jest  dla  nas  wzorem  i  przykładem  wrażliwości  na  drugiego  człowieka. Uczy  nas  też  wdzięczności i  uwielbienia  Boga  za  wszystkie dary, jak  np.  zdrowie, ale  też  i  za  chorobę, która  oczyszcza  i  często  mimo  bólu  i  cierpienia  jest  cenna do zyskania duchowych darów, bo celem  życia  jest  Pan Bóg, życie  wieczne, niebo. Dbając o  nasze ciało  nie  zapominajmy o  naszej  duszy, a  opiekując się  chorymi, zapytajmy  się  czy nie ma
w  czasie  tej  posługi  znieczulicy, co  często utrudnia choremu  powrót do  zdrowia.

W  czasie  Mszy Św. udzielony był  Sakrament  Namaszczenia  Chorych, a  na  zakończenie poświęcono bukiety  z  ziół, kwiatów, kłosów  zbóż, które obecni  przynieśli  z  sobą  lub  otrzymali  od  Caritas.

 

Oaza parafialna w Zakopanem 26-31.07.2021

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z naszej parafii wraz z ks. Wojciechem Mrozem udała się na oazę parafialną do Zakopanego. Ich pobyt był wypełniony jak to przystało na wyjazd w góry wieloma wędrówkami po tatrzańskich szlakach ale centrum dnia była Eucharystia. Ponadto młodzież każdego dnia rozważała księgę Jonasza. Tematem oazy były słowa "daj się połknąć" bo w życiu Jonasza dobra zmiana dokonała się wtedy, gdy we wnętrzu wielkiej ryby zgodził się na Boże powołanie. Te 6 dni przebiegły w atmosferze radości z możliwości przebywania razem, pokonywania swoich słabości na górskich szlakach, dobrej zabawy na wycieczce do Energylandii i przede wszystkim bliskości z Panem Bogiem. Młodzież pod koniec oazy już pytała się "gdzie jedziemy za rok?" Widać jasno, że po czasie pandemii i zdalnego nauczania młodzi potrzebują doświadczyć piękna świata, a przez świat przecież poznajemy naszego Stwórcę.

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii.

WSPOMNIENIE  ŚW. ANNY  I  ŚW.  JOACHIMA – 26  LIPCA  2021

 

Po  raz  pierwszy  z  okazji  liturgicznego  wspomnienia  Św. Anny i  Św. Joachima – w  niedzielę  25  lipca  bieżącego  roku (najbliższa  niedziela  daty 26  lipca), w  Kościele na  całym  świecie  obchodzony był  Światowy Dzień  Dziadków i  Osób  Starszych.

Ustanowił go  papież  Franciszek pragnąc  zwrócić  uwagę  na  to, by doceniać  obecność i  rolę  dziadków  w  społeczeństwie
i  w  rodzinie, by  nie  byli zaniedbani ani  wykluczeni, ale  zawsze znajdowali  szacunek i  miłość  oraz  czuli  się  akceptowani  przez  wszystkie lata  życia.  Dziadkowie potrzebują młodych, a  młodzi  potrzebują dziadków, potrzebny jest  więc wzajemny  dialog.

 

PIELGRZYMKA  NA  BOCHENIEC

 

„Anno święta, wszak u Boga Ty możesz wiele. Wyjednaj nam zgromadzonym w  tym tu kościele. U Wnuka Najświętszego dar miłości  Jego, a Maryja niech nam sprzyja, o Anno Św."

Na Wzgórzu  Bocheniec  - Św. Anna  od  wieków odbiera  cześć  od  mieszkańców  naszej  parafii  i  nie  tylko.

Tradycyjnie  od  wielu  lat  uczestniczymy w  pielgrzymkach  z  Kościoła  Parafialnego  do  Kościółka  Św. Anny – w  okresie  od  maja  do  października, a  szczególnie  26  lipca, by  modlić  się  w  intencji  dziadków oraz  prosić  Naszą  Patronkę  o  przemożną Jej  opiekę.

W  czasie  drogi  odmawiano Różaniec  Św. , Litanię  do  Św. Anny i  do  Św. Joachima  oraz  Koronkę do  Miłosierdzia  Bożego.

Centralnym  punktem było  uczestnictwo w  liturgii  Mszy  Św., by  przez  wstawiennictwo Św. Anny dziękować za  szczególną  opiekę  nad  naszą  parafią  i  całą  okolicą.

       „Czyńmy  Św. Annie dzięki  nieustannie za  wszystkie Jej  dary, które nam  rozdała....”

W  spotkaniu modlitewnym uczestniczyło wielu  parafian  oraz  gości  z  sąsiednich  miejscowości, a  także osoby noszące imię  Anna.

W  niedzielę  1  sierpnia, w  tym  pięknym  miejscu  - będziemy uczestniczyć  w  Odpuście  ku czci  Świętej  Anny.

NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  LIPCA  2021

O  godz. 1500 (niedziela)  uczestniczyliśmy w  Adoracji  Jezusa-Chleba Życia  utajonego  w  Najświętszym  Sakramencie, by Go uwielbiać, ufać  i  pokładać nadzieję, gdyż  potrzebujemy  Baranka, którego  Krew  ochroni  nasze  domy, nasze  rodziny, małżeństwa, nasze serca.

Uwielbiając  Baranka  Bożego,  Prawdę  wyzwalającą  nas  z  niewoli  grzechu  i  śmierci  oraz  zawierzając  każdy  dzień  naszego  życia – pokornie prosiliśmy:

 • o godne  i  z  wiarą  uczestnictwo w  liturgii  Mszy  Św.
 • o  pragnienie  przyjmowania  Chleba  Życia
 • o  umiejętność zawierzania  Bogu  tego  co  dla  nas  niezrozumiałe
 • o  powrót tych, którzy zagubili  dar wiary
 • o  dar  wiary  dla  ojca  dziecka, które duchowo adoptowaliśmy

Po  odmówieniu codziennej  modlitwy  adoptującego  w  intencji  dziecka, którego  życie przed  narodzeniem  jest  zagrożone
i  dziesiątka  różańca – także prosiliśmy  w  intencji  ojców poczętych dzieci  przez  wstawiennictwo Św. Józefa wezwaniami  Litanii  i  Modlitwy.

 

INFORMACJA NA TEMAT 38 PPT NA JASNĄ GÓRĘ I PIELGRZYMOWANIU
GRUPY 8 ŚW. STANISŁAWA BM. 19 sierpnia 2021 r.

 

 

„Eucharystia daje życie” to hasło tegorocznej PPT na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VII w Tarnowie. 39 PPT na Jasną Górę w tym roku ze względu na panującą pandemie i wszelkiego rodzaju obostrzenia oraz przepisy sanitarne, przybrała formę sztafety. Grupa 8 wyruszy na szlak pielgrzymi w trzecim dniu tj. 19 sierpnia z Nowego Brzeska do miejscowości Radziemice. Jest to odcinek ok. 24 km, który zakończony zostanie wspólnym Apelem Jasnogórskim, po przybyciu do miejscowości Radziemice.

 

Informuję, że zapisy w grupie 8 św. Stanisława PPT rozpoczną się 05 lipca br. Zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w kancelarii parafialnej parafii św. Jakuba Ap. w Brzesku w godzinach jej urzędowania tj. od pon. – pt. 7.30 – 8.00 oraz od 16.30 do 18.00 i w sob. od 7.30 – 8.00. Zapisy trwają do 13 sierpnia. Grupa maksymalnie może liczyć do 300 osób, do której to liczby nie wliczają się osoby zaszczepione. Zapisują się osoby zainteresowane pielgrzymką, osobiście, a nie przez drugie osoby. Zapisanie się na pielgrzymkę wiąże się z zapisem na autokar. Nie ma możliwości dojeżdżania na szlak pielgrzymi swoimi samochodami.

 

Koszt pielgrzymki tegorocznej wynosi od osoby dorosłej 50 zł, a od dzieci 25 zł (do 8 klasy włącznie). Do tej ceny dochodzi jeszcze koszt autokarów, które będą dowozić pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy i do Częstochowy na wejście 25 sierpnia. Koszt od osoby za autokar wynosi 70 zł. (20 zł  Brzesko – Nowe Brzesko – Radziemice i 50 zł do Brzesko - Częstochowa). Łączna kwota za pielgrzymkę od osoby z autokarami wynosi 120 zł., a od dzieci 70 zł.

 

Drodzy Pielgrzymi! 

Pragnąc przeżyć dobrze od strony duchowej pielgrzymkę, nie skupimy się tylko na wyznaczonym dniu, w którym będziemy pielgrzymować, ale każdego dnia (oprócz 19 i 25 sierpnia) będziemy się spotykać w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Brzesku, aby częściowo realizować program rekolekcji w drodze, jaką jest pielgrzymka. Dlatego zapraszam codziennie do Brzeskiej Fary, albo poprzez łącza internetowe, dzięki transmisji online. 

PROGRAM SPOTKANIA:

18:00 – Msza święta z kazaniem (konferencja pielgrzymkowa);

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, możliwość spowiedzi świętej;

20:00 – Apel Jasnogórski. 

Zapraszam do takiej formy pielgrzymowania i umocnienia się duchowo. Jeżeli, ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w całości, to zapraszamy choć na jeden z tych punktów spotkania np. Apel Jasnogórski, bo to nam pomoże częściowo zachować ciągłość ducha pielgrzymowania.

Tegoroczna pielgrzymka jest inna od tych wcześniejszych, ale ufamy, że również i ta forma przyniesie owoce w naszym codziennym życiu, o co będziemy się modlić 26 sierpnia br. w Sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie o godzinie 18.00. W ten sposób będziemy chcieli podsumować i wyrazić wdzięczność dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tegoroczne pielgrzymowanie w takiej formie.  

Niech Pani Jasnogórska wynagrodzi wszystkim podjęty trud w przygotowaniu i przeprowadzeniu PPT.

