• Miłosierdzie Boże

   "Jezus, raduję się z Twojego współczucia i przebaczenia. Pomóż mi stać się narzędziem Twojego miłosierdzia dla tych,     których mam wokół siebie."

 • Hasło roku 2016-2017

   „każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”

 • Głoszenie Ewangelii

   

  każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”

   

   

Aktualności

   Niedziela Miłosierdzia

 

    NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 2017

CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ . ALLELUJA

Świadectwem tego jest pusty grób ,o którym mówi nam dzisiejsza Ewangelia J 20,1-9.

 

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas

Radością , pokojem i błogosławieństwem oraz

Oświeca nasze drogi codziennego życia -

Światłem swego chwalebnego zmartwychwstania.

 

 

 

    WIELKA SOBOTA - 2017 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

 

Obrzędy Wielkiej Soboty rozpoczęły się od celebracji Liturgii Światła - poświęcenie ognia , zapalenie paschału , wniesienie światła do ciemnej świątyni i zapalenie świec wiernych. Ta część liturgii kończy się śpiewem Orędzia Wielkanocnego.

Po Liturgii Słowa uczestnicząc w Liturgii Chrzcielnej - błogosławieństwie wody chrzcielnej - przy zapalonych świecach odnowiliśmy przyrzeczenie chrztu .

Następnie rozpoczęła się Eucharystia z radosnym ALLELUJA .

 

      WIELKI PIĄTEK 2017- LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIE

 

Jest to dzień powagi i skupienia . Zatrzymujemy się w ciszy pod krzyżem i przy grobie Jezusa .

Uczestnicząc w wieczornej Liturgii Słowa – wsłuchiwaliśmy się w misterium cierpienia Chrystusa od pojmania aż do złożenia do grobu.

Po modlitwie powszechnej odbyła się uroczysta adoracja Krzyża .

Zwieńczeniem Liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego

i Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy.

 

   ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE - 2017 WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 Obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy podczas której Jezus Chrystus w Wieczerniku ustanowił Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo

Na zakończenie Eucharystii – Najświętszy Sakrament przeniesiony jest do Ciemnicy , gdzie trwa Adoracja Eucharystyczna.

Kapłanów swoich dał nam Bóg

By nas bronili z mocy Złego

Aby z ciernistych wiedli dróg

Zbłąkane owce wprost do Niego

Najświętsze Serce ustrzeż Ich

We wszystkich życia chwilach złych

Niech czystym sercem służą Ci

Przez życia swego wszystkie dni

Czcigodnym Kapłanom - parafianie z życzeniami obfitości łask Bożych , mocy Ducha Św. oraz opieki Matki Bożej - Matki Kapłanów . 

 

    NIEDZIELA PALMOWA - 9 KWIETNIA 2017

Uczestnictwo w procesji z palmami .

Niedziela Palmowa jest dniem upamiętniającym „triumfalny wjazd” Jezusa do Jerozolimy, dokładnie tydzień przed jego zmartwychwstaniem (Ew. Mateusza 21.1-11). Jakieś 450-500 lat przed tymi wydarzeniami, prorok Zachariasz prorokował, „Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Księga Zachariasza 9.9). Ew. Mateusza 21.7-9 opisuje wypełnienie się tego proroctwa: „Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!” Wydarzenia te miały miejsce w niedzielę, tydzień przed ukrzyżowaniem Jezusa. 

 

     REKOLEKCJE PARAFIALNE - 2017

 

7 kwietnia – piątek godz. 20 – Droga Krzyżowa ulicami parafii (ul. Św. Prokopa , ul. Królewska , ul. Podgórska).

Rozważania prowadził ks. Piotr Pasek – rekolekcjonista , nawiązując do uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

 

 

 

 

    DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - 2017 SOBOTA , 25 MARCA - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

W dniu tym w naszej parafii po raz 9-ty podjęte zostało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego .

Uroczystej Eucharystii o godz. 17 przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Górka , który skierował do uczestników Słowo Boże .

Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św. - 75 osób przy zapalonych od paschału świecach , złożyło uroczyste przyrzeczenie o podjęciu duchowej adopcji jednego dziecka , którego imię znane jest jedynie Bogu.

W czasie uroczystości złożono dary ołtarza :

- zapaloną świecę – symbol Chrystusa światłości świata i dawcy życia

- deklaracje – wypełnione przez osoby podejmujące adopcję

- żonkile - symbol życia

- owoce – dar Bożej dobroci

- chleb i wino – dary ołtarza

Po Mszy Św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu .

 

  BIERZMOWANIE 15.03.2017

 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – to słowa, które zostały wypowiedziane przez 47 kandydatów zwracających się do księdza biskupa, pragnąc przyjąć sakrament. Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 15 marca 2017 udzielił w naszej parafii ks. Bp. Stanisław Salaterski.

W skierowanym słowie Ksiądz Biskup zachęcał młodzież do wytrwałości i wierności przyjmowanego daru. W znaku modlitwy i geście nałożenia rąk kandydaci otrzymali niezatarte znamię – pieczęć Ducha Świętego. To dało im łaskę, aby umocnić więź z Jezusem i Kościołem, przez dopełnienie łaski chrzcielnej.

Młodzież przez trzy lata przygotowywała się do tego momentu, a ostatni rok był bardzo intensywny w formacji. Cały okres przygotowania w domu, szkole, parafii nie ma na celu zamknąć wszystko w dniu bierzmowania, ale przeciwnie, ma otworzyć na działanie Ducha Świętego i udzielić łaski do wytrwania w wierze i świadectwie.

 

 

WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS - 2017 

 

 

Nabywając baranki i świece paschalne – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego , możemy włączyć się w wielkie dzieło wspierania potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Sam Chrystus wypowiedział słowa:

"Pragnę być kochanym przez ludzi w Najświętszym Sakramencie, lecz jest to pragnienie tak wielkie, że Mnie o śmierć przyprawia, a nie znajduję nikogo, kto by się starał - stosownie do mego oczekiwania - aby je zaspokoić, odpowiadając wzajemnością na moją miłość". 
Adoracja służy wyrażeniu Panu Jezusowi naszej miłości i wdzięczności. Starajmy się Chrystusowi wynagrodzić ogrom niewdzięczności, bluźnierstw i nienawiści, jakich doznał podczas swego życia ziemskiego jak i doznaje obecnie. 
 

"Jezu Chryste, mój Panie i Boże, wierzę, że jesteś prawdziwie i rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Przyjmij ode mnie ten akt najgłębszej adoracji jako dowód mojego pragnienia, aby Cię adorować nieustannie, i jako wyraz wdzięczności za miłość, którą mi okazuje Twoje Serce."

 fragment modlitwy św. Małgorzaty Marii

 

 

 

 XXV    ŚWIATOWY   DZIEŃ   CHOREGO 11  lutego  2017  r.

 Obchodzony  jest   pod  hasłem  -  „Zdumienie  tym  ,czego  dokonuje  Bóg :  Wielkie  rzeczy  uczynił  mi  Wszechmocny” [Łk1,49]

Przeżywając  Jubileuszowy  XXV   Światowy  Dzień  Chorego , pragniemy  być  blisko  każdej  osoby, która  doświadcza  trudnych  chwil  z  powodu  choroby ,  cierpienia , niesprawności  czy  też  starości -  by  przekazać  radość  i  krzepiące  słowa  oraz  wyrazić  uznanie  i  szacunek  rodzinom  za   pełną  zaangażowania , odpowiedzialności  i  troski  opiekę.

             Maryjo ,  nasza  Matko ,która  w  Chrystusie  przygarniasz  każdego  z  nas  jako  dziecko ,podtrzymuj  ufne  oczekiwanie  naszych  serc ,spiesz nam  z  pomocą  w   naszych  chorobach  i  cierpieniach . Prowadź  nas  do  Chrystusa , Twojego  Syna  a  naszego  Brata , i  pomóż  nam  powierzyć  się  Ojcu , który  dokonuje  wielkich  rzeczy.

