• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Aktualności

 

NABOŻEŃSTWO W INTENCJI  ŻYCIA – 25 SIERPNIA 2019

Myślą przewodnią do sierpniowego rozważania i  uwielbienia  Pana  Jezusa był fragment  z  adhortacji  Błogosławionego Pawła VI, który rodzinę nazywa „Kościołem Domowym”, gdyż należy uważać ją za pole, na  które przenosi się  Ewangelia i  z  którego ona się  rozkrzewia.

Uwielbiając  Jezusa za łaskę życia, dziękowaliśmy za nasze rodziny – za miłość, za wybaczenie, za jedność, za wskazówki Pawła VI i  Jana  Pawła II o powołaniu rodziców by byli pierwszymi  apostołami dla dzieci.

W  modlitwie prośby polecaliśmy:

*rodziny, by wzajemnie ubogacały się pięknem Ewangelii

*młodych małżonków, aby nie bali  się  rodzicielstwa

*kobiety, aby w zbrodni aborcji  nie podnosiły ręki na swoje dzieci

*mężczyzn, by nie nakłaniali do aborcji

*lekarzy, by nie zabijali poczętych dzieci

*naukowców, by w imię postępu nie niszczyli daru życia

*małżonków nie mogących  mieć  dzieci , aby nie szukali ratunku w  zbrodniczej procedurze

 - in vitro , ale w  Bożym Miłosierdziu

Na  zakończenie  modlitwa słowami  psalmu  24, oraz  modlitwa adoptujacego i  dziesiątek różańca.

 PIELGRZYMKA  DO  NOWEGO  SĄCZA  I  ZAKOPANEGO – 24  SIERPNIA 2019

Coroczną  tradycję  pielgrzymowania  do  „Polskiej  Fatimy”, a od  ubiegłego  roku  Narodowego  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach – rozpoczęliśmy  od  nawiedzenia  Sanktuarium  Św. Rity w  N. Sączu, które  erygowane  było  19 maja  b.r.  jako  pierwsze  w  Polsce.

Modlitwę  rozpoczęliśmy  od  uczestnictwa  we  Mszy Św. współcelebrowanej  przez  naszego  Ks. Proboszcza.

Po  Eucharystii  była  możliwość  uczczenia  relikwii  Św. Rity przez  ucałowanie.

Był  też  czas na  indywidualną  modlitwę  przed  Najśw. Sakramentem  i  przed  obrazem  Św.Rity.

Z  zainteresowaniem  wysłuchaliśmy  prelekcji  na  temat  życiorysu  Św.Rity  z  Cascia, a  także jej  kultu  w parafii  Matki  Bożej  Niepokalanej  zapoczątkowanego  aktem  poświęcenia  obrazu  świętej  22 maja  1993 roku.

Obok  świątyni  znajduje  się  ogród  różany z  figurą  Św.Rity  w  centrum  ogrodu , a  jej  atrybutem  są  właśnie  róże , a  także  winne  grona  i  pszczoły. Jest  to  piękna  przestrzeń  do  zadumy  i  modlitwy.

Drugi etap to Zakopane.

W  Sanktuarium – każdy z  uczestników  pielgrzymki  mógł  indywidualnie  pomodlić  się  w  świątyni , obejrzeć  jej  piękną  architekturę  i  zachwycić  się  nią, a także  wysłuchać  historii  objawień  w  Fatimie oraz  historii  i  dnia  dzisiejszego  miejsca  przedstawionego  przez  ks.pallotyna.

Warto było  też  udać  się  do  parku , gdzie m.in.  znajduje  się  ołtarz  papieski  z pod  Wielkiej  Krokwi, gdzie  w czasie  pielgrzymki  do  Ojczyzny  Św.Jan  Paweł  II  celebrował  Eucharystię.

Nasza  pielgrzymka  to  wspólnota  modlitwy  i  radości  bycia  razem.

Czas  jazdy  autokarem  to  wspólny  śpiew  Godzinek,  pieśni  i  piosenek  religijnych, również  piosenek  biesiadnych a  także  modlitwa  różańcem  i  koronką  do  Bożego  Miłosierdzia.

 NABOŻEŃSTWO  DLA  CHORYCH – 15  SIERPNIA  2019

W  tradycji  naszej  parafii  w  tę  uroczystość , od  ponad  20  lat  modlimy  się  wraz  z  chorymi, staruszkami, osobami niesprawnymi i  ich  opiekunami.

W  czasie  Eucharystii  celebrowanej  przez  Ks. Proboszcza, udzielony był  Sakrament  Namaszczenia  Chorych, a  uczestnicy przed  Mszą  Św. mogli  skorzystać z  Sakramentu  Pokuty i  Pojednania.

Uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  niesie  radość  z  powodu przezwyciężenia  śmierci.  Maryja  wyniesiona  do  niebieskiej  chwały  wstawia się  za  nami, wskazując  na  swojego  Syna  jako  Zbawiciela – dlatego  jest  okazja  by  oddać cześć  i  dziękować za  wszelkie łaski, które dzięki  Jej  wstawiennictwu otrzymujemy od  Boga.

Szczególną  troską  otoczeni  są  właśnie  chorzy, niesprawni, staruszkowie, by  nigdy nie zwątpili w  opiekę  Maryi, a  stale  złączeni z  Chrystusem  umieli  swoje cierpienie  ofiarować  Bogu.

Na  zakończenie Eucharystii – poświęcone były  bukiety z  ziół, kwiatów  i  kłosów  zbóż – przyniesione przez  wiernych, a  także  przygotowane przez  Parafialną  Caritas.

Wieniec  żniwny [wykonany przez  KGW naszej  parafii], a  także  bukiety to  uczczenie  Matki  Bożej  Zielnej – wpisane  w  tradycję  naszej  parafii, którą  pragniemy  zachować  jako  duchowe i  materialne  dziedzictwo  pokoleń ; rodziny  parafialnej.