           

 

NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  CZERWCA  2021

 

Kolejne  spotkanie modlitewne w  intencji  poczętego  dziecka, którego  życie  przed  narodzeniem  jest zagrożone – przez  osoby, które podjęły duchową adopcję – połączone było z  Nabożeństwem Czerwcowym. Po modlitwie Litanią  do  Najświętszego Serca  Pana  Jezusa, odmówiona była codzienna  modlitwa  adoptującego  i  dziesiątek różańca.

Słowa modlitwy obejmują  również  rodziców  dziecka – o miłość i  odwagę  dla  nich, aby  swoje dziecko  pozostawili przy  życiu, bo każde poczęte życie jest  darem  Boga  i  jest  święte.

JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE – 2021

 

W  niedzielę  20  czerwca – rodziny z  całej  diecezji  uczestniczyły w  Diecezjalnym  Święcie  Rodziny przy Ołtarzu  Papieskim
w  Starym Sączu. Uroczystości przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

W  naszej parafii  w  tą  niedzielę  przeżywaliśmy  radość  kolejnego  spotkania małżonków przeżywających  jubileusze 25 i  50-lecia  zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa, co  również „wpisało” się  we wspólne diecezjalne  świętowanie.

Uroczystą  Eucharystię  w  intencji  jubilatów i  ich  rodzin – sprawował  Ks. Proboszcz, który w  homilii  wskazał  na ważne zadania, jakie  małżonkowie  spełniają  w  życiu rodziny.

Według Adhortacji  Familiaris  consortio (Wspólnota rodzinna) – Ojca Św. Jana Pawła II, są to: funkcja prorocka – czyli  dawanie świadectwa o miłości, której  źródłem  jest  Jezus Chrystus, funkcja kapłańska – czyli ofiara  ze  swojego  życia  dla  współmałżonka, dzieci, przez  to  dążenie  do uświęcania się  i  funkcja królewska – czyli budująca człowieczeństwo przez wierność, miłość, przebaczenie i  wzajemna pomoc.

Ks. Proboszcz zwrócił  uwagę, że jubilaci  będąc  ze sobą  są  zawsze młodzi, bo  człowiek  starzeje się  wtedy, gdy  przestaje kochać  Boga  i  współmałżonka.

Zachęcił, by dalsze życie  uzupełniać czynami mądrości, odpowiedzialności i  doświadczenia oraz gestami  modlitwy, wiary, ufności  i  życia  sakramentalnego.

Ważnym  punktem uroczystości było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a  pamiątką  spotkania jak  co  roku – to list  gratulacyjny  z  życzeniami  i  błogosławieństwem od  ks. bpa  Pasterza naszej diecezji  i  świeca  jubileuszowa  od  ks. Proboszcza.

Wielką  radość  i  wspomnienie dnia  ślubu – sprawił  Marsz  Mendelsona, który  pięknie  wybrzmiał  na  organach (wykonany przez Panią  organistkę).

 

CZERWCOWY  TEMAT  SYNODALNY – 2021

 

„CZŁOWIEK  ŻYJE  PRAWDZIWIE  LUDZKIM  ŻYCIEM  DZIĘKI  KULTURZE”

W  ostatnich  trzydziestu  latach  dostrzegamy  niepokojące  zjawisko  upadku  kultury  na  wielu  płaszczyznach. Otacza  nas  agresywna  anty-kultura  odwołująca  się  do  niskich  instynktów  ludzkich. Propaguje  się  przemoc, nienawiść, tanią  sensację. Do  przestrzeni  publicznej  wprowadza  się  wyrazy  i  zwroty  wulgarne, prymitywne  i  obraźliwe. Nowe  normy  kulturowe
i  obyczajowe  są  zaprzeczeniem  prawdziwej  kultury  i  dobrych  obyczajów.

Jan  Paweł  II  wielokrotnie  przypominał, że  kultura  jest  właściwym  sposobem  istnienia  i  bytowania  człowieka, nie  może  uciekać  od  oczekiwania  i  wymagania, aby ludzie  należący  do  elity  intelektualnej  i  kulturalnej  nie  ulegali  trendom
i  tendencjom , lecz  bronili  ładu  stworzonego  świata, wskazywali  ludziom  sens  i  wartość  życia, równocześnie  wychowując  młode  pokolenie i  przygotowując  go  do  przyszłości.

Kształtowanie  człowieka  w  kulturze  , poczuciu  tożsamości  narodowej  i  więzi  z  „małą  ojczyzną” dokonuje  się  w  rodzinie,
a  także  przez  wspólnoty  w  parafii  i  diecezji.

Kultura  nie jest  zwykłym  zbiorem  cech  kulturowych – zwyczajów, nawyków  i  instytucji – ale  stanowi  zorganizowany  system  życia  i  zachowania  się  społecznego  z  jego  prawami  i  regułami  rozwoju.

Trzeba  również  pamiętać, że  wartości  kultury  wypracowuje  się  poprzez  sięgnięcie  po  dorobek  poprzednich  pokoleń,
a  przechowując  dziedzictwo  przodków  uczyć  historii  i  tradycji.

Starajmy  się  w  rodzinach  troszczyć  o  wychowanie  dzieci  w  naszej  pięknej  i  bogatej   kulturze  chrześcijańskiej, bo  przykład  i  zasady  wyniesione  z  domu  rodzinnego  będą  towarzyszyć  zawsze.

            

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – 2021


W Uroczystość Bożego Ciała uświadamiamy sobie obecność Prawdziwego Boga wśród nas,
jest to obecność żywa i realna – ukryta jedynie pod postaciami Najświętszego Ciała i
Najdroższej Krwi.
Z radością uczestniczyliśmy w Procesji Eucharystycznej ulicami naszej parafii (Św. Prokopa,
Królewską, Podgórską) – do czterech ołtarzy.
I. „PANIE DOBRY JAK CHLEB”
Ewangelia Mt 26, 17-19 26-29
Krew Nowego Przymierza wylana na odpuszczenie grzechów
Eucharystia jest Ofiarą


II. „TO JEST WINO CO SIĘ KRWIĄ CHRYSTUSA STAŁO”
Ewangelia Mk 8, 1-9
Jedli i nasycili się
Eucharystia jest pokarmem duszy


III. „JEZUS CHLEBEM ŻYCIA”
Ewangelia Łk 24, 13-16 28-35
Poznali Go przy łamaniu chleba
Eucharystia jest sakramentem zjednoczenia


IV. „OTO CIAŁO MOJE”
Ewangelia J 17, 20-26
Aby się zespolili w jedno
Eucharystia jest zadatkiem nieśmiertelności

25  MAJA  2021 – NABOŻEŃSTWO  W  INTENCJI  ŻYCIA

Majowe  modlitewne  spotkanie   w  intencji  życia  było  w  czasie  Nabożeństwa  Majowego. Po modlitwie  Litanią  Loretańską – polecaliśmy  nienarodzone  dziecko – za  pośrednictwem  Maryi  Matki  i  Świętego  Józefa,  człowieka  zawierzenia, który  opiekował  się  Jezusem  po  urodzeniu.

W  modlitwie  polecaliśmy  też  rodziców, aby  swoje dziecko  pozostawili  przy  życiu  i  przyjęli  go z  miłością, gdyż  każde  życie  jest  darem  od  Boga  i  jest  święte.

W  tej  intencji  odmówiono  dziesiątek  różańca.

MAJOWE  SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 2021

TEMAT: ROZWIJANIE  POBOŻNOŚCI  INDYWIDUALNEJ  I  WSPÓLNOTOWEJ

Autentyczny rozwój  pobożności  następuje  wtedy, gdy  modlitwa  wspólnotowa  przenika  się  z  modlitwą  indywidualną.

„Szczytem  i  źródłem” życia  Kościoła  jest  udział  w  niedzielnej  liturgii  Mszy Św. , co  ma  być inspiracją  do  codziennej  modlitwy  w tygodniu. Modlitwa  zaś  powinna  być  przygotowaniem  do kolejnej  Mszy Św. Życie pełną  wiarą  nie może  być  więc  ograniczone  tylko do  samej  liturgii, albo  tylko  do  samej  modlitwy  osobistej.

Okres  pandemii, kiedy w  związku  z  kwarantanną  nie można  było uczestniczyć  w  liturgii – pokazał  głód  wspólnej  modlitwy  w  świątyni, której  nie  zastąpi  żadna  transmisja  radiowa, telewizyjna  czy  internetowa.

Sobór  Watykański  II (1962 – 1965)  w  dokumencie  o  liturgii – mocno  podkreślił  znaczenie  celebrowania  liturgii – aby  wierni  uczestniczyli  w  niej  świadomie, czynnie  i  owocnie – nad  czym  powinni  czuwać  duszpasterze.

Rodzajem  wspólnej  modlitwy  są  też  różnego  rodzaju  nabożeństwa  odprawiane  w  kościele  przez  kapłana  lub  osoby  świeckie. Mogą  być  też  nabożeństwa  przy  kapliczkach  na  terenie  parafii.  Dobrze, że  w  naszej  parafii  kontynuowana  jest  tradycja  nabożeństw  majowych  i  czerwcowych, także  przez  dzieci  i  młodzież.

Również  wiele z  tych  nabożeństw  można  odprawiać  indywidualnie  w  domu  lub  w  kościele  podczas  osobistej  modlitwy, np. adoracja  w  ciszy  i  wiele  innych.

W  rozwoju  pobożności  nie  chodzi  o  to, by  uczestniczyć  we  wszystkich  nabożeństwach, ale  możemy  mieć  takie  do  których  jesteśmy  przywiązani, dzięki  którym  doświadczamy  Bożej  pomocy. Warto  jednak  dbać  o  to, by  oprócz  coniedzielnej  liturgii  praktykować  jeszcze  jakieś  nabożeństwo , które pomoże  nam  w  rozwoju  modlitwy  osobistej, a  można  go też  odprawiać  samemu  lub  z  rodziną  w  domu.

