• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Aktualności

ODPUST KU CZCI ŚWIETEJ ANNY – 26 LIPCA 2020 

 

Anno Święta wszak u Boga Ty możesz wiele

Wyjednaj nam  zgromadzonym w tym tu kościele

U Wnuka Najświętszego – dar miłosierdzia Jego

A Maryja niech nam sprzyja. O Anno Święta!

Ty w przygodach i nieszczęściu i w różnej trwodze

Dajesz pomoc i pociechy w zbawiennej drodze.

 

Corocznie na Bocheniec – w dzień odpustu ku czci Św. Anny - przybywają nie tylko parafianie, ale także goście z sąsiednich parafii, gdyż nasza Patronka cieszy się wielką czcią w całej okolicy. Uroczysta Msza Św. koncelebrowana była pod przewodnictwem ks. Jana Ożóga - saletyna z  Mysłowic, a współcelebransami byli kapłani -rodacy: o. Wacław Bujak z Wieliczki, ks. prał. Franciszek Marmol-senior z Wrocławia, ks. Marek  Owsiak - pracujący w Neapolu, ks. Stanisław Maleńki - misjonarz na Białorusi, ks. Bogusław Woźniak - rodak z Brzeska oraz ks. Jerzy Ciećko - były wikariusz naszej parafii.

Kaznodzieją w czasie odpustu był ks. Jan Ożóg, który kierując słowa powitania do wszystkich uczestników odpustu ku czci Św.Anny w tym pięknym i urokliwym miejscu – przypomniał, że jesteśmy u Św. Anny, babci Pana Jezusa po to, by posłuchać o dawnych czasach, o historii rodziny, o jej przeszłości, o tym by nie zejść z prawidłowej drogi i nie dojść do nikąd. Kontynuując – stwierdził, że młodzi żyją szybciej, ale starsi znają drogę i są nauczycielami życia i świadkami wiary jak mądrze żyć, jak wychowywać dzieci przekazując świadectwo wiary w rodzinie.

Obecnie widzimy wszechobecny atak wymierzony w rodzinę, począwszy od niszczących programów w szkołach, dlatego apelował - czyńmy ukłon w stronę Św. Anny by pomagała rodzicom i dziadkom bronić religii, promować życie rodzinne oparte na fundamencie sakramentu małżeństwa, braku zgody na rozwody przez które z braku miłości bardzo cierpią dzieci.

Prosząc by Św. Anna pomagała nam przywrócić właściwą kolejność wartości w rodzinie, zwrócił uwagę, że w rodzinie Joachima i Anny na pierwszym miejscu było życie proste, skromne,przepełnione miłością, oparte na Bogu, następnie troska o ubogich, a dopiero na trzecim miejscu troska o sprawy rodzinne (by sprawy materialne nie zaćmiły wartości duchowych).

Ks. Jan kończąc homilię prosił Św. Annę, by wspomagała nasze rodziny – aby umocnione sakramentem małżeństwa nie bały się krzyża, dochowały wzajemnej miłości i wierności, wiary w Boga i by troska o dobra tylko materialne nie przyćmiły wartości duchowych.

Zakończeniem uroczystej liturgii była procesja Eucharystyczna.

ODPUST  PARAFIALNY – 5  LIPCA  2020

 

Święty Prokopie wielki nasz patronie

Do Ciebie dzisiaj wznosimy swe dłonie

Chcemy Cię sławić  dziś pełni radości

Uczyć od Ciebie jak wzrastać w miłości

 

Dziś  Europa krzyża się wyrzeka

zapomina czym godność człowieka

Dodaj nam siły, strzeż wiary, miłości

Byśmy szli drogą prawdy i mądrości

 

Uroczysta Msza Św. Odpustowa o godz. 11 – ku czci Św. Prokopa Opata /wspomnienie 4 lipca/ – patrona naszej parafii – koncelebrowana przez o.Wacława Bujaka, ks. Jerzego Ciećko, ks. Wojciech Mroza i głównego celebransa ks. Jana Ożóga - saletyna z Mysłowic, który wygłosił homilię. Wskazał, że postać Św. Prokopa to przepiękny kwiat w  Chrystusowym Kościele, mimo, że  jest  mało znanym świętym [ur.około 970 roku] pochodzącym z  Czech, a jest  m.in  patronem rolników.

Jako kapłan, kanonik kapituły wstąpił do zakonu Benedyktynów /był jego  opatem/ i rozpoczął życie pustelnicze. W  pustelni ciężko pracował karczując lasy, uprawiając ziemię.

Gdy do pustelni przybywały tłumy słuchaczy – nauczał, nawracał, m.in. książę czeski Oldrzych całkowicie  zmienił  swoje złe  życie.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, jakie cechy prezentuje nasz Patron, a to: pokora, świątobliwość, życie w prawdzie, świadomość kruchości i niedoskonałości, miłość bez  obłudy - dzielenie się  sercem, dar przepowiadania i  proroctwa, siła  czerpana z Krzyża i  całkowitego powierzenia się Matce  Bożej, władza  nad  szatanem.

Czy możemy więc naśladować Św. Prokopa, gdy warunkiem sensu  życia człowieka jest  miłość – kontynuował.

Ks. Jan zachęcił, by prosić o kapłanów na wzór Św. Prokopa, gdyż kapłani głosząc Chrystusa ofiarnie służą wiernym. Jeżeli na świecie króluje grzech, następuje destrukcja. Promotorem zła jest  szatan, który chce odzyskać władzę i to mu się udaje  przez  super inteligentne  działanie, czyli wyśmiewanie  wiary /wierzący to ludzie ograniczeni umysłowo/, brak  poczucia różnicy między dobrem i złem, kwestionowanie Bożych  przykazań, propagowanie ideologii śmierci, terroryzmu, nienawiści wśród narodów, w rodzinach, szczególne uderzenia i ataki  w kapłanów, rozdarcie  ideowe społeczeństw, itp.