   SPOTKANIE UCZESTNIKÓW  PIELGRZYMKI  DO  MEDJUGORIA – 6  SIERPNIA 2019

Przyszliśmy do Ciebie, Matko,

Z wszystkich krain naszej ziemi,

Nasze bóle i pragnienia

Przed oblicze Twe niesiemy.

   Spojrzyj na nas, by pocieszać,

   Połóż na nas rękę swoją

   Poleć nas Synowi Twemu,

   Matko świata i pokoju.

             ( fragment hymnu Medjugoria)

   

Spotkanie rozpoczęliśmy uczestnictwem w  dziękczynnej Eucharystii – za szczęśliwe odbycie pielgrzymki, za  duchowe przeżycie i wszelkie dobro będące naszym  udziałem.

Druga  część  spotkania – przy wspólnym stole w  Domu Parafialnym, gdzie  mogliśmy  wspomnieć piękny hymn Medjugoria [jak  wyżej] , a  oglądając  zdjęcia , jeszcze raz  powrócić  na  „ścieżki” pielgrzymowania.

Było to wspaniałe , wielkie  przeżycie , gdyż dane było  nam  dotknąć „oazy  pokoju” jak  nazwała  to miejsce  na  ziemi  Matka  Boża –Królowa Pokoju , wzywając i nas  byśmy Jej  orędzia i  dary  przekazywali  innym , a  nie  zostawiali  ich  tylko  dla  siebie.

   O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ W AKITA W JAPONII – 04.08.2019

W niedzielę 4 sierpnia gościliśmy w naszej parafialnej wspólnocie p. Dorotę Hałasę - która już prawie 30 lat mieszka w Japonii – wraz z pielgrzymami z Japonii i Polski. „Chrystus w kraju samurajów” – to tytuł książki p. Doroty, która opisała chrześcijaństwo w „kraju kwitnącej wiśni”. Podzieliła się ona tym co opisała w książce oraz powiedziała o objawieniach Matki Bożej z Akita, które, uznaje się za kontynuację objawień fatimskich.

   UROCZYSTY  ODPUST  KU  CZCI  ŚW. ANNY NA  BOCHEŃCU – niedziela 28 lipca 2019

Uroczysta Msza  Święta Odpustowa o godz. 11 – zgromadziła  liczną  rzeszę wiernych nie  tylko z naszej  parafii , ale także z  dekanatów : Brzesko , Porąbka Uszewska, Dębno , Szczepanów i wielu innych miejscowości , by dziękować Św. Annie za opiekę nad  całą  okolicą , a  także czerpać  wzór jak tworzyć szczęśliwą  rodzinę w obecnych czasach.

Witając zebranych – Ks. Proboszcz powiedział, że przychodzimy tu na  Wzgórze do Św.Anny, aby  zaczerpnąć  ducha , umocnić  serce , niejako przyłożyć ucho i posłuchać co  ma  nam  do  powiedzenia , o  czym chce nas  pouczyć , na  co  wskazać , do czego  zachęcić.

Główny celebrans  i  kaznodzieja – ks.prof. Jerzy  Smoleń – w  czasie  homilii  podając problemy i  upokorzenia Św.Anny z powodu braku potomstwa , zwrócił  uwagę na  jej  modlitwę  i  bezgraniczne  zaufanie  Panu  Bogu , a  następnie  na poświęcenie i wychowanie swojego dziecka dla  Pana  Boga.

Czego  więc mamy  uczyć  się  od Św. Anny?

Anna – wyjątkowa mama – nauczyła  Maryję:

  1. Pewności w sobie ,tzn. że jest  chciana , kochana, mająca  poczucie wartości
  2. Wiary , tj. zaufania, które pozwoli do końca przetrwać najgorsze  problemy
  3. Odwagi do  życia

 

Potrzeba więc  na  wzór  Św. Anny – przekazania  młodemu  pokoleniu tych  wartości, gdyż nie  przekazując  poczucia wartości  dziecku , odbieramy  mu  odwagę na  całe  życie.

Po  Mszy Świętej uczestniczyliśmy w  Procesji  Eucharystycznej.

   PIELGRZYMUJEMY  DO  ŚW.  ANNY  NA  BOCHENIEC – 26  LIPCA  2019

     „Czyńmy Św. Annie dzięki nieustannie

       Za  wszystkie jej dary”.......

W  dzień wspomnienia  Świętych  Joachima  i  Anny – Rodziców  Najświętszej Maryi  Panny, corocznie  udajemy się na Wzgórze  Bocheniec.

Wyruszając z  Kościoła  Parafialnego – odmawiany jest różaniec , litania i modlitwy do Św. Anny, by dziękować za  opiekę nad  naszą parafią  i  całą  okolicą , a  także  powierzać  bobcie i  dziadków pod przemożną opiekę naszych patronów.

W  Kościele  Św. Anny uczestniczyliśmy w  koncelebrowanej Eucharystii  pod  przewodnictwem Ks. Proboszcza, który w homilii  zwrócił  uwagę , że jesteśmy tu , aby popatrzeć w  twarz i oblicze  Św.Anny , tak wiele mówiące.

Anna chce nas zachęcić  do życia  dobrego , bowiem  dobroć jest  przejawem świętości  życia-podbija serce.

Na zakończenie – Ks. Prob. podziękował za  wspólne pielgrzymowanie , modlitwę i  zaprosił na odpust w  niedzielę.

   PARAFIALNA  PIELGRZYMKA  DO  MEDJUGORIE   8 – 15  LIPCA  2019

„Pokój, pokój i  tylko pokój”

„Między  Bogiem i  człowiekiem powinien zapanować pokój”

„Pokój powinien być między ludźmi”

                                                            Z orędzia Matki  Bożej

 

Do Medjugorie udało się 90 pielgrzymów wraz  z  ks. Norbertem.  Podróż rozpoczęła się od  nawiedzenia  Sanktuarium  Św. Jana z Dukli, by w dniu jego  wspomnienia uczestniczyć w Eucharystii na rozpoczęcie pielgrzymowania.

