Adwentowa modlitwa

 

otworzmy sercaW adwentowym czekaniu
gdy przycichł świat cały:
uwielbiam Cię, Jezu,
Panie godzien chwały.

Uwielbiam Cię: w myśli,
w modlitwie i w śpiewie.
Oddaję Ci, Jezu,
dziś samego siebie.

Chcę Ci przygotować
w sercu swoim drogę,
bo tęsknię za Tobą,
mym Panem i Bogiem.

Zobacz - adwentowe płoną
dla Ciebie lampiony.
Przyjdź więc Panie Jezu
i bądź uwielbiony!


autor nieznany
Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

18 listopada 2014r minęła setna rocznica śmierci bł. Karoliny Kóżkówny – dziewicy i męczennicy

1118-karolina_2Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana „kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa. Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Karolina pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów. Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia wg Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku I wojny światowej, 18 listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilku dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Tragedia jej śmierci nie miała ludzkich świadków. Pogrzeb Karoliny był wielką manifestacją okolicznej ludności, która z wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Pochowano ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa. W 1987 r. Jan Paweł II w Tarnowie beatyfikował Karolinę. Jest ona patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc. Jest wskazaniem potrzeby walki o czystość i o piękną atmosferę wzrastania naszych dzieci i młodzieży. Od nas dorosłych, od nas rodziców naprawdę wiele zależy!

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Myśl na Listopad

People at the CrossWpatrując się w niebo, wspominając licznych świętych, trzeba pamiętać o tym, że świętości nie można lokować tylko w zaświatach – zaczyna się ona już tutaj, na ziemi.

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Przyjęcie do Grona Aspirantów

DSC05419W niedzielę 19.10.2014r do grona Aspirantów Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii zostało przyjętych 6 chłopców. Uroczystość miała miejsce na Mszy św. o godz. 10,15, a przewodniczył jej ks. Proboszcz. Chłopcy złożyli przyrzeczenie aspiranta i po ubraniu pokropionych komży ministranckich zajęli miejsca w prezbiterium przy głównym Ołtarzu. Do tej zaszczytnej posługi, chłopców przygotowywał opiekun aspirantów i ministrantów ks. Edward. Nowym aspirantom życzymy wytrwałości i owocnego przygotowania do posługi ministranckiej.

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Odkrywać tajemnicę Słowa Bożego

 

Jeżeli chcesz znaleźć źródło,

Musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

Wiesz, że ono musi tu gdzieś być.

Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło? !

(Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”)

 

Na jednym z naszych spotkań, w czasie rozważania fragmentu o Jezusie i Samarytance z Ewangelii św. Jana zrodziła się w nas myśl, by naszej wspólnocie nadać nazwę. Myśl ta dojrzewała w naszych sercach dosyć długo, aż w końcu na specjalnym spotkaniu, zainspirowani słowami Pisma Świętego: „(…)lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”(J4,14) zadecydowaliśmy o przyjęciu dla naszej wspólnoty nazwy „Źródło”.

Bardzo serdecznie zapraszamy zatem wszystkich chętnych, pragnących razem z nami zgłębiać i odkrywać tajemnicę Słowa Bożego na nasze spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie w piątki w domu parafialnym w Jadownikach.

Wspólnota Biblijna „Źródło”

Kategorie: Aktualności, Wspólnota Biblijna „Źródło”. | Komentowanie nie jest możliwe