               Jak  możemy  praktycznie  rozwijać  osobistą, indywidualną  pobożność  oraz  pobożność  wspólnotową?

 • pierwszym  miejscem  wychowania  do modlitwy  jest  rodzina  chrześcijańska – gdzie  uczy się  modlitwy  i  wytrwałości
  w  modlitwie
 • konkretny przykład  i  żywe  świadectwo  rodziców, wspólna  modlitwa z  dziećmi
 • wspólna  modlitwa  małżeńska
 • przynależność dzieci  do grup parafialnych, gdzie  uczą się  wspólnej  modlitwy
 • udział  w  niedzielnej Mszy  Św.-po  uprzednim przygotowaniu  Słowa  Bożego przez  rozważanie
 • udział  w  liturgii w dni  powszednie lub  innych  wybranych  nabożeństwach
 • indywidualna  adoracja  w  ciszy  w  świątyni
 • modlitwa  za  siebie nawzajem  i  za  kapłanów
 • modlitwa  w  intencji  życia  zagrożonego  przed  narodzeniem (adopcja  duchowa)
 • przynależność do  Róż  Różańcowych  i  innych  grup  parafialnych

TEMAT  SYNODALNY – KWIECIEŃ  2021

 

 „ROLA  MŁODYCH  W  EWANGELIZACJI  RÓWIEŚNIKÓW”

Na  podstawie  raportu  z  badań  wśród  młodzieży  Diecezji  Tarnowskiej „Młodzież  czasu  Synodu”, w  którym  wzięło  udział ponad  14 tyś. ankietowanych – 69,6%  młodzieży  uważa  się  za  osoby  wierzące, a  30%  to  osoby  obojętne  religijnie  lub  wrogo  ustosunkowane  do wiary  w  Boga. Wielki  wpływ na  życie  młodych  ludzi mają  ich  przyjaciele, w  tym  rówieśnicy. Według  w/w  raportu  aż  42%  młodych w  sprawach  dotyczących  moralności  kieruje  się  radą  przyjaciół. Wpływ  rodziców  to  48,8%, a  wskazówki  księdza (np. spowiednika)  to  tylko  13,1%.

Młodzież wyraża  pragnienie  pogłębiania  swojej  wiary, ale  jednak  blisko  2/3  młodych, którzy  wypełnili ankietę – nie  interesowała  się  filmikami, stronami  lub  konferencjami  o  tematyce  religijnej  w  Internecie, a  także  6 na  10  osób  w  zasadzie  w ogóle  nie  zagląda  do  Pisma  Św. Większość  młodzieży nigdy  lub  prawie  nigdy nie  rozmawia  na  temat  wiary, a  najczęściej  podawanym  powodem  było „Nie  wiem, jak  mówić  o  Bogu”.

Jak  można  więc  mobilizować  młodzież  do  podjęcia wysiłku  ewangelizacji? 

Znaczny  wpływ na życie  młodych  ludzi mają  rówieśnicy, dlatego  potrzeba, aby  w  dzieło  ewangelizowania  zaangażować  wierzącą  i  praktykującą  młodzież, gdyż  wiara  umacnia  się  gdy  jest  przekazywana. Ewangelizować  można  nie  tylko  słowem  ale  również  przykładem  swojego  życia, a  także  wpisami  w  Internecie  i  swoimi  rozmowami  z  rówieśnikami. Bardzo  ważnym  impulsem  powinno  być  przygotowanie  do  bierzmowania – dalsze  oraz  bezpośrednie. Przygotowanie bezpośrednie  powinno  odbywać  się  przez  katechezy  parafialne (30 spotkań). Ważne, by  rodzice  również  uczestniczyli  w  tych  katechezach, gdyż  wtedy  staną  się  owocne  dla  młodego  człowieka – łatwiej  będzie  w  domu  o  wspólne  rozmowy  na  temat  poruszanych  zagadnień  religijnych. Formowanie  animatorów , którzy  będą  mogli  dzielić  się  swoim  doświadczeniem  Pana  Boga, to  dobre przygotowanie  do  bierzmowania, a  także  w  Młodzieżowej  Szkole  Animatora, w  czasie  kursu  dla  ceremoniarzy, kursu  przewodniczek  DSM, czy  w  Ruchu  Światło  Życie.

Zachęcajmy  więc  młodzież  z  naszej  parafii, by  podejmowała  trud  udziału  w  takich  szkoleniach.

NABOŻEŃSTWO  W  INTENCJI  ŻYCIA  - 25  KWIETNIA  2021  

 

Kontynuując  comiesięczne  spotkanie  modlitewne  Duchowej  Adopcji  w  intencji  poczętego a  zagrożonego  życia  dziecka  przed  narodzeniem – uczestniczyliśmy  w  Adoracji  Najświętszego  Sakramentu.

Rozważanie  dotyczyło  fragmentu  z  Księgi  Rodzaju  22,1-19  -  opisującego  Abrahama, który  całym  sercem  wierzy  Bogu, mając  świadomość, że  wszystko  co  jest  na  tym  świecie  pochodzi  od  Boga  i  Bóg  jest  Panem  życia. Dlatego  w  każdej  chwili  był  gotowy, aby  dać  Bogu  wszystko,  czego  zażąda. Nie  buntował  się  i  nie  pytał  dlaczego  Bóg  chce  mu  zabrać  syna, bo  uwierzył, że  wszystko, co  czyni  Bóg  jest  dobre.

                             Życie  człowieka  jest  dobrem.

Zwróćmy  jednak  uwagę, że  w  obecnym  czasie  zły  duch  pokazuje  pozorne  dobro, przez  co  można  uwierzyć, że  zabicie  cierpiącego  dziecka  to  dobro, zabicie  schorowanego  i  cierpiącego  człowieka to  dobro.

Zabijanie  nie  nazywa  się  zabijaniem, ale  aborcją, terminacją  ciąży, redukcją  embrionalną, eutanazją, uwalnianiem  od  cierpień  i  bólu. Historia  Abrahama  i  Izaaka  stanowi  piękny  obraz  miłości  Boga  do  człowieka. Abraham  był  gotowy  ofiarować  swojego  syna, ale  ofiarował  „uwikłanego  w  zaroślach” baranka. Bóg  z  miłości  do  nas  ofiarował  swojego  Syna, który  stał  się  również  Barankiem  Ofiarnym.

Prosiliśmy  Chrystusa by  otoczył  opieką  naszą  Ojczyznę – aby  było  w  niej  zachowane  prawo  nakazujące  szacunek  i  troskę  o  każde  ludzkie życie, także  to  dopiero  poczęte, także  to  schorowane, które  przez  cierpienie  łączy  się  z  Chrystusem  na  drodze  krzyżowej.

Prosząc  o  wiarę  jak  ziarnko  gorczycy  i  wiarę  Abrahama – zakończyliśmy  modlitwą  uwielbienia, modlitwą  codzienną  adoptującego i  dziesiątkiem  różańca.

PATRONALNE  ŚWIĘTO  CARITAS – 2021

 

Niedziela  Miłosierdzia  Bożego  11  kwietnia  rozpoczyna  77  Tydzień  Miłosierdzia – pod  hasłem  „Jesteśmy  wezwani  do  miłosierdzia”.

Corocznie  w  Niedzielę  Miłosierdzia  Bożego – Parafialny  Zespół  Caritas – obchodząc  swoje  święto, spotyka  się  w  świątyni, by  uczestniczyć  w  Adoracji  Najświętszego  Sakramentu  i  Mszy  Świętej.

W  bieżącym  roku  szczególne  podziękowanie  dotyczyło  mijających (za  kilka  dni)  25  lat  działalności  naszej  Caritas:

 • za możliwość  czynienia  dobra
 • za zaangażowanie  wielu  osób  mających  wyobraźnię  miłosierdzia,  wolontariuszy, którzy  posługiwali  i  tych, którzy  posługują  nadal
 • za kapłanów, którzy  nas  w  tej  posłudze  wspierali  i  tych, którzy  czynią  to  obecnie
 • za wszystkich  darczyńców, również  tych  anonimowych  składających  ofiary  do  skarbony  Caritas
 • za Szkolne  Koło Caritas  i  opiekunów
 • za osoby, które  potrzebują  pomocy: chorych, cierpiących, niesprawnych, uzależnionych, zagubionych  oraz  będących
  w  trudnej  sytuacji 

Centralnym  punktem naszej  modlitwy  była  Eucharystia  celebrowana  przez  Ks. Proboszcza  w  intencji  Caritas – jako  podziękowanie  za  25  lat  działalności  z  prośbą  o  potrzebne  łaski  w  dalszej  posłudze.

Wielkanoc 2021

"Odszedł Pasterz nasz" w wykonaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Jadownik

Zapraszamy do posłuchania pieśni "Odszedł Pasterz nasz" w wykonaniu zespołu "Trzy Szesnaście" działającego przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w naszej parafii

https://www.youtube.com/watch?v=0mCDhKGuHfQ&t

Brak opisu.

 

DZIEŃ  ŚWIĘTOŚCI  ŻYCIA

      UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO – 25  MARCA  2021 

 

Na  to rzekła Maryja: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech  Mi się stanie według słowa twego”

Po  raz  trzynasty  w  naszej  parafii – podjęta została Duchowa Adopcja Dziecka  Poczętego, którego  imię  zna jedynie  Bóg. Uroczysty  akt  przyrzeczenia nastąpił w  czasie  koncelebrowanej  Mszy Św.- po  wyznaniu  wiary i  odśpiewaniu  Hymnu  do  Ducha  Św. – przy zapalonych  od  paschału  świecach.