Następne 5 dni to pobyt w  Medjugorie.

Centralnym  punktem każdego dnia było uczestnictwo w wieczornym nabożeństwie, na które składała się międzynarodowa Eucharystia, poprzedzona modlitwą dwóch części  różańca  z  krótką przerwą [ciszą]  na  chwilę objawienia się  Matki Bożej, która od  24 czerwca  1981 roku , tj. przez  38  lat  objawia się  codziennie. Po  Mszy Św. odmawiana była kolejna część  różańca , a także możliwość uczestnictwa w modlitwie o uzdrowienie, w  adoracji  Najświętszego Sakramentu czy Krzyża.

W  czasie pobytu było wiele  spotkań – m.in  z  osobami uzależnionymi, nawróconymi – dającymi  świadectwo przemiany życia, z  obecnym  proboszczem, a  przede wszystkim z  Mariją  Pavlović – osobą nadal codziennie widzącą  Matkę Bożą.

We  Wspólnocie Błogosławieństw po  wysłuchaniu katechezy , przez  ręce  Maryi  oddaliśmy swoje życie  Trójcy  Świętej.

W programie pielgrzymowania było wejście  na  Górę  Krzyża [Kriżevac], gdzie od 1933 roku stoi betonowy krzyż , upamiętniający  1900 rocznicę  Męki  Pańskiej. Wychodząc trudną , kamienistą  drogą  rozważaliśmy  Drogę  Krzyżową, a  w czasie  wejścia  na  Górę  Objawień  [Podbrdo]-tajemnice różańca.

Był też czas  na osobistą modlitwę w świątyni,  w  kaplicy  Adoracji  Najświętszego  Sakramentu , przy pomniku Chrystusa  Zmartwychwstałego czy indywidualnym wyjściu w góry.

Z  radością  uczestniczyliśmy w nawiedzeniu Chorwackiego Lourdes, gdzie sprawowana była   Eucharystia, po  czym  był  krótki wypoczynek nad  Adriatykiem, odwiedziliśmy też  „matczyną wioskę”-rodzinny dom dziecka  dla sierot , a  także podziwialiśmy  wodospad Kravica.

Nasza modlitewna pielgrzymka  zakończona została w  Sanktuarium  Cudu Eucharystycznego w  Ludbergu [miasteczko w Chorwacji  blisko granicy  z  Węgrami], gdzie w  czasie  przeistoczenia , wątpiący kapłan zobaczył w  kielichu prawdziwą ludzką krew.

W  czasie podróży była  modlitwa, śpiew, pogłębianie wiedzy przez  wysłuchanie prelekcji czy oglądanie  filmów  o  Medjugorie.

Przesłanie wynikające z tych rekolekcji w drodze, które warto realizować, to modlitwa sercem  opierająca  się  na  wierze i  mocnym  zaufaniu  do  Pana  Boga oraz  na  miłości , która daje  nam wewnętrzną wolność czyli  prawdziwy pokój.

 

 JUBILEUSZ  60-LECIA  KAPŁAŃSTWA – 30  CZERWCA  2019

„Wystarczyła  ci  sutanna  uboga i ubogi  wystarczył ci  ślub,

Bo wiedziałeś  kim  jesteś dla Boga i  wiedziałeś co tobie dał  Bóg”

 

W  niedzielę  30 czerwca  w  naszej pięknej i  czcigodnej świątyni dobrze było przeżyć spotkanie modlitewne z kapłanami-rodakami : ks. Stanisławem Dadejem obecnym ze swoimi współbraćmi ze Zgromadzenia Najświętszego Serca  Jezusa [Sercani], a  także ks. Franciszkiem  Hojnowskim łączącym się  z nami  duchowo z łóżka szpitalnego.

Ks. Stanisław [ur.1933]-święcenia kapłańskie przyjął  29 czerwca 1959 r. w  Krakowie z rąk  ks. bpa Karola  Wojtyły-ówczesnego bpa pomocniczego Archidiecezji  Krakowskiej.

Przez swoją długą drogę prowadzącą od chwili święceń do obecnego czasu pracował w wielu  parafiach  diecezji  lubelskiej  ,  kieleckiej  i  krakowskiej , a obecnie jest kustoszem klasztoru księży sercanów w Stopnicy.

Jubileusz 60-lecia jest  okazją by wyśpiewać radosne , pełne wdzięczności „Te Deum Laudamus” za  posługiwanie Księży Rodaków-Stanisława i  Franciszka, aby dać wyraz troski o kapłaństwo i  prośby o nowe powołania , szczególnie z naszej parafii , która była ziemią kapłańską.

My jako rodacy cieszymy się – dziękując równocześnie za owoce posługi kapłańskiej , za wierność i  świadectwo dawane Jezusowi. Gratulujemy  dorobku duchowego i materialnego dla dobra Kościoła i człowieka.

Naszym czcigodnym Rodakom życzymy , by Chrystus Dobry Pasterz nadal  prowadził  drogą  kapłańskiego zycia , a  nasi patronowie: Św.Prokop i  Św. Anna – orędowali u  Pana  Boga o pokój serca , życzliwość ludzką oraz moc i siłę  w posłudze duszpasterskiej po najdłuższe lata.

 NABOŻEŃSTWO  W  INTENCJI  ŻYCIA – 25  CZERWCA  2019

Comiesięczne  nabożeństwo w  intencji   życia poczętego , a  zagrożonego  przed  narodzeniem przypadło w oktawie Bożego Ciała. Po  procesji  Eucharystycznej – w  czasie  Adoracji – rozważane  były przesłania papieża  Pawła VI  z  Encykliki  Humanae Vitae dotyczące powołania  małżonków chrześcijańskich umocnionych  w  sakramencie  małżeństwa do wzajemnej miłości  wiążącej się z  funkcją współdziałania z miłością  Boga-Twórcy  ludzkiego życia.

Uwielbieniem  Boga  w  Trójcy  Jedynego był  psalm – „O  Panie , nasz  Boże”.

