• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Katecheza Parafialna Online

Katecheza Parafialna Online to inicjatywa duszpasterska skierowana do dorosłych, którzy chcą lepiej zrozumieć treści wiary oraz czym jest Wspólnota Kościoła. Stanowi wyście na przeciw wiernym, którzy z powodu pandemii COVID 19 mają ograniczony kontakt z duszpasterstwem. Podczas każdego spotkania omawiane są podstawowe prawdy katechizmowe oraz wyjaśniane wszelkie zawiłości teologiczne. Każdemu zagadnieniu towarzyszy specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna opatrzona schematami i ilustracjami, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie treści. Aby móc uczestniczyć w Katechezie Parafialnej Online nie trzeba się specjalnie zapisywać, ani nie ma konieczności uczestniczyć w niej od pierwszych katechez. Może uczestniczyć w niej każdy (nawet spoza parafii), kto posiada sprawny komputer i łącze internetowe. Jest elementem dzieła ewangelizacyjnego Kościoła i nie towarzyszą jej żadne opłaty. Katecheza Parafialna Online jest nastawiona na rozmowę księdza z wiernymi, dlatego też nie jest nagrywana, ale strumieniowana na żywo na platformie Google Meet. Aby uczestniczyć w Katechezie wystarczy w niedzielę o godzinie 17.00 wejść w link: https://meet.google.com/vnc-jwbj-fgm . Zapraszamy!

Script logo