Przed  Ofiarowaniem  na  ręce  Ks. Proboszcza  złożono  dary:

 • zapaloną świecę – symbol  Jezusa  światłości  prawdziwej  i  dawcy  życia
 • deklaracje – wypełnione przez  74  osoby  podejmujące  duchową  adopcję
 • owoce i  żonkile – symbol  życia
 • model dziesięciotygodniowego  dziecka – jako  przypomnienie, że  życie  człowieka  rozpoczyna  się  w  chwili  poczęcia i  jest święte
 • Hostia i wino – dary  ołtarza

Przygotowanie  do  Dnia  Świętości  Życia  w  bieżącym  roku  rozpoczęło  się  modlitwą  od  19  marca  w  uroczystość  Św. Józefa – Oblubieńca  Najświętszej Maryi  Panny. Do  każdego dnia  przypisana  była inna, szczegółowa  intencja dotycząca  wyznaczonych  grup  osób:

 • o odwagę dla  rodziców, by  każde  dziecko  przyjęli  z  miłością  oraz  o  solidarność  z  rodzicami  otrzymującymi  trudną  diagnozę  prenatalną
 • o zwiększenie pomocy  dla osób  niepełnosprawnych  ze  strony  państwa
 • o prawo do życia dla  każdego człowieka, o  respektowanie  przez  polityków  prawa  Bożego
 • o rozwój  hospicjów  perinatalnych
 • o prawe  sumienie  dla lekarzy, położnych, pielęgniarek  i  farmaceutów
 • o prawe  sumienie  dla  dziennikarzy  i  ludzi mediów
 • o opamiętanie  dla  domagających  się  zabijania  nienarodzonych 

 

Zaproszenie na naukę rekolekcyjną i drogę krzyżowa dla młodzieży - Piątek 26.03.2021

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZDEJMIJ MASKĘ PRZED CHRYSTUSEM PIĄTEK GODZ. 18.00 NAUKA REKOLEKCYJNA DLA MŁODZIEŻY DROGA KRZYŻÃWA KOŚCIÓŁ W JADOWNIKACH UDAWANIE KOGOŚ KIM SIĘ NIE JEST, JEST MARNOWANIEM OSOBY, KTÓRĄ SIĘ JEST.”

Błogosławieństwo nowych ministrantów

W niedzielę 21 marca do grona ministrantów naszej parafii dołączyło 5 chłopców. Gratulujemy im tej wspaniałej chwili i życzymy im, aby zawsze pałali "gorliwością o sprawy Pana" i z radością służyli Mu przy ołtarzu "na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej". Niech na drodze służby wspiera ich Matka Boża Jadownicka Róża Duchowna i św. Dominik Savio - patron ministrantów.  

Wiecej zdjeć z tego wydarzenia znajduje się w galerii.

Uroczyste przyrzeczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Karolina Cichońska i Karol Dobrzański ukończyli diecezjalne szkolenie KSMu I stopnia i 20.03.2021 r. w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Mszy Świętej przewodniczył bp. Artur Ważny. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju! Gotów! 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi i na świeżym powietrzu

Wiecej zdjeć z tego wydarzenia znajduje się w galerii.

TEMAT SYNODALNY – MARZEC 2021

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE EWANGELIZACJI I KOMUNIKACJI W KOŚCIELE TARNOWSKIM

Strona internetowa Kościoła tarnowskiego powstała 24 lutego 1997 r. a oficjalna strona Stolicy Apostolskiej – 30 marca 1997 r. (vatican.va), czyli miesiąc później. Obecnie spośród 465 parafii i rektoratów Kościoła tarnowskiego – 97 nie ma własnej strony internetowej. Jako parafia należymy do Kościoła tarnowskiego, dlatego warto zainteresować się wirtualną ofertą mediów diecezjalnych, m.in:

 • diecezja tarnowska
 • radio RDN
 • gość tarnowski
 • promyczek dla dzieci
 • Synaj.tv
 • V Synod

Internet ze swej natury jest wspólnotowy i wspólnotwórczy – „inter” z łaciny znaczy „między”. Obecna sytuacja pandemii „udowodniła”, że Internet daje możliwość podtrzymania relacji wtedy, gdy jest to fizycznie niemożliwe. Siłę Internetu stanowią lokalne społeczności, choć ich zasięg jest globalnym sposobem komunikacji. Internet jest ważny dla struktury Kościoła, gdyż opiera się na Kościołach lokalnych, a w praktyce to parafia jest pierwszą i najważniejszą wizytówką Kościoła. Jeśli parafii nie będzie w sieci albo będzie słabo obecna, rzadko aktualizowana, wtedy siła ewangelizacyjna Kościoła będzie słabsza.

Odpowiedzmy sobie jak wspólnoty naszej parafii angażują się w różne formy ewangelizacji przez media, co wiemy o życiu parafialnym, co można ukazywać jako posiew Ewangelii oraz zaczyn inspirującego dobra.

TRWA WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS – 2021

NABYWAJĄC BARANKA LUB PASCHALIKA, WSPIERAMY DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ I CARITAS NASZEJ PARAFII.

OSOBY POTRZEBUJĄCE SĄ ZAWSZE WŚRÓD NAS, MOŻEMY WIĘC ICH WSPOMÓC PRZEZ JAŁMUŻNĘ POSTNĄ, KTÓREJ SYMBOLEM MOŻE BYĆ WŁAŚNIE BARANEK WIELKANOCNY.

BARANKA CZY PASCHALIKA MOŻEMY TAKŻE OFIAROWAĆ W NASZEJ RODZINIE LUB ZNAJOMYM, SĄSIADOM, ITP., ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ BYĆ OBECNI W ŚWIĄTYNI. JEST TO WYRAZ PRZYJAŹNI I ŁĄCZNOŚCI DUCHOWEJ Z NIMI.

TEMAT SYNODALNY – LUTY 2021

Temat: Instytucje diecezjalne w służbie realizacji misji Kościoła

Kościół realizując misję ewangelizacyjną jest wspólnotą duchową w konkretnym czasie i miejscu. Kościół towarzyszy więc człowiekowi w całym okresie jego życia na wielu płaszczyznach w drodze ku uświęceniu.

Zadania te – Diecezja Tarnowska realizuje dzięki poszczególnym instytucjom diecezjalnym. Zespołem osób i instytucji, które świadczą pomoc Biskupowi Tarnowskiemu w kierowaniu i sprawnym zarządzaniu Kościołem tarnowskim jest Kuria Diecezjalna.

Przedstawicielami Biskupa „w terenie” są dziekani powołani do koordynacji działalności duszpasterskiej w ramach dekanatu (nasza parafia należy do dekanatu Brzesko). Dziekani reprezentują też Biskupa w kontaktach z wiernymi w sprawach funkcjonowania wspólnot parafialnych, zrzeszonych w ramach dekanatu.

Do ważnych instytucji diecezjalnych należą:

 • Sąd Diecezjalny
 • Poradnie Prawno-Kanoniczne
 • Wyższe Seminarium Duchowne
 • Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium
 • Dom Księży im. Św. Józefa w Tarnowie
 • Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • Muzeum Diecezjalne
 • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
 • Radio Diecezjalne RDN Małopolska i RDN Nowym Sącz
 • Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne „ARKA” w Gródku
 • Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu
 • Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach
 • Diecezjalne Studium Rodziny
 • Parafialne Poradnie Rodzinne
 • Poradnia Specjalistyczna Arka i Telefon Zaufania

Ilość i różnorodność tych instytucji świadczy o wielopłaszczyznowym i bogatym wymiarze ludzkiego życia, a także pokazuje przestrzenie w których Diecezja Tarnowska jest obecna.

V Synod Diecezji Tarnowskiej podejmuje refleksję nad właściwą relacją pomiędzy poszukiwaniem środków materialnych, a wypełnieniem misji ewangelizacyjnej zawartej w nauczaniu Mistrza z Nazaretu.

W kontekście w/w informacji warto sobie postawić pytanie – czy w razie potrzeby rozwiązania problemu, pomocy, wsparcia, czy uzyskania porady – wiem do jakiej jednostki organizacyjnej się zwrócić, czy informacja jest odpowiednia, czy ewentualnie coś poprawić lub usprawnić.

Uwagi można przekazać do Parafialnego Zespołu Synodalnego.

XXIX  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO – 2021

11  LUTEGO – WSPOMNIENIE  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  Z  LOURDES

W bieżącym  roku  dzień  ten  obchodzony  jest  pod  hasłem: „Jeden  jest  wasz  Nauczyciel, a  wy  wszyscy  braćmi  jesteście”
(Mt 23,8).

W  związku  z  trwającymi  obostrzeniami  dotyczącymi  pandemii  COVID-19, nie  było  możliwości  (jak  corocznie) – spotykać  się  z  chorymi  w  ich  domach – dlatego  łącząc  się  z  nimi  duchowo  w  modlitwie  różańcowej  i  w  czasie  Mszy  Św. zanoszona  była  modlitwa  w  intencji  parafian  złożonych  przewlekłymi  chorobami, cierpieniem , niesprawnością,  wiekiem  senioralnym,  a  także  w  intencji  ich  rodzin,  opiekunów, pracowników  służby  zdrowia i  kapelanów.

 

Bogarodzico  Dziewico  Niepokalanie  Poczęta – bądź  pochwalona

Jadownicka  Różo  Duchowna – módl  się  za  nami

STYCZNIOWY  TEMAT  SYNODALNY – 2021

 „MIŁOSIERDZIE  BRAMĄ  I  DROGĄ  EWANGELIZACJI”

Dzieło ewangelizacji  jest  obowiązkiem  wszystkich  ludzi  ochrzczonych, którzy  są  nie  tylko wezwani, ale  także  zobowiązani  do ewangelizowania innych  swoim  życiem  i  słowem.

Ostatnie  bolesne  wydarzenia  w  świecie, w  naszej  Ojczyźnie i  Kościele –m.in. związane z  pandemią  skutkują oddaleniem  się  niektórych  ludzi  od  Boga  i  wspólnoty  Kościoła. Dotyczy  to szczególnie  ludzi  młodych i  w sile  wieku.