Na  zakończenie – codzienna  wspólna  modlitwa adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

  JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE  - 2019

W  niedzielę  23 czerwca –kolejny  raz, nasza parafia  przeżywała  radość , gdy małżonkowie  wraz z  rodzinami  spotkali  się w świątyni , gdzie  25 i  50 lat  temu  zawarli  sakramentalne  małżeństwo.  Uroczysta  Eucharystia  w intencji  jubilatów  i ich rodzin – celebrowana  była  przez  o.Wacława  Bujaka, pod  przewodnictwem  ks.prob.Tadeusza  Górki, który  do zebranych  skierował  okolicznościową  homilię , wyrażając  wdzięczność  za  udział  w  dziękczynnej  modlitwie , za  wspólnie  przeżytą  drogę  życia będącą  przykładem  dla  młodych  małżeństw. Życzył  , by dalsze  lata  życia  opromienione  mocą  Ducha  Św. były  radosne  mimo  różnych  krzyży , które  są  wpisane  w  prozę  codziennego  życia.

Po  wyznaniu  wiary – jubilaci  odnowili  przyrzeczenia  małżeńskie  z  dnia  ślubu.

Na  pamiątkę  jubileuszowej  uroczystości   otrzymali  listy  gratulacyjne  wraz z  życzeniami   od  ks.bpa  Andrzeja  Jeża-pasterza  naszej  diecezji.

Na  zakończenie  przy  zapalonych  świecach-symbolu  Chrystusa  Światłości   prawdziwej-otrzymali  Boże  błogosławieństwo.

Uroczystość  uświetnił  śpiew  Wspólnoty  Adoramus  i  marsz  Mendelsona  odegrany  przez  pana  organistę.

  PIELGRZYMKA DO PRZECZYCY I STRACHOCINY – 15  CZERWCA  2019

Pielgrzymkę  rozpoczękiśmy od  nawiedzenia Sanktuarium Matki  Bożej  Wniebowziętej w Przeczycy.

Przeczyca to wioska leżąca nad  rzeką  Wisłoką w  Gminie  Brzostek na granicy  woj. Podkarpackiego. Czczona jest  tu Cudowna  Figura  Matki  Bożej  z  Dzieciątkiem  na lewej ręce. O  godz. 8 – uczestniczyliśmy  we Mszy Św. celebrowanej  przez  naszych kapłanów – ks. prob. Tadeusza Górkę i  ks. wikariusza  Norberta Sadko. Słowo Boże do nas  skierował  ks. kustosz Marek  Marcićkiewicz , który  po Eucharystii przybliżył nam historię i  dzień  dzisiejszy tego „maleńkiego” sanktuarium.

Drugim  etapem  pielgrzymki  było  Sanktuarium  Św. Andrzeja Boboli – obrońcy wiary  i  Patrona  Polski na trudny czas -  w  Strachocinie  k/ Sanoka , gdzie od 1988 roku , tj. od  uroczystego wniesienia relikwii  do  Kościoła Parafialnego , jego kult rozwija się bardzo dynamicznie. Warto tu wspomnieć , że sam Święty 16 maja 1987 r. zwrócił  się  do obecnego ks. prob. Józefa Niżnika słowami: „Jestem święty  Andrzej Bobola. Zacznijcie  mnie  czcić  w  Strachocinie”.

Po  wysłuchaniu prelekcji  Siostry Franciszkanki  Rycerstwa  Niepokalanej był  czas na indywidualną i  wspólną modlitwę , także w intencji Ojczyzny, po czym udaliśmy się  do  Bobolówki tj. miejsca  zamieszkania [majątku] szlacheckiej  rodziny Bobolów, gdzie w 1591 r. urodził się Św. Andrzej. Znajduje się tu kaplica  ku czci  Św.Andrzeja, Dróżki  tajemnic  bolesnych Pana Jezusa i Św. Andrzeja oraz  kamienne stacje Drogi  Krzyżowej. Wszystko wkomponowane jest  we wzniesienie na którym jest duża ilość rosnących  drzew , szczególnie starych dębów. Tu również był czas na modlitwę i kontemplację oraz na  radosną zabawę przy wspólnym grillowaniu.

  PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH - 12 CZERWCA 2019 

            Rano 12 czerwca dzieci pierwszokomunijne z naszych Szkół Podstawowych wraz z rodzicami, wychowawczyniami i katechetami wyruszyły na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic śladami św. Jana Pawła II. Był to dla wszystkich wspaniały dzień, w którym mogliśmy bliżej poznać historię życia Karola Wojtyły i zrozumieć jak wielki wpływ na Jego życie miał kult Maryjny.

            O godzinie 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej wraz innymi pielgrzymkami dzieci komunijnych, po czym udaliśmy się do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie modliliśmy się za nas i  nasze rodziny. Zwiedzając sanktuarium dowiedzieliśmy się skąd wzięła się idea jego powstania i dlaczego zaczęto czcić obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Podziwialiśmy wspaniały klasztor Ojców Bernardynów oraz kaplice na szlaku Dróżek Maryi i Jezusa. Wielkie wrażenie zrobiła na nas duża liczba ludzi pielgrzymujących do Kalwarii, nie tylko z Polski.

            Po wyjeździe z Kalwarii przyjechaliśmy do Wadowic, gdzie zwiedziliśmy Dom Rodzinny św. Jana Pawła II oraz kościół, w którym mały Karol przyjął Chrzest św. i służył do Mszy św. jako ministrant. Nowoczesna wystawa multimedialna oczarowała wszystkich przystępnością i bogactwem treści.

            Wizytę w Wadowicach zakończyliśmy wspólnie odprawionym w kaplicy Matki Bożej Wadowickiej nabożeństwem czerwcowym.

            Z pewnością pielgrzymka śladami Wielkiego Papieża Polaka pozostawi w naszych sercach ślad i pragnienie poznawania coraz bardziej tego największego z Polaków w historii.