Mimo, że  apokalipsie jest tzw. „godzina  szatana” czyli intensywne jego  działanie – to  Chrystus  ma nad  nim  władzę jako najlepszy Pasterz, który obronił nas na krzyżu MIŁOŚCIĄ.

Na zakończenie Mszy Św. wierni  uczestniczyli w  procesji  Eucharystycznej.

 

 

 JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE – 2020

Niedziela – 21 czerwca – w  naszej  parafii  to  radość  kolejnego  spotkania małżonków przeżywających  jubileusze  25 i 50 – lecia  zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa.

Uroczystą Eucharystię  w  intencji  jubilatów i ich  rodzin, sprawował  Ks. Proboszcz, który w  czasie  homilii  skierowanej do  zebranych zwrócił szczególną uwagę na  to, że małżonkowie w  przeżytych latach  wspólnej drogi  dobrze znają  wartość  przysięgi i  wagę  wypowiedzianych słów „ślubuję  ci  miłość, wierność i  uczciwość małżeńską”.

Miłość – to  wspólne bycie z  sercem  otwartym na  dobro współmałżonka, to trwałość postaw, troska o siebie nawzajem, umiejętność wsparcia  i  zapewnienie  poczucia bycia  kochanym.

Wierność – wypływa z  miłości  i  ją  potwierdza. Nie  ma  miłości  bez wierności  i  wierności  bez  miłości.

Uczciwość  małżeńska – jest  gwarantem  szczęścia, zaufania i  pokoju w rodzinie, radości  dorastających  dzieci, a  darząc  się  wzajemnym szacunkiem – uczymy dzieci  tych  postaw.

Zwracając się  do  małżonków przeżywających jubileusz, którzy stoją  dziś  przed  ołtarzem, powinni Bogu  ofiarować  swoją  miłość, pokój, zdrowie czy niedomaganie, radości  czy  smutki, tęsknoty czy  nadzieje.

Uroczystość ta jest  świadectwem  dla  nas  wszystkich, że w  małżeństwie można pięknie przeżyć wspólne lata, dlatego  każde trwałe i  dobre małżeństwo jest  skarbem  rodziny, parafii  i  ojczyzny.

Niech  - dodał- przykład waszej  miłości, wierności i  uczciwości  służy budowaniu przykładu dla innych  rodzin, które  przeżywają  różne  kryzysy, niech  będzie dla  nich  świadectwem głębokiego  zaufania  Bogu, a  tym samym  trwałości  małżeństwa.

Po  wyznaniu  wiary  i  odśpiewaniu hymnu  do Ducha Św. – małżonkowie odnowili  przyrzeczenia  złożone w  dniu  swojego  ślubu.

Na  pamiątkę  uroczystości – jubilaci  otrzymali  listy  gratulacyjne  wraz  z  życzeniami  od  ks.bpa Andrzeja  Jeża – pasterza  naszej diecezji, oraz  pamiątkowe świece od  ks. prob.

Na dalsze wspólne lata – celebrans – udzielił  Boże  Błogosławieństwo.

Spotkanie modlitewne uświetnił śpiew  Wspólnoty Adoramus, a jako  jeszcze jedna  pamiątka dnia  slubu – to  Marsz  Mendelsona, który  pięknie  wybrzmiał  na  organach  [odegrany  przez panią  organistkę].

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  CIAŁA  I  KRWI  CHRYSTUSA

                  CZWARTEK  11  CZERWCA  2020 

Procesja  Bożego  Ciała: .....”Pan  idzie  z  nieba, pod  przymiotami  ukryty chleba, zagrody nasze widzieć  przychodzi”.....

Chociaż  nie można było – jak w  poprzednie lata – przejść kilkoma  ulicami  parafii, to  radość przeżycia była taka sama.

         I  Ołtarz – EUCHARYSTIA  JEST  OFIARĄ

Jezus złożył Bogu  samego  siebie  jako  nieskalaną  ofiarę

Ewangelia w/g  Św. Mateusza [Mt 26,17-19.26-29] – Krew Nowego Przymierza wylana na  odpuszczenie grzechów

        

II  Ołtarz – EUCHARYSTIA  TO  ŚWIAT  MIŁOŚCI

Kto spożywa moje Ciało i  Krew moją  pije, trwa we mnie, a  Ja w nim  jestem

Ewangelia  w/g  Św. Marka [Mk 8,1-9] – Jedli i  nasycili się

       III  Ołtarz – EUCHARYSTIA  TO  CUD  PRZEMIANY

Kto spożywa moje  Ciało  i  Krew  moją pije, ma życie wieczne

Ewangelia w/g  Św. Łukasza [Łk 24,13-16.28-35] – Poznali Go przy łamaniu  chleba

      IV  Ołtarz – EUCHARYSTIA  TO  TAJEMNICA  WIARY

Ponieważ jeden jest  chleb, przeto tworzymy jedno ciało

Ewangelia w/g  Św.Jana [J 17,20-26] – Aby się zespolili w jedno

Wsparcie parafii

Wszelkim darczyńcom składamy Bóg zapłać za ofiarę i odpowiedzialność za naszą wspólnotę parafialną. 

Nr. konta: 07 1020 4984 0000 4902 0111 8967

Tytułem: Cele kultu religijnego.

Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Prokopa Opata

ul. św. Prokopa 53, 32-851 Jadowniki

Script logo