Jedną  z  form  dawania  świadectwa  prawdy  Ewangelii  jest  świadczenie  miłosierdzia  potrzebującym, czyli  bycia  bliźnim dla  cierpiącego  człowieka, solidaryzowanie  się  z  nim, a  dla  ubogiego – umiejętność  takiego  pomagania, które  nie  krępuje  nikogo, nie  stygmatyzuje, nie  upokarza.

„Miłosierdzie  czynów  nadaje  nieodpartą  moc  miłosierdziu  słów”.

                  Czy  jest  to możliwe  w  obecnej  rzeczywistości?

 • Pierwszym miejscem  ewangelizacji  przez  miłosierdzie  powinna  być rodzina.  To  w  niej  od  najmłodszych  lat dzieci  powinny  uczyć  się  wyobraźni  miłosierdzia  najpierw  wobec swoich  bliskich, a następnie  wobec  innych  ludzi.
 • Drugim etapem  powinna  być  szkoła, gdzie ważną  rolę  mogą  pełnić  szkolne  koła  Uczą  one  dzieci  i  młodzież  troski  o  dobro  innych, przybliżając  je przez  to  do ewangelicznej  miłości  miłosiernej.
 • Trzeci etap  to  wolontariat  składający  się  z  młodzieży  i  dorosłych, którzy  w  sposób  systematyczny  włączają  się  w  akcje  pomocowe  w parafii.

Zespoły  Caritas – oprócz  konkretnych  form  pomocy, powinny  poczuwać  się  do  głoszenia Ewangelii  przez  miłosierdzie i  świadectwo chrześcijańskiego  życia, dlatego  nie  może  zabraknąć  dla nich stałej  i dobrze zaprogramowanej  formacji.

Katolickie  Stowarzyszenie  Młodzieży – uczestnicząc w  życiu  Kościoła angażuje  się  w różne inicjatywy w  parafii  i  nie  tylko – stając się  ewangelizującymi „pielgrzymami  wiary” we  wspólnocie  parafialnej.

Ważnym  podmiotem  ewangelizacji  powinny  być  także osoby, które  korzystają z  różnej  pomocy  wspólnot parafialnych, gdyż  udział  w  sytuacjach  i  ich   potrzebach  często prowadzi  do  bycia  razem  i  działania, które  nadaje  życiu  sens.

Życzenia Noworoczne 2021

 

Drodzy bracia i siostry,

Życie to nieustanna wędrówka, pełna obaw i nadziei. A dziś rozpoczynamy wraz z Nowym Rokiem kolejny etap naszego podążania za Panem pod czujnym okiem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  Ona uświadamia nam, że Bóg przychodzi, aby otoczyć nas swoją opieką, obdarować miłosierdziem i pokojem.

Wpatrując się Jej postawę, my kapłani życzymy Wam, by Maryja wypraszała wszystkim ten optymizm wiary, który miała Ona sama, oraz by Święta Boża Rodzicielka stała się dla każdego inspiracją do radosnej służby Bogu, rodzinie i bliźnim w tym Nowym Roku 2021!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

 Kolędnicy misyjni 2020

            W tym roku przedsięwzięcie kolędników misyjnych wyjątkowo ograniczyło się do przedstawienia scenki kolędowej przez dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w kościele parafialnym, po każdej Mszy świętej 26 grudnia. Hasło tegorocznego kolędowania brzmi: Eitim canapó Tupã napé.  Jest to tekst w języku guarani. Oznacza on: Radujcie się bracia w Panu.   

Grupa Misyjna wspiera 26. projektów w krajach misyjnych. Jednym z nich jest pomoc dzieciom masajskim. Te dzieciaki, z bardzo kolorowego i „egzotycznego” ludu zamieszkującego północną Kenię i Tanzanię, nie mają łatwego życia. Od najmłodszych lat potrafią zajmować się zwierzętami i zbieraniem miodu, ale większość z nich nie umie czytać ani pisać.

Dzieci nie są też objęte opieką lekarską. Wiele z nich potrzebuje operacji chirurgicznych. Kiedy się zdarzy, że jakieś dziecko urodzi się z rozszczepem wargi albo inną deformacją, nie ma łatwego życia w swojej wiosce. Traktowane jest jako „inne”, czyli „enwoki”. I często za tę inność płacą najwyższą cenę... cenę własnego życia. Wszystko bowiem, co jest „enwoki”, według Masajów jest „przeklęte” i może sprowadzić na wioskę nieszczęście. To, co w Polsce można wyleczyć prostym zabiegiem czy rehabilitacją, w Tanzanii staje się zazwyczaj wyrokiem śmierci. Innym ogromnym problemem jest brak dostępu do czystej wody. Picie brudnej powoduje wiele poważnych chorób. Jest więc pilna potrzeba budowy studni.

Dziękujemy za wsparcie kolędników misyjnych! Dobro, którym się dzielimy z innymi, zawsze do nas wraca!

 

ŻYCZENIA

 

Niech Boża Dziecina wlewa miłość do serc, obdarza pokojem, uchroni od zarazy, błogosławi, rozświetla mroki życia
i daje nadzieję na lesze jutro.

Błogosławionych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą kapłani parafii.

 

KORESPONDENCYJNE  SPOTKANIE  PZS – GRUDZIEŃ  2020

Temat: Katecheza  rodzinna

Pojęcie  „katecheza” – kojarzy  się ze zorganizowanymi  strukturami  tj.  szkolnym  nauczaniem  religii.

Tymczasem  katecheza  w  rodzinie  to  przede  wszystkim  świadectwo chrześcijańskiego  życia  rodziców, czyli  wprowadzenie  dzieci  w życie  religijne, m.in. przez  wspólną  modlitwę, niedzielną  i  świąteczną  Eucharystię,  regularną  spowiedź  św., przykład  życia  chrześcijańskiego, rozmowy  w  domu na  tematy  religijne, zainteresowanie  uczestnictwem  w  lekcjach  religii, udział  w  nabożeństwach  różańcowych, majowych, pielgrzymkach, a  także  celebrowanie  zwyczajów i  rytuałów rodzinnych  w domu oraz  uczestnictwo w  różnych  formach  pobożności  ludowej.

Umiejętność bycia „katechetą” w  domu  zależy od  odpowiedniej  formacji  samych  rodziców  i  ich  przygotowania  do  bycia  rodzicem  -  stąd  potrzebna  jest  nie  tylko  katecheza  rodzinna, ale  również  katecheza  dla  rodziców.

Naturalną  okazją  do takiej  katechezy  są  ważne  wydarzenia  w  życiu  wierzących – jak  narodziny  dziecka (katecheza  przed  chrztem), przygotowanie dzieci  do  przyjęcia  sakramentów: pierwsza spowiedź  i  komunia św., bierzmowanie, a  także przygotowanie dalsze  i  bliższe  przed  zawarciem  małżeństwa.

Bolesnym  problemem  jest  to, że  rodzice  zgadzają  się  na  uczestnictwo dzieci  w  szkolnym  nauczaniu  religii, a  równocześnie  rezygnują  z  praktyk  religijnych  zarówno  prywatnych, domowych, wspólnotowych  i  parafialnych.

Czy  więc wprowadzenie katechezy dla dorosłych  jest  potrzebne  i  czy  jest  możliwe, czy  jest  w  stanie pogłębić wiedzę  religijną  rodziców?

Odpowiedzmy  sobie przy okazji  tak  zwanego „Strajku  Kobiet” , który  odsłonił  przykrą  prawdę, że  część  młodych  osób (także z naszej  parafii), popiera legalizację aborcji  - jaka jest  przyczyna  takiego  zachowania , czy  rodzice to  akceptują .

Jak  można  więc  poprawić jakość  katechezy, aby  umacniać uczniów  i  młodzież w  wierze, zakorzeniając ją  w  Ewangelii, by  formować  sumienia w  kontekście najgłębszych  wartości  ludzkich.

Nie żyje rodak ks. Stanisław Leon Dadej, sercanin

Nie żyje rodak ks. Stanisław Leon Dadej, sercanin
W wieku 87 lat zmarł w szpitalu w Busku Zdroju ks. Stanisław Leon Dadej, sercanin
mieszkający w klasztorze w Kątach Starych k. Stopnicy. Pochodził z Jadownik.
Sercanów poznał m.in. przez kuzyna Józefa Serwina, zawodowego murarza, który budował
Dom Macierzysty w Krakowie Płaszowie, a potem w Stadnikach wraz z innymi jadownickimi
murarzami. Swą drogę życia zakonnego i kapłańskiego rozpoczął w 1947 r. wstępując
najpierw do małego seminarium w Płaszowie, a potem do postulatu i nowicjatu w Stadnikach,
gdzie 13 września 1951 r. razem z pięcioma kolegami złożył pierwszą profesję.
Jego droga do kapłaństwa prowadziła przez studia najpierw u krakowskich dominikanów,
potem w otwartym w 1956 r. przy Saskiej 2 własnym tzw. studium domesticum, w którym
wykładowcami byli m.in. ks. Stanisław Nagy, ks. Adolf Janczak, przyszły biskup Julian
Groblicki i wybitny dogmatyk ks. Ignacy Różycki.
Często wspominał dzień święceń kapłańskich 29 czerwca 1959 r. w kościele Bożego Ciała w
Krakowie, bowiem udzielił ich ówczesny sufragan krakowski bp Karol Wojtyła. Kapłanami w
Zgromadzeniu sercanów stali się w tym dniu także księża: Rudolf Krakowczyk, Herbert
Halama, Stanisław Jarzyna i krajan z Jadownik Józef Kubik. Prymicje w rodzinnej parafii
mieli jednak osobno. Kiedy 3 lata później kolejny rodak o tym samym imieniu i nazwisku
otrzymał święcenia, w prowincji rozróżniano ich dzięki imieniu zakonnemu.
Prowincja w latach 60-tych dopiero się rozwijała. Nowo wyświęceni trafiali do
prowadzonych kilku parafii jako wikariusze i katecheci. Ks. Dadej został katechetą w parafii
płaszowskiej.
- Był moim pierwszym katechetą od klasy drugiej do czwartej. Przygotowywał mnie do
pierwszej Komunii świętej. Miał umiejętność ciekawego opowiadania o prawdach wiary,
Panu Bogu, wydarzeniach z Pisma świętego. Jakoś dotarło to do kardynała Wojtyły, który
poprosił go o lekcje pokazowe katechezy dla dzieci przedszkolnych i nieco starszych –
wspomina ks. Wiesław Pietrzak, który w tym czasie mieszkał w Płaszowie.
Ks. Pietrzak był także ministrantem i wspomina organizowany przez ks. Dadeja w niełatwych
czasach wypoczynek wakacyjny w Mszanie Dolnej w prywatnych kwaterach na Lachówce.
- Ksiądz Leon był dobrym organizatorem. Nigdy nam się nie nudziło, a posiłki
przygotowywały niezapomniane płaszowianki panie Bednarzowa i Karamańska. Był z nami
też doktor Kownacki, dyrektor Szpitala Żeromskiego w Krakowie, wykładowca medycyny
pastoralnej w seminarium a obecnie kandydat na ołtarze – opowiada ks. Pietrzak, dodając, że
ks. Dadejowi zawsze był bliski Płaszów.
Ks. Stanisław Leon Dadej rozpoznawany był także przez swój uśmiech, którym obdarowywał
swoich parafian m.in. w Stadnikach, Mychowie, Gołębiu i Stopnicy, gdzie był proboszczem.