         Z Orędzia  Ojca  Świętego  Franciszka

        Opłatek dla seniorów - 22.01.2017

W   niedzielę  -  22  stycznia -   po  raz  dziewiętnasty  odbyło  się  spotkanie  zorganizowane   przez  Caritas  Parafialną , by  wspólnie  z  seniorami  pochylić  się  nad  tajemnicą  narodzenia  Bożej   Dzieciny , a  łamiąc  biały , kruchy  opłatek -  symbol  pokoju  i  nieba -  złożyć  sobie  nawzajem  życzenia .

Wszystkim  zebranym  życzenia  złożyła  Bernadetta – przedstawicielka  Caritas, ks .prał. Tadeusz  Górka – proboszcz i  pan Jarosław  Sorys – sołtys .

Wspominając  miniony Rok  Nadzwyczajnego  Jubileuszu  Miłosierdzia ,  pragniemy  w  kontekście  hasła  bieżącego  roku „ Idźcie  i  głoście” -  zwrócić  uwagę  na  przykład  Św. Brata  Alberta , którego  dewizą  życiową  było : „Powinno się być  dobrym  jak  chleb ,który  leży na  stole , z  którego  każdy  może  kęs  dla  siebie  ukroić  i  nakarmić  się , jeśli  jest  głodny” .

Spotkanie  uświetniła  grupa  kolędnicza w  składzie  pięciu  młodzieńców  z  akordeonem , którzy  przybyli  do  nas  ze  staropolskim zwyczajem  kolędowania , przy  czym  nie  zapomnieli  o  życzeniach  z  okazji   Dnia  Babci  i  Dziadka. 

Wystąpił  też  Chór  Parafialny  wykonując  wiele  pięknych , polskich  kolęd , a  wśród  nich w  przesłaniu  dla  umęczonej  wojną  Syrii  wybrzmiała  kolęda  „Jezus  malusieńki” -  stworzona  przez  Caritas  Polska, w  której  m.in. jedna  ze  zwrotek  ma  przesłanie  ... „ Miłość  niech  nie  zginie ,  rodzina  rodzinie  , z  polskiej  wiary , z  serca  dary  niesie  w  złej  godzinie” ....

We  wspólne  zaś   kolędowanie  , a  także  śpiew  piosenek  oazowych i  biesiadnych  włączyli  się  seniorzy  z  wielką  radością  i  entuzjazmem .


      XIII SYLWESTER NA BOCHEŃCU 2016

 

Powitanie Nowego Roku na Wzgórzu Bocheniec to już tradycja naszej parafii , a także gości sąsiednich miejscowości.

W ostatnich godzinach mijającego Roku :

        Uczestnictwo w pielgrzymce z pochodniami , z Kościoła Parafialnego do Kościółka Św. Anny . Był to czas poświęcony modlitwie różańcowej i śpiewie kolęd przy akompaniamencie akordeonu pana organisty.

        Godz. 22:15 – uroczysta, koncelebrowana Eucharystia – sprawowana przez: ks. prob. Mariana Zapióra [Gnojnik] , kapłanów którzy pracowali w naszej parafii – ks. prob. Romana Majocha [Okulice], ks. Tomasza Starca [St. Sącz], ks. Jerzy Ciećko [Mielec] , oraz ks. wikariusza Edwarda Janikowskiego pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Górki – proboszcza naszej parafii. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Jerzy .

Na zakończenie Mszy Św. ks. proboszcz złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym i zaprosił do następnej części spotkania przy wspólnym , gorącym posiłku przygotowanym przez sponsorów , a także do trwania w radości kolędowania przy ognisku .

       Godz. 24:00 – pokaz sztucznych ogni i powitanie Nowego 2017 Roku .

Po północy – dalszy ciąg kolędowania , oraz wspólna taneczna zabawa.

     ŚDM KRAKÓW 2016 - czy można zapomnieć ?