  XIX  FESTYN  RODZINNY – 2  CZERWCA  2019

W  bieżącym roku – niedzielne , słoneczne popołudnie, spędzone w  gronie rodzin , świętowane było pod hasłem – „Parafia  rodziną  rodzin” w  związku z trwającym 

V Synodem Diecezji  Tarnowskiej.

Dużym zainteresowaniem  cieszyły  się  pokazy strażaków OSP  Jadowniki wraz  z  dziecięcą  drużyną pożarniczą w akcji  udzielania  pierwszej  pomocy osobom poszkodowanym  w  wypadku drogowym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr.1 uwrażliwiały  nas jak  należy troszczyć się o  czystość środowiska w  którym  żyjemy , eksponując hasło „ Nie  czyń przyrodzie co tobie nie miło, żeby się  tobie nie przytrafiło”.

Dzieci korzystały  z  dmuchanego  placu zabaw oraz  wielu  konkursów w  czasie zabaw  sprawnościowych.

Po raz drugi gościł  u nas zespół muzyczny Epizod  z Żabna, prezentując swój dorobek muzyczny.

Stałym punktem programu  było losowanie wartościowych nagród ufundowanych przez darczyńców za co wszystkim – za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy, gdyż Festyn Rodzinny organizowany jako  dzieło charytatywne  równocześnie jest  imprezą integracyjną  całych  wielopokoleniowych rodzin jako wspólnoty parafialnej  i  nie  tylko.

  PIELGRZYMKI  NA  BOCHENIEC - 1 czerwca 2019

Jak  co roku  pielgrzymowanie  z  Kościoła Parafialnego  na  Bocheniec  rozpoczęliśmy w  pierwszą sobotę maja i  trwać  będzie do pierwszej  soboty października – realizując  wezwanie Matki  Bożej  Fatimskiej  co  do 5-ciu  sobót miesiąca  jako  wynagrodzenie za zniewagi  Jej  Niepokalanemu  Poczęciu.

Czerwcowa  pielgrzymka – to  1  czerwca – Dzień  Dziecka , dlatego do  uczestnictwa zostały zaproszone również dzieci , by wraz z całą  parafią  wspólnie świętować ten radosny dzień.

Po Mszy Św. – obecne  dzieci  otrzymały specjalne błogosławieństwo i  obrazek  Dzieciątka  Jezus z Jodłowej z modlitwą oraz  symbolicznego cukierka.

   REPLIKA GROBU PAŃSKIEGO

Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego  w naszej parafii mogliśmy oglądać replikę Grobu Pańskiego sprzed 2000 lat.

Idea jej powstania zrodziła się z pragnienia umożliwienia wiernym naszej parafii niejako "podróży w czasie", tak aby mogli głębiej wniknąć w tajemnice wiary oraz odkryć znaczenie słów Ewangelii, opisujących pogrzeb i złożenie Pana Jezusa do grobu, a w dalszej kolejności zrozumieć wydarzenia Wielkanocnego poranka. Wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej, dlatego też warto zapoznać się z wydarzeniami, które miały miejsce między cierpieniem Kalwarii a radością cudownego zwycięstwa Zbawiciela nad grzechem i śmiercią.

Oprócz repliki, imitującej komorę, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa, zwiedzający mogli dowiedzieć się dlaczego grób znajdował się w ogrodzie za murami Jerozolimy, w jaki sposób przebiegał pogrzeb Jezusa oraz obejrzeć oryginalnej wielkości kopie płócien, w które owinięto ciało Zbawiciela. Całości dopełniła prezentacja multimedialna, opisująca historię i właściwości 4 szat grobowych Chrystusa.

  CZCHÓW – OWOCOWY RAJ – 24-25.05.2019

W dniach od 24 maja do 25 maja 2019 dzieci i młodzież z grup parafialnych przebywała w Czchowie na Kozieńcu w Domu Formacji Misyjnej Diecezji Tarnowskiej na spotkaniu formacyjno-wspólnotowym. Tematem przewodnim były owoce Ducha Świętego, skąd tytuł spotkania „Owocowy Raj”. Podczas pobytu dzieci i młodzież pod opieką ks. Norberta i p. katechetki poznawała jak w codzienności realizować dziewięć owoców Ducha Świętego. Była wspólna modlitwa: Msza Święta, nabożeństwo majowe, modlitwy poranne i wieczorne. Uczestnicy wysłuchali kilku katechez i w aktywny sposób przeżywali przekazywane treści, przez przedstawienia, pokazy. Dzięki pracy w grupach następowała integracja i wspólna praca. Nie zabrakło też zabaw ruchowych i animacji oraz piłki możnej.  

 NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 MAJA  2019

W czasie Nabożeństwa Majowego – uwielbialiśmy też Pana Jezusa za miłość do każdego człowieka, a szczególnie za miłość do dzieci, wszystkich dzieci i tych, które duchowo adoptowaliśmy. Dlatego  też podejmujemy się  modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka  Poczetego – z miłości do Boga i do tego dziecka. Każdego dnia, przez dziewięć miesięcy modlimy się więc za jedno dziecko, które tej modlitwy potrzebuje i  wierzymy, że  Bóg jako dobry Ojciec  wysłucha  naszych błagań  i  uchroni rodziców  tego  dziecka przed grzechem aborcji.

Stałym punktem jest wspólna modlitwa adoptującego i dziesiątek różańca.

75  TYDZIEŃ  MIŁOSIERDZIA  od 28  KWIETNIA do 4  MAJA  2019

„Miłosierni  miłosierdzia  dostąpią”

Obchody tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęliśmy parafialną  pielgrzymką  do  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach, by  uczestniczyć  w czuwaniu  w  wigilię Niedzieli  Miłosierdzia  Bożego , która  jest  równocześnie  patronalnym  Świętem Caritas.