- Kiedy w 1972 r. przystępowałam do pierwszej Komunii świętej on kończył urząd
proboszcza w Stadnikach, ale jeszcze nas przygotował do uroczystości. Natomiast moja
mama opowiadała, że nigdy nie wziął ofiary kolędowej, znając naszą wówczas sytuację
materialną i podkreślała jego pogodę ducha i serdeczność – wspomina stadnicka parafianka.
Gdy w 1987 r. zostałem jednym z dwóch jego wikariuszy w parafii w Gołębiu, zobaczyłem
jego kolejną cechę, która go charakteryzowała. Fascynowała go historia miejsca, a
szczególnie kościoła i położonego obok Domu Loretańskiego, jednego z najpiękniejszych
replik Santa Casa z Loreto we Włoszech. Ten wyjątkowy i nieco zniszczony budynek
sakralny doprowadził do odnowy, a licznym pielgrzymom i wycieczkom opowiadał o nim
godzinami. Jego staraniem powstały na terenie parafii dwa nowe kościoły filialne w Borowej
i Niebrzegowie. Za to dzieło ówczesny arcybiskup lubelski Bolesław Pylak chciał nawet
nadać mu tytuł kanonika, co było zwyczajem wobec budowniczych świątyń.
Pasja opowiadania o pięknych zabytkowych miejscach wzmogła się u ks. Dadeja jeszcze
bardziej, kiedy zamieszkał w pofranciszkańskim klasztorze w Kątach Starych-Stopnicy, gdzie
po latach odbudowy powstała nowa siedziba nowicjatu sercanów. Gdy w 1989 r. został
proboszczem w przyklasztornej parafii św. Antoniego pokochał to miejsce szczególnie, a po
zakończeniu urzędu w 1998 r. przez 22 lata z wielki zaangażowaniem oprowadzał po terenie
klasztoru zorganizowanych i pojedynczych turystów, szczególnie z pobliskiego sanatorium w
Busku Zdroju. Trafił tu kiedyś także wybitny śpiewak operowy Bernard Ładysz, z którym
przez wiele lat korespondował.
- Był prawdziwym ambasadorem klasztoru i Stopnicy. Czasami oprowadzał turystów niemal
dwie godziny, a nikomu się nie nudziło. Cieszył się tym, że był potrzebny na emeryturze.
Służył także jak spowiednik nowicjuszom, księżom z dekanatu i siostrom zakonnym – mówi
ks. Józef Gaweł z domu tarnowskiego.
Jego umiejętności wytrawnego przewodnika po zabytkowym klasztorze i popularyzację
historycznego w regionie miejsca dostrzegły władze gminy Stopnica. 28 grudnia 2011 r.
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy. W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia
padły na uroczystej sesji rady gminy takie słowa: „Ks. Stanisław Dadej przez 24 lata – prawie
ćwierć wieku – jest znany wszystkim mieszkańcom nie tylko gminy i wnosi duży wkład w
rozwój i promocję Stopnicy. Świadectwem tego jest urywek prasowy pochodzący aż z
Wrocławia pt. „Stopnica – nieznana historia” z roku 2010: „Co pociąga turystę, podróżnika
w Stopnicy? Głównie przebogata historia miasta, kościoła, klasztoru, wspaniale
udokumentowana. Ale przede wszystkim osoba o. Stanisława Dadeja, sercanina, który z
niesamowitym znawstwem, wspaniałą pamięcią, z wrodzonym wdziękiem i autentyczną pasją
potrafi przekazać historię tego fascynującego miejsca. (...) Słuchając jego opowieści, które
potrafi snuć niestrudzenie przez kilka godzin, człowiek czuje się w centrum dziejów Polski,
kultury, tradycji. Można śmiało powiedzieć: tu jest Polska!”.
Kiedy w 2009 r. obchodził 50. rocznicę kapłaństwa, ku czci Jubilata zorganizowano koncert
muzyki klasycznej młodzieżowej orkiestry kameralnej z Kielc. Dziękując wykonawcom ks.

Dadej powiedział, że charakter muzyki, która została przez nich wykonana dobrze oddał
drogę jego kapłańskiego życia; momentami spokojnego, harmonijnego, ale i brzemiennego w
napięcia oraz zmęczenie.
W ubiegłym roku, w swej rodzinnej parafii w Jadownikach, która wydała wielu duchownych,
obchodził Diamentowy Jubileusz kapłaństwa.
- Mówiłem kazanie podczas jubileuszu, a za jego motto wziąłem słowa piosenki religijnej
„Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub, bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga i
wiedziałeś co tobie dał Bóg”. Właściwie te słowa wszystko mówią o księdzu Dadeju, który
nie zwracał uwagi na sprawy materialne, bo jego bogactwem były wartości Boże,
nadprzyrodzone – podkreśla ks. Gaweł, dodając, że starał się wszędzie być sługą dobrym i
wiernym.
Codzienny zapał, jaki go charakteryzował mimo sędziwego wieku, wzbudzał podziw u wielu.
Trudno było dostrzec owe zmęczenie o którym wspomniał podczas jubileuszu. Przeciwnie, do
końca swych dni zachował swoistą młodość ducha. I takim pozostanie w pamięci nie tylko
mieszkańców nowicjatu, parafian w Kątach Starych i gminy Stopnica. Był dobrym duchem
dla nich wszystkich.
Ks. Andrzej Sawulski SCJ
----------------------------------------------------
Pogrzeb śp. Ks. Stanislawa Leona Dadeja odbędzie w czwartek 10 grudnia w Stadnikach
k. Gdowa. O godz. 11.00 w kościele Różaniec, o godz. 11.30 – Msza św. , po czym zmarły
zostanie pochowany w kwaterze sercanów na miejscowym cmentarzu.

Katecheza Parafialna Online

 

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Katechezie Parafialnej Online w każdą niedzielę (od 22 listopada 2020) o godz. 17.00. Ma ona na celu w prosty i klarowny sposób przybliżyć każdemu podstawy wiary i wyjaśnić nauczanie Kościoła Katolickiego. Przewidziany czas trwania katechezy to ok. 30 min, po czym będzie można zadawać pytania związane z poruszonymi zagadnieniami. Udział w katechezie może wziąć każdy chętny. Wystarczy kliknąć w link https://meet.google.com/vnc-jwbj-fgm . 

 

LISTOPADOWE  SPOTKANIE PZS

Temat: Wizyta duszpasterska. Błogosławieństwo rodzin.

Ze względu na ponowne obostrzenia reżimu sanitarnego, spowodowane dużą ilością zachorowań na COVID-19; nasze spotkanie odbyło się „drogą korespondencyjną” – tj. e-maile, telefony lub rozmowy bezpośrednie.

Z dyskusji na w/w temat wynika, że nie ma potrzeby zmodyfikowania założeń, formy, celów kolędy, gdyż spełnia warunki określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego, co przed planowanym rozpoczęciem wizyty duszpasterskiej jest przypomniane w ogłoszeniach parafialnych.

W naszej parafii – kolęda odbywa się tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i jest oczekiwana przez rodziny oraz uważana za ważne spotkanie z kapłanem odwiedzającym, który przyjmowany jest z szacunkiem i życzliwością.

Musimy jednak przyznać, że sporadycznie zdarzają się sytuacje odmienne.

A co z kolędą w czasie pandemii? Czy ją zawiesić na ten czas, czy może przeprowadzić w innej formie?

Pytanie to pozostawiamy bez odpowiedzi by każdy mógł się sam na tym zastanowić.

SYNAJ - diecezjalne spotkanie młodzieży

Zapraszamy na diecezjalne spotkanie młodzieży 15#Synaj#online. Spotykamy się w piątek 27 listopada na spotkaniu parafialnym o godz. 18:30 pod linkiem meet.google.com/pby-xvbw-sfc oraz w sobotę na spotkaniu diecezjalnym o godz. 19:30 poprzez kanał yt https://m.youtube.com/.../UCAPmWNE4ONknaiwFjfj6G7w/videos...
Nie może Cię zabraknąć!

IX NABOŻEŃSTWO W OBRONIE ŻYCIA – 25 LISTOPADA 2020

 

W trwających od 25 marca br. (tj. dnia uroczystej Adopcji Dziecka Poczętego) – comiesięcznych nabożeństwach w intencji życia – otaczaliśmy modlitwą każde dziecko adoptowane przez naszych parafian, aby rozwijało się w zdrowiu i bezpieczeństwie, a także by Duch Św. napełnił serca rodziców miłością, dobrocią i pokojem, aby nie czynili krzywdy swojemu dziecku, ale pozwalając mu się bezpiecznie urodzić – przyjęli go z radością.