 

 Mija już blisko 80 dni od zakończenia XXXI Światowych Dni Młodzieży - a my ciągle pamiętamy . Odbywa się wiele spotkań modlitewnych jako dziękczynienie za bezpieczne , radosne i owocne przeżycie tego pięknego czasu jaki był naszym udziałem w czasie spotkań z pielgrzymami , a szczególnie z Papieżem Franctszkiem .

Warto też nadmienić o tym , że rodziny goszczące w swoich domach pielgrzymów – otrzymują od nich e-maile , SMS-y , kartki , listy jako wyraz wdzięczności za czas pobytu w naszej parafii .

A teraz trochę wspomnień z tych kilku dni , tj. od 25-31 lipca b.r.

W naszej parafii gościli pielgrzymi z Francji : z Clermont , Grenoble , Strasburga - w sumie ponad 1000 osób . Przybyli do nas 15 autokarami , 20 samochodami osobowymi , a także rowerami [ grupa kilkudziesięcioosobowa] .

Każda grupa była radośnie i uroczyście powitana , zarejestrowana i otrzymała gorący posiłek .

Następnie pielgrzymi zostali odprowadzeni lub odwiezieni autokarami przez wolontariuszy do domów [ 143 rodziny przyjęły pielgrzymów ] oraz do Szkoły Podstawowej nr. 1 , Domu Ludowego i Gimnazjum JP II .

W dniach 27,28, 29 lipca [środa, czwartek , piątek] – nasza świątynia parafialna była miejscem katechez głoszonych przez biskupów z Francji , a Msze Św. wraz z biskupami koncelebrowało codziennie wielu kapłanów , którzy przybyli z pielgrzymami .

Na ceremonię powitania Ojca Św. Franciszka i na następne nabożeństwa z Papieżem - młodzi z Francji udawali się pociągiem z dworca kolejowego w Brzesku , a na powracających pielgrzymów czekali nasi wolontariusze .

Droga Krzyżowa na Błoniach w piątek o godz. 18 - udział brali pielgrzymi , a także grupa wolontariuszy .

Sobota - to dzień wielu przeżyć i wspaniałych wydarzeń na Campus Misericordiae , tj.wieczorne czuwanie przed Najśw.Sakramentem razem z Ojcem Św. , a także poruszające świadectwa młodych i koncerty artystów z całego świata . Do czuwających całą noc wolontariuszy - w niedzielę rano dołączyła kolejna grupa , aby wspólnie uczestniczyć w najważniejszym momencie ŚDM 2016 – Mszy Św. pod przewodnictwem Papieża .

W czasie niedzielnej Mszy Świętej Posłania , Ojciec Św. przekazał młodzieży z całego świata ogień miłosierdzia i rozesłał ją , by głosiła orędzie Bożego Miłosierdzia po całym świecie , a na zakończenie ogłosił , że XXXIV Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2019 w Panamie .

Spora delegacja wolontariuszy z Jadownik uczestniczyła w wyjątkowym spotkaniu z Papieżem Franciszkiem na Tauron Arenie w Krakowie.

P.S. Do pełnienia tak zaszczytnej służby - wolontariusze [60 osób] przygotowywali się przez 2 lata na comiesięcznych czuwaniach modlitewnych , a także ćwicząc i wykonując układy taneczne „ŚDM” z flagami ,chustami , welonami. Dzięki dobrej organizacji przez osoby odpowiedzialne , w szczególny sposób przez ks. Dariusza Pawłowskiego - wszystko było dokładnie zaplanowane , wykonane , a każdy wolontariusz miał przydzielone zadanie , z którego w czasie tych niezapomnianych , błogosławionych dni dzielnie się wywiązywał . Za to im wszystkim dziękujemy !!!

     VIII Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny 9.10.2016

W Dniu Papieskim - dn. 9 października - ulicami Limanowej przeszedł różnobarwny Marsz dla Życia i Rodziny , w którym udział brały całe rodziny , członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich , obrońcy życia z całej diecezji , poczty sztandarowe [ m.in. z naszej parafii ] oraz stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia .

Marsz rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem bpa Wiesława Lechowicza w bazylice Matki Bożej Bolesnej . W czasie homilii ks. bp. zwrócił uwagę na godność każdego życia i prosił o modlitwę zwłaszcza za dzieci poczęte i nienarodzone oraz za osoby niepełnosprawne , gdyż wszyscy mamy bronić godności ludzkiego życia , aby nie sprowadzać go tylko i wyłącznie do jakości .

Po przejściu radosnego i rozśpiewanego Marszu ulicami miasta - w Parku Miejskim odbył się piknig rodzinny . 

   „ CHLEB ZA CHLEB” - 2016

To akcja Caritas Diecezji Tarnowskiej , która corocznie wpisuje się w społeczną akcję „Kromka Chleba”. Rozprowadzając w niedzielę - 2 października - chlebki miłosierdzia , uwrażliwiamy każdego z nas na los ludzi bezdomnych i najuboższych , szczególnie dzieci .

Parafianom , którzy wsparli tę akcję - składamy serdeczne Bóg zapłać !

 

 

 

 

    Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września 2016 

Co roku w tym dniu z Kościoła Parafialnego wyrusza pielgrzymka z relikwiami Krzyża Św. na Bocheniec, gdzie uczestniczymy w Drodze Krzyżowej wokół Kościółka Św. Anny. Centralnym punktem spotkania modlitewnego była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił Ks. Proboszcz.

Po Mszy Św. - uczestnicy oddali cześć relikwiom Krzyża Św. przez ucałowanie.

 

 

 

     Pielgrzymka do Częstochowy i Miechowa - 24.10.2016

 CZĘSTOCHOWA - to główne miejsce naszego corocznego pielgrzymowania .

Odwiedzając Jasną Górę – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski – rozważaliśmy Stacje Drogi Krzyżowej na wałach , a następnie o godz. 11 w Kaplicy Cudownego Obrazu uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii , współcelebrowanej przez naszego Ks.prob. Tadeusza Górkę w intencji pielgrzymów i ich rodzin.

Drugi etap pielgrzymki to SANKTUARIUM GROBU BOŻEGO w Miechowie .

O dziejach zakonu Bożogrobców , szerzeniu kultu Męki Pańskiej, dziejach klasztoru i bogato wyposażonej bazyliki mniejszej , a szczególnie o Kaplicy Grobu Bożego, wiernej kopii kaplicy w Jerozolimie - opowiedziała nam pani przewodnik . Mogliśmy również odwiedzić Muzeum Ziemi Miechowskiej , gdzie znajduje się wiele cennych eksponatów kultu religijnego .

    Pielgrzymka do Pasierbca-Limanowej-Ogrodów  13.08.2016

PASIERBIEC – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia , koronowanej w 1993 roku przez bpa Józefa Życińskiego. Obraz przedstawia brzemienną Maryję w otoczeniu aniołów, a za Jej plecami widnieje Bóg Ojciec .

Bardzo wymowna i symboliczna jest Droga Krzyżowa w malowniczej scenerii Beskidu Wyspowego , w której uczestniczyliśmy. Wśród postaci pomagających nieść krzyż Chrystusowi są m.in. Św. Jan Paweł II, prymas Stefan Wyszyński, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, bł. Franciszkanie: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek , a także Stanisława Leszczyńska i Stefania Łącka – więźniarki Oświęcimia ratujące tam dzieci.

LIMANOWA – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Po przejściu przez Bramę Miłosierdzia uczestniczyliśmy w Eucharystii współcelebrowanej przez naszego ks.prob.Tadeusza w intencji pielgrzymów , ich rodzin oraz tych , którzy prosili o modlitwę.

OGRODY BIBLIJNE W MUSZYNIE – to miejsce szczególnego spotkania Boga w obrazach biblijnych i biblijnej roślinności. Poszczególne miejsca nawiązują do historii ludzkości od stworzenia świata aż do zwycięstwa Chrystusa nad ludzką słabością – do Jego zmartwychwstania.

Script logo