Nabożeństwo czuwania składało  się  z  czterech  części :

I – Droga  Miłosierdzia  w  czasie której  odczytywane  były  Ewangelie  o  miłosierdziu i  krótkie  rozważania na  przemian  z fragmentami  homilii  Św. Jana  Pawła z  pielgrzymek  do  ojczyzny i  cytatami  z  Dzienniczka  Św. Faustyny  oraz  krótkimi  filmami  ukazującymi  Jezusa  Miłosiernego wśród  problemów  człowieka  XXI  wieku.

II – Uroczyste  Nieszpory

III – Zanurzenie  w  Duchu  Św. –były to  modlitwy o poszczególne  dary  Ducha Św. poprzedzone  Litanią  do Ducha  Św. Symbolem  zanurzenia  była  woda  święcona  w której  każdy uczestnik  mógł zanurzyć  swój  palec , gdyż  7 osób z naczyńkami  dotarło  do  wszystkich , a symbolika  bazyliki – której  witraże ukazują  wody  oceanu  pomagała  nam  stać się  maleńką kroplą  w  tym oceanie.

IV – Adoracja  Najświętszego Sakramentu  -indywidualna  w  ciszy.

O północy – uroczysta  Eucharystia  pod  przewodnictwem  ks. bpa  Janusza  Mastalskiego , koncelebrowana przez wielu  kapłanów , a także przez  ks. Witolda, wikariusza  naszej parafii.

W homilii ks. bp  nawiązując  do  hasła świętowania  „Miłosierdzie  źródłem  pojednania” i do  Ewangelii  J 20,19-31  zwrócił  uwagę , że  Chrystus  przychodzi  też do każdego  z  nas z  pokojem , by zweryfikować  swoje  wybory, wyciągnąć  wnioski, bo gdy mamy pokój  w  sercu , mamy pokój  w  relacjach z drugim  człowiekiem , umiemy przebaczać , naprawiać  krzywdy, szczególnie  w  rodzinach , gdzie obserwuje  się brak  miłości , nadziei, a w  konsekwencji  wiary. Inna  przestrzeń  pokoju  to nasza  modlitwa , w  której  siłę trzeba  wierzyć , rozeznać  sens zdarzeń  i  umieć  się z  nimi  zmierzyć.

 

           NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA

Patronalne  Święto  Caritas  w  naszej  świątyni  parafialnej  przeżywaliśmy  we  wspólnocie o  godz. 15  - uczestnicząc w  Nabożeństwie  do  Bożego  Miłosierdzia – kontemplując  i  uwielbiając  przed  Najświętszym  Sakramentem  tajemnicę  miłosierdzia , która  objawia  Przenajświętszą  Trójcę , a  następnie w  Eucharystii – celebrowanej  przez  ks. Norberta  w  intencji wspólnoty  parafialnej, darczyńców , podopiecznych i  wolontariuszy  Caritas.

W  czasie  tygodnia  odwiedziliśmy  kilka  osób , które  nie mogą  wychodzić  z  domu.

 

             DIECEZJALNE  ŚWIĘTO  CARITAS

4 maja [sobota] na zakończenie 75 Tygodnia Miłosierdzia – Parafialne Oddziały Caritas naszej diecezji  uczestniczyły w uroczystej Eucharystii w Sanktuarium  Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.

Eucharystii przewodniczył ks. bp  Andrzej  Jeż. W Słowie Bożym skierowanym do nas – za Ewangelii Św. Jana powtórzył słowa Jezusa ...  „To Ja jestem, nie bójcie się”. Zachęcał, by ludzie Caritas mieli odwagę być miłosierni i nieść miłosierdzie innym. Człowiek, który doświadcza Bożego miłosierdzia sam pragnie być miłosierny. Tak rodzą się wielkie dzieła miłosierdzia. Najbardziej jednak oczekiwanym darem jest czas podarowany drugiej osobie – podkreślił. Wyraził też wdzięczność wszystkim wolontariuszom Caritas oraz dzieciom i młodzieży SKC.

Na zakończenie 76 osób otrzymało listy gratulacyjne i statuetki Misericors.

  II  SESJA  PLENARNA  V  SYNODU  DIECEZJI  TARNOWSKIEJ – 27  KWIETNIA 2019

Miniony  rok  synodowania poświęcony był  rodzinie. Przez  ten okres  Komisja  Małżeństw  i  Rodzin przy  współudziale Parafialnych  Zespołów  Synodalnych przygotowała dokument „Duszpasterstwo Małżeństw i  Rodzin w  Diecezji  Tarnowskiej.

W Sesji  Plenarnej – otwartej  przez  bpa  Andrzeja  Jeża uczestniczyło 300  osób , a  z  naszej parafii  obecny był ks. prob. Tadeusz  Górka.

Po  zapoznaniu się z  dokumentem i  przyjęciu  2 poprawek , wszyscy byli  za  przyjęciem  tego  dokumentu.

W  dokumencie zawarte  są  zagadnienia , które są  podmiotem duszpasterskiej troski o  rodzinę :

I.Małżeństwo jako  sakrament

II.Kościół Tarnowski rodzinie

- Rodzina rodzinie

- Struktura duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji  tarnowskiej

- Przygotowanie do małżeństwa

- Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom

III.Niektóre wyzwania dla  Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

- Rodzina w  obliczu zjawisk związanych z emigracją

- Wsparcie małżeństw i  rodzin przeżywających kryzysy

- Towarzyszenie osobom żyjącym w sytuacjach nieprawidłowych

- Towarzyszenie osobom żyjącym  w pojedynkę

 REKOLEKCJE SPOTKANIA – 26.04-28.04.2019

W dniach od 26 do 28 kwietnia 2019 młodzież, która przyjęła w tym roku bierzmowanie uczestniczyła w rekolekcjach „Młodych na Progu” w Gosławicach. Cały rok formacyjny przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej został uwieńczony „Rekolekcjami Spotkania”, spotkania z Chrystusem. Rekolekcje mające charakter ewangelizacyjny, były prowadzone przez młodzież z Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezji Tarnowskiej. Młodzież doświadczyła modlitwy, konferencji, świadectwa, animacji. Dla wielu było to przełomowe spotkanie z Chrystusem.

 NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25 KWIETNIA  2019

Kwietniowe nabożeństwo przypadło w  oktawie  Wielkanocy , co  uświadamia  nam , że  Jezus pokonał śmierć , abyśmy my  mogli  żyć  wiecznie , w  wielkim  niewyobrażalnym szczęściu , do którego nas powołuje.

Myślą  przewodnią rozważania i uwielbiania  Pana  w  Najświętszym  Sakramencie  był  fragment  z  Listu  Św. Pawła do  Rzymian  .....nikt z nas nie żyje dla  siebie i  nikt  nie umiera  dla  siebie....... po  to  bowiem Chrystus umarł  i  powrócił  do  życia , by  zapanować tak  nad  umarłymi , jak nad  żywymi....

Poznając tę  prawdę – wielbimy  Boga , że jesteśmy  Jego  stworzeniami , odkupionymi Krwią  Jezusa  Chrystusa , że  śmierć  nie  ma  nad  nami  władzy , tylko  Bóg  ma  tę  władzę.

W  modlitwie o  przyjęcie daru  życia [Św. Jana Pawła II ], zawierzaliśmy  Maryi , Matce  Żyjących  sprawę  życia – szczególnie  niezliczone  rzesze  dzieci , którym  nie pozwala się przyjść  na  świat , starców  i chorych  zabitych  przez  obojętność albo  fałszywą litość.

Stałym  punktem – jest  codzienna modlitwa  adoptującego i  dziesiatek  różańca.

 Synaj#13

W niedzielę palmową jak co roku obyło się „Diecezjalne Spotkanie Młodych – Synaj”. Był to już 13 Synaj, gdzie młodzież licznie zgromadziła się w Tarnowie na obchodach Światowego Dnia Młodzieży. Również z naszej parafii młodzież wraz z dekanatem Brzesko przeżywała wspólne święto młodych. Pierwsza część to spotkanie na hali Gumniska w Tarnowie, a tam dziękczynienie za SDM w Panamie oraz świadectwa. Następnie ulicami miasta Tarnowa młodzież odmawiała różaniec i śpiewała pieśni maryjne, aby dojść na Mszę Świętą do kościoła bł. Karoliny.  

 REKOLEKCJE PARAFIALNE – 10.04 - 14.04.2019

Parafialna wspólnota w dniach od 10 do 14 kwietnia przeżywała rekolekcje parafialne, poprowadzone przez o. Władysława Pasiuta, saletyna z Mysłowic. Ćwiczenia duchowe przeżywane były w oparciu o objawiania Matki Bożej z La Salette. Ojciec rekolekcjonista podejmował temat bieżących wyborów człowieka, rozumne patrzenie na rzeczywistość przez pryzmat wiary oraz współczesne zagrożenia dla chrześcijanina i młodzieży oraz dzieci. Droga krzyżowa ulicami wsi przygotowała parafian na spowiedź, a wieczorne apele maryjne były oddaniem w opiekę Matki Bożej rodzin z naszej parafii.

  NOWE ZASTĘPY MINISTRANTÓW – 07.04.2019

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. do grupy ministrantów w Jadownikach dołączyło 7 młodych chłopców. Podczas Mszy świętej o godzinie 10.15 przyrzekali „święte czynności ministranta wypełniać żarliwie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej”. Ich zaangażowanie i gorliwość będziemy mogli obserwować zarówno przy ołtarzu jak i każdego dnia, gdyż ministrantem jest się nie tylko w kościele, ale również przez przykładne postępowanie na co dzień. Dlatego życzymy nowym ministrantom, żeby Chrystus umacniał ich do dawania świadectwa miłości do Niego przez wynoszenie jej z kościoła i wnoszenie jej do swojej, a tym samym do naszej codzienności.

 SPOTKANIE LEGIONU MISYJNEGO – 31.03.2019

W niedzielę 31 marca wieczorem na zaproszenie ks. Norberta w naszej parafii odbyło się spotkanie Legionu Misyjnego – grupy działającej w naszej diecezji, która propaguje i wspiera misyjną działalność Kościoła. Charakterystyczne dla tej grupy, jest to, że jest to grupa modlitewna wspierająca duchowo misjonarzy i misjonarki pracujących na misjach ad gentes (tam, gdzie Chrystus jest jeszcze nie znany). Innym rysem tej grupy jest towarzyszenie i wspieranie tych, którzy decydują się na wyjazd na misje.

Spotkanie w naszej parafii rozpoczęło się od modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kościele, a następnie w Domu Parafialnym pochylając się nad dokumentem papieża Franciszka; Evangelii Gaudium oraz nad bieżącymi sprawami związanymi z misjami. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób z całej diecezji, zarówno księża jak i wierni świeccy.

  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO – 25  MARCA  2019

„Archanioł  z nieba posłan był, by witaj Matce  Boga  rzekł” [Akatyst,Ikos 1]

Uroczystość ta jest również  Dniem Świętości Życia, w  którym po raz  jedenasty – w naszej parafii  uroczyście  zostało podjęte Dzieło  Duchowej  Adopcji Dziecka  Poczętego  w  czasie  Eucharystii, której przewodniczył i  Słowo Boże skierował –Ks. Probszcz T. Górka.

Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do  Ducha Św.-przy zapalonych od  paschału świeczkach-80 osób złożyło przyrzeczenie o podjęciu duchowej adopcji jednego  dziecka, którego imię  znane jest jedynie  Bogu.

Na ręce  Ks. Proboszcza złożone zostały dary:

*zapalona świeca-symbol Jezusa dawcy życia

*deklaracje-wypełnione przez osoby podejmujące adopcję

*owoce i  żonkile-symbol życia

*model dziesięciotygodniowego dziecka-pamiętajmy,że życie  ludzkie rozpoczyna się  od  momentu poczęcia

*Hostia i wino-dary ołtarza

Przed  Mszą  Św. jak  w  każdy poniedziałek , była  możliwość uczestniczenia [45 minut] w  Adoracji  Najświętszego Sakramentu w intencji rodzin naszej parafii, a po  Mszy Św. jako  rozważanie tajemnic życia  Maryi , oraz  wcielenia Słowa Bożego – Wspólnota Adoramus wyśpiewała najstarszy, najpiękniejszy hymn ku czci  Bogurodzicy  z  XVIII w.- wywodzący się z Kościoła Wschodu – AKATYST.