 Na zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu – wspólna codzienna modlitwa adoptującego i dziesiątek różańca.

 Po adoracji – uczestnictwo we Mszy Św., w czasie której również modlitwa wiernych w intencji życia od poczęcia do śmierci.

Wsparcie parafii

Wszelkim darczyńcom składamy Bóg zapłać za ofiarę i odpowiedzialność za naszą wspólnotę parafialną. 

Nr. konta: 07 1020 4984 0000 4902 0111 8967

Tytułem: Cele kultu religijnego.

Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Prokopa Opata

ul. św. Prokopa 53, 32-851 Jadowniki

 

 PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW I ASPIRANTÓW
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22.11.2020

 

Po przeszło rocznym przygotowaniu w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2020) 3 aspirantów z naszej parafii zostało przyjętych do grona ministrantów. Nałożono również komże 4 nowym aspirantom, którzy będą się przygotowywać do tego, by w przyszłym roku zostać ministrantami. Gratulujemy chłopcom pójścia za głosem Pana Jezusa, który chce ich mieć blisko siebie i życzymy im, aby przez modlitwę i wierność w postanowieniu służenia Bogu w Kościele, umacniała się ich gorliwość i byli chlubą parafii i swoich rodziców.

 

 WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY - 18.11.2020

W dniu dzisiejszym młodzież z naszej parafii zrzeszona w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w czasie uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez księdza Proboszcza, O. Wacława Bujaka i ks. Wojciecha wprowadziła relikwie bł. Karoliny Kózkówny w dniu jej liturgicznego wspomnienia. Kilkadziesiąt młodych ludzi modliło się w czasie Mszy Świętej po której odczytali akt zawierzenia młodzieży z Jadownik bł. Karolinie. "Ona tu jest i czeka na Was. Nie bójcie się powierzać jej swoich młodzieńczych problemów. Ona również je miała..." powiedział w czasie homilii ks. Wojciech. Cieszymy się że nasza parafia ma nowego orędownika którą jest bł. Karolina - Córa Tarnowskiej ziemii. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii.

IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

33 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 LISTOPADA  2020

 

Hasłem tego roku jest:  „Wyciągnij rękę do ubogiego”

Orędzie papieża Franciszka inspirowane fragmentem z Mądrości Syracha (Syr 7,32-36) oraz cytatem ”ubodzy są i zawsze będą z nami” (J 12,8 ).

Ojciec Święty przypomniał nam, że aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym. Ważna jest posługa w ciszy i z wielką szczodrością. Wydaje się, iż zło króluje niezwyciężone. Tak jednak nie jest. Życie utkane jest przede wszystkim aktami szacunku i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale popychają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei. W dobie koronawirusa przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie – wyciągnięcie ręki jest bardzo potrzebne i to od: lekarza, pielęgniarki i pielęgniarza, aptekarza, kapłana, wolontariusza, a szczególnie od rodziny czy sąsiadów.

W minionych latach – z okazji Światowego Dnia Ubogich - przez Caritas rozprowadzane były chlebki „miłosierdzia” oraz torby charytatywne do których chętni parafianie składali artykuły spożywcze, chemiczne, itp.

Obecnie ze względu na problemy epidemiczne, akcja ta nie mogła się odbyć.

Zwracamy się z prośbą do osób, które chcą wyciągnąć rękę do ubogiego, mogą to zrealizować za pośrednictwem naszej Parafialnej Caritas – składając datek do skarbony Caritas.

 MŁODZIEŻ POMAGA

 

Młodzież z naszej parafii w związku z pandemią koronawirusa oferuje swoją pomoc osobom starszym, chorym i samotnym w zrobieniu zakupów oraz w najpotrzebniejszych obowiązkach domowych. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy!

Ks. Wojciech Mróz 888 849 346

Mikołaj Kołek 570 851 900

Warunki zyskania odpustu zupełnego za zmarłych

 

W tym roku Stolica Apostolska ogłosiła, że przez cały miesiąc listopad będzie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych (codziennie za jedną osobę). Można go uzyskać przez:

 • pobożne nawiedzenie kościoła lub cmentarza i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy za zmarłych
 • spowiedź sakramentalną – stan łaski uświęcającej
 • wyzbycie się przywiązania do nawet najmniejszego grzechu
 • przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej
 • modlitwa w intencji Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa)

 

 Zarządzenie dotyczące cmentarza parafialnego

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku, od 31 października do 2 listopada, nasz cmentarz parafialny będzie zamknięty dla odwiedzających.

 

 

NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 PAŹDZIERNIKA 2020

 

Modlitwy w intencji życia – włączone w Nabożeństwo Różańcowe.

Rozważając Radosne Tajemnice Różańca Św. – wpatrywaliśmy się:

 • W Maryję przyjmującą zapowiedź poczęcia Zbawiciela
 • w dwie niezwykłe, święte Matki oczekujące potomstwa, pierwsza – Odkupiciela, druga – Jego Poprzednika
 • w Maryję i Józefa – którzy chronią nowonarodzone Dziecko przed niegościnnym i obojętnym ówczesnym pokoleniem i władzą przeciwną życiu
 • w Maryję i Józefa, którzy z miłością i uległością wypełniają prawo Boże, ofiarując Majestatowi Boga – Dziecko powierzone ich opiece
 • z jakim bólem przez trzy dni Rodzice szukali Syna, stając się tym samym pomocą i wsparciem dla rodziców w różnych, trudnych sytuacjach życiowych.

Wnoszone prośby:

 • by Maryja nauczyła nas modlić się Jej słowami, by zawsze odpowiadać „tak” na propozycję Boga, mimo, że może nie być zgodne z „własnym scenariuszem” na życie, szczególnie w sytuacji poczęcia nieplanowanego dziecka, aby nie zabrakło odwagi do odrzucenia aborcji
 • w intencji rodzin potrzebujących odnowy życia w świętości i wzajemnej miłości podejmując dobre decyzje o przyjmowaniu każdego poczętego życia
 • w intencji dzieci porzuconych i zaniedbanych, by odnalazły pomocną dłoń i kochającą rodzinę
 • w intencji osób chorych, niesprawnych, starszych, aby w rodzinach znajdowały pomoc, wsparcie i szacunek, by nigdy nikt nie próbował decydować o eutanazji
 • za rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne, o odwagę i siłę do przezwyciężania trudności, a także o prawdziwą miłość i mądrość dla rodziców oczekujących narodzenia chorego dziecka, by nie podjęli decyzji o jego zabiciu.

Na zakończenie – wspólna modlitwa w intencji dziecka duchowo adoptowanego, którego życie przed narodzeniem jest zagrożone.

Błogosławiona Karolina w Jadownikach

Dnia 18 października 2020 roku w Zabawie w Sanktuarium bł. Karoliny Kózki przedstawiciele naszego parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z ks. Wojciechem Mrozem odebrali relikwie "Córy tarnowskiej ziemi". Bł Karolina jest patronką młodzieży, oraz KSMu dlatego nasza młodzież z ks. Wojciechem skierowała prośbę do ks. Proboszcza o możliwość pozyskania relikwii błogosławionej dla naszej parafii. Ks. Proboszcz przychylił się do prośby młodzieży i uzyskał zgodę biskupa na przekazanie relikwii dla Jadownik. Mszy Świętej przewodniczył ks. Artur Mularz, który również wygłosił homilię. Przed błogosławieństwem ks. Sebastian Sójka wręczył relikwię na ręce młodych. Uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej parafii odbędzie się 18 listopada w dzień liturgicznego wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny.

Niedziela Misyjna 2020

   Niedziela Misyjna w naszej parafii zaowocowała przyjęciem do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 20-osobowej grupy uczniów ze szkół podstawowych w Jadownikach z klas od drugiej do ósmej. Dzieci te postanowiły zaangażować się w pomoc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Zobowiązały się przez modlitwę, ofiarę i działalność w Grupie Misyjnej wspierać misjonarzy oraz tych, którzy nie znają jeszcze Pana Jezusa.

   Misyjna działalność dzieci od samego początku, tj od IXX wieku wiąże się z modlitwą różańcową. Dlatego dwadzieścioro dzieci z naszej Grupy Misyjnej utworzyło Różę Żywego Różańca. Patronem Róży jest Dzieciątko Jezus, które patronuje również Dziełu Misyjnemu Dzieci. Dziecięca Róża Różańcowa pobłogosławiona przez księdza proboszcza w Niedzielę Misyjną, na Mszy świętej o godz. 10.15 modlitwą obejmie sprawy misji, oraz dzieci z naszej parafii i ich rodziny. W galerii znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

 ODPUST KU CZCI ŚWIETEJ ANNY – 26 LIPCA 2020 

 

Anno Święta wszak u Boga Ty możesz wiele

Wyjednaj nam  zgromadzonym w tym tu kościele

U Wnuka Najświętszego – dar miłosierdzia Jego

A Maryja niech nam sprzyja. O Anno Święta!

Ty w przygodach i nieszczęściu i w różnej trwodze

Dajesz pomoc i pociechy w zbawiennej drodze.

 

Corocznie na Bocheniec – w dzień odpustu ku czci Św. Anny - przybywają nie tylko parafianie, ale także goście z sąsiednich parafii, gdyż nasza Patronka cieszy się wielką czcią w całej okolicy. Uroczysta Msza Św. koncelebrowana była pod przewodnictwem ks. Jana Ożóga - saletyna z  Mysłowic, a współcelebransami byli kapłani -rodacy: o. Wacław Bujak z Wieliczki, ks. prał. Franciszek Marmol-senior z Wrocławia, ks. Marek  Owsiak - pracujący w Neapolu, ks. Stanisław Maleńki - misjonarz na Białorusi, ks. Bogusław Woźniak - rodak z Brzeska oraz ks. Jerzy Ciećko - były wikariusz naszej parafii.

Kaznodzieją w czasie odpustu był ks. Jan Ożóg, który kierując słowa powitania do wszystkich uczestników odpustu ku czci Św.Anny w tym pięknym i urokliwym miejscu – przypomniał, że jesteśmy u Św. Anny, babci Pana Jezusa po to, by posłuchać o dawnych czasach, o historii rodziny, o jej przeszłości, o tym by nie zejść z prawidłowej drogi i nie dojść do nikąd. Kontynuując – stwierdził, że młodzi żyją szybciej, ale starsi znają drogę i są nauczycielami życia i świadkami wiary jak mądrze żyć, jak wychowywać dzieci przekazując świadectwo wiary w rodzinie.

Obecnie widzimy wszechobecny atak wymierzony w rodzinę, począwszy od niszczących programów w szkołach, dlatego apelował - czyńmy ukłon w stronę Św. Anny by pomagała rodzicom i dziadkom bronić religii, promować życie rodzinne oparte na fundamencie sakramentu małżeństwa, braku zgody na rozwody przez które z braku miłości bardzo cierpią dzieci.

Prosząc by Św. Anna pomagała nam przywrócić właściwą kolejność wartości w rodzinie, zwrócił uwagę, że w rodzinie Joachima i Anny na pierwszym miejscu było życie proste, skromne,przepełnione miłością, oparte na Bogu, następnie troska o ubogich, a dopiero na trzecim miejscu troska o sprawy rodzinne (by sprawy materialne nie zaćmiły wartości duchowych).

Ks. Jan kończąc homilię prosił Św. Annę, by wspomagała nasze rodziny – aby umocnione sakramentem małżeństwa nie bały się krzyża, dochowały wzajemnej miłości i wierności, wiary w Boga i by troska o dobra tylko materialne nie przyćmiły wartości duchowych.

Zakończeniem uroczystej liturgii była procesja Eucharystyczna.

ODPUST  PARAFIALNY – 5  LIPCA  2020

 

Święty Prokopie wielki nasz patronie

Do Ciebie dzisiaj wznosimy swe dłonie

Chcemy Cię sławić  dziś pełni radości

Uczyć od Ciebie jak wzrastać w miłości

 

Dziś  Europa krzyża się wyrzeka

zapomina czym godność człowieka

Dodaj nam siły, strzeż wiary, miłości

Byśmy szli drogą prawdy i mądrości

 

Uroczysta Msza Św. Odpustowa o godz. 11 – ku czci Św. Prokopa Opata /wspomnienie 4 lipca/ – patrona naszej parafii – koncelebrowana przez o.Wacława Bujaka, ks. Jerzego Ciećko, ks. Wojciech Mroza i głównego celebransa ks. Jana Ożóga - saletyna z Mysłowic, który wygłosił homilię. Wskazał, że postać Św. Prokopa to przepiękny kwiat w  Chrystusowym Kościele, mimo, że  jest  mało znanym świętym [ur.około 970 roku] pochodzącym z  Czech, a jest  m.in  patronem rolników.

Jako kapłan, kanonik kapituły wstąpił do zakonu Benedyktynów /był jego  opatem/ i rozpoczął życie pustelnicze. W  pustelni ciężko pracował karczując lasy, uprawiając ziemię.

Gdy do pustelni przybywały tłumy słuchaczy – nauczał, nawracał, m.in. książę czeski Oldrzych całkowicie  zmienił  swoje złe  życie.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, jakie cechy prezentuje nasz Patron, a to: pokora, świątobliwość, życie w prawdzie, świadomość kruchości i niedoskonałości, miłość bez  obłudy - dzielenie się  sercem, dar przepowiadania i  proroctwa, siła  czerpana z Krzyża i  całkowitego powierzenia się Matce  Bożej, władza  nad  szatanem.

Czy możemy więc naśladować Św. Prokopa, gdy warunkiem sensu  życia człowieka jest  miłość – kontynuował.

Ks. Jan zachęcił, by prosić o kapłanów na wzór Św. Prokopa, gdyż kapłani głosząc Chrystusa ofiarnie służą wiernym. Jeżeli na świecie króluje grzech, następuje destrukcja. Promotorem zła jest  szatan, który chce odzyskać władzę i to mu się udaje  przez  super inteligentne  działanie, czyli wyśmiewanie  wiary /wierzący to ludzie ograniczeni umysłowo/, brak  poczucia różnicy między dobrem i złem, kwestionowanie Bożych  przykazań, propagowanie ideologii śmierci, terroryzmu, nienawiści wśród narodów, w rodzinach, szczególne uderzenia i ataki  w kapłanów, rozdarcie  ideowe społeczeństw, itp.

Mimo, że  apokalipsie jest tzw. „godzina  szatana” czyli intensywne jego  działanie – to  Chrystus  ma nad  nim  władzę jako najlepszy Pasterz, który obronił nas na krzyżu MIŁOŚCIĄ.

Na zakończenie Mszy Św. wierni  uczestniczyli w  procesji  Eucharystycznej.

 

 

 JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE – 2020

Niedziela – 21 czerwca – w  naszej  parafii  to  radość  kolejnego  spotkania małżonków przeżywających  jubileusze  25 i 50 – lecia  zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa.

Uroczystą Eucharystię  w  intencji  jubilatów i ich  rodzin, sprawował  Ks. Proboszcz, który w  czasie  homilii  skierowanej do  zebranych zwrócił szczególną uwagę na  to, że małżonkowie w  przeżytych latach  wspólnej drogi  dobrze znają  wartość  przysięgi i  wagę  wypowiedzianych słów „ślubuję  ci  miłość, wierność i  uczciwość małżeńską”.

Miłość – to  wspólne bycie z  sercem  otwartym na  dobro współmałżonka, to trwałość postaw, troska o siebie nawzajem, umiejętność wsparcia  i  zapewnienie  poczucia bycia  kochanym.

Wierność – wypływa z  miłości  i  ją  potwierdza. Nie  ma  miłości  bez wierności  i  wierności  bez  miłości.

Uczciwość  małżeńska – jest  gwarantem  szczęścia, zaufania i  pokoju w rodzinie, radości  dorastających  dzieci, a  darząc  się  wzajemnym szacunkiem – uczymy dzieci  tych  postaw.

Zwracając się  do  małżonków przeżywających jubileusz, którzy stoją  dziś  przed  ołtarzem, powinni Bogu  ofiarować  swoją  miłość, pokój, zdrowie czy niedomaganie, radości  czy  smutki, tęsknoty czy  nadzieje.

Uroczystość ta jest  świadectwem  dla  nas  wszystkich, że w  małżeństwie można pięknie przeżyć wspólne lata, dlatego  każde trwałe i  dobre małżeństwo jest  skarbem  rodziny, parafii  i  ojczyzny.

Niech  - dodał- przykład waszej  miłości, wierności i  uczciwości  służy budowaniu przykładu dla innych  rodzin, które  przeżywają  różne  kryzysy, niech  będzie dla  nich  świadectwem głębokiego  zaufania  Bogu, a  tym samym  trwałości  małżeństwa.

Po  wyznaniu  wiary  i  odśpiewaniu hymnu  do Ducha Św. – małżonkowie odnowili  przyrzeczenia  złożone w  dniu  swojego  ślubu.

Na  pamiątkę  uroczystości – jubilaci  otrzymali  listy  gratulacyjne  wraz  z  życzeniami  od  ks.bpa Andrzeja  Jeża – pasterza  naszej diecezji, oraz  pamiątkowe świece od  ks. prob.

Na dalsze wspólne lata – celebrans – udzielił  Boże  Błogosławieństwo.

Spotkanie modlitewne uświetnił śpiew  Wspólnoty Adoramus, a jako  jeszcze jedna  pamiątka dnia  slubu – to  Marsz  Mendelsona, który  pięknie  wybrzmiał  na  organach  [odegrany  przez panią  organistkę].

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  CIAŁA  I  KRWI  CHRYSTUSA

                  CZWARTEK  11  CZERWCA  2020 

Procesja  Bożego  Ciała: .....”Pan  idzie  z  nieba, pod  przymiotami  ukryty chleba, zagrody nasze widzieć  przychodzi”.....

Chociaż  nie można było – jak w  poprzednie lata – przejść kilkoma  ulicami  parafii, to  radość przeżycia była taka sama.

         I  Ołtarz – EUCHARYSTIA  JEST  OFIARĄ

Jezus złożył Bogu  samego  siebie  jako  nieskalaną  ofiarę

Ewangelia w/g  Św. Mateusza [Mt 26,17-19.26-29] – Krew Nowego Przymierza wylana na  odpuszczenie grzechów

        

II  Ołtarz – EUCHARYSTIA  TO  ŚWIAT  MIŁOŚCI

Kto spożywa moje Ciało i  Krew moją  pije, trwa we mnie, a  Ja w nim  jestem

Ewangelia  w/g  Św. Marka [Mk 8,1-9] – Jedli i  nasycili się

       III  Ołtarz – EUCHARYSTIA  TO  CUD  PRZEMIANY

Kto spożywa moje  Ciało  i  Krew  moją pije, ma życie wieczne

Ewangelia w/g  Św. Łukasza [Łk 24,13-16.28-35] – Poznali Go przy łamaniu  chleba

      IV  Ołtarz – EUCHARYSTIA  TO  TAJEMNICA  WIARY

Ponieważ jeden jest  chleb, przeto tworzymy jedno ciało

Ewangelia w/g  Św.Jana [J 17,20-26] – Aby się zespolili w jedno

Wsparcie parafii

Wszelkim darczyńcom składamy Bóg zapłać za ofiarę i odpowiedzialność za naszą wspólnotę parafialną. 

Nr. konta: 07 1020 4984 0000 4902 0111 8967

Tytułem: Cele kultu religijnego.

Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Prokopa Opata

ul. św. Prokopa 53, 32-851 Jadowniki

Script logo