Można  w nim  odkryć szlachetną poezję liturgiczną, zdolną wyrazić i  trafnie  kształtować modlitewne uczucie współczesnego człowieka do  Chrystusa i  Jego  Dziewiczej  Matki.

  BIERZMOWANIE – 19.03.2019

Przez posługę ks. bp. Leszka Leszkiewicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej młodzież z naszej parafii otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Bierzmowanie, jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej ma umocnić młodego człowieka w mężnym wyznawaniu wiary i świadczeniu o Chrystusie tam, gdzie Bóg pośle. Trzy lata przygotowań do przyjęcia tego sakramentu, naznaczone były modlitwą, katechezami i celebracjami liturgicznymi, aby Duch Święty uświęcił swoją łaską podczas przyjmowania sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Niech Duch Święty wylewa na każdym bierzmowanym zdroje swoich darów i charyzmatów. (Foto) https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5405731.Bierzmowanie-w-Jadownikach

  Rekolekcje wielkopostne

  

XIII  DEKANALNY DZIEŃ SKUPIENIA CARITAS – 09.03.2019

....... „Jeśli  podasz twój  chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach”.   [ Iz 58,10]

Tradycyjnie już w pierwszą sobotę Wielkiego  Postu – Parafialne Zespoły Caritas  dekanatu  Brzesko  spotykają się  na wspólnej modlitwie.

W parafii  Jadowniki  to piąte spotkanie, a po jednym spotkaniu odbyło się : w  Gnojniku, we wszystkich parafiach  Brzeska, w  Gosprzydowej, Uszwi, Okocimiu i Jasieniu.

W b.r. spotkanie odbyło się 9  marca  w  naszej parafii.

Przed  ołtarzem  Miłosierdzia  Bożego uczestniczyliśmy  w Adoracji  Najświętszego Sakramentu, prowadzonej przez Caritas  Parafialną, wspartą  śpiewem  Wspólnoty Adoramus.

Po adoracji  uczestnicy spotkania uczcili  relikwie Św. Brata  Alberta.

Centralnym  punktem naszej  modlitwy była Eucharystia współcelebrowana przez  Ks,Prob. Tadeusza  Górkę-wicedziekana dekanatu Brzesko i  Ks. Krzysztofa Majerczaka-wicedyrektora  Caritas  diecezji  Tarnów, który  skierował do nas  Słowo Boże.

Nawiązując do w/w  słów – Iz 58,10  , zwrócił uwagę na to, że człowiek Caritas  powinien stawać  się „dobrym jak  chleb”, powinien promieniować Bożym światłem , bo  kto świeci Bożym światłem jest ciągle młody i pełen energii wobec drugiego  człowieka i jego potrzeb.

Człowiek  Caritas to człowiek postu-to znaczy widzi  potrzeby innych i realizuje je z miłością, to  człowiek modlitwy , gdyż potrzebuje Miłosierdzia  Boga, bo po ludzku często jest bezsilny, to  czlowiek jałmużny, która jest stylem życia, czyli  dzielenie się  sobą.

Po Mszy Św. była też okazja do ucałowania relikwii  Św . Jana Pawła II i  Św. Krzyża.

Druga  część – to spotkanie  w Domu Parafialnym przy wspólnym stole.

Aktualne sprawy dotyczące działalności  Parafialnych  Oddziałów  Caritas  przedstawił  Ks. Tadeusz , a  dzieła Caritas  Diecezjalnej  Ks. Krzysztof , równocześnie dziękując za podejmowane działania  dla podopiecznych i  za wspólnotę, którą tworzymy.

Poszczególne Zespoły Caritas  chętnie dzieliły  się doświadczeniem i  realizacją  różnych  inicjatyw, zależnie od sytuacji w jakiej  znajdują się podopieczni.

Spotkanie upłynęło w radosnej i serdecznej atmosferze. 

WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS  -  2019

NABYWAJĄC  BARANKI I  PASCHALIKI - ROZPROWADZANE  PRZEZ  CARITAS  PARAFIALNĄ, UCZESTNICZYMY  W  WIELKANOCNYM  DZIELE  CARITAS, A  TEGOROCZNA  AKCJA  JAŁMUŻNA  WIELKOPOSTNA POD  HASŁEM „DAR  JUNIORA DLA  SENIORA”, POLEGA  NA PRZEKAZYWANIU OFIAR  PIENIĘŻNYCH  OD  DZIECI  DO  PAPIEROWYCH  SKARBONEK.

Wielki Post 2019 - nabożeństwa

  XXVII  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO – 11  LUTEGO  2019

Hasłem  tegorocznego  orędzia  papieża  Franciszka  z  okazji  Ś D CH – są  słowa  „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” [Mt 19, 8]. Dzień ten  w bieżącym  roku  obchodzony  był  w  Kalkucie, gdzie  przez  ponad  45 lat  najuboższym  i  chorym  służyła  św. Matka  Teresa.

Również  nasza  Parafialna  Caritas corocznie [od  wielu lat] z okazji  11 lutego- pragnie spotykać  się z  chorymi, niesprawnymi, seniorami  „90+” , odwiedzając  ich w domach, gdzie doświadczają  trudnych  chwil z powodu  choroby, cierpienia, niesprawności, starości, a także z ich opiekunami, którzy z  troską, zaangażowaniem i odpowiedzialnością  sprawują  nad  nimi  opiekę.

Łącznie odwiedziliśmy  112 osób- wyrażając  solidarność  wspólnoty  parafialnej  przez  dar  modlitwy  indywidualnej  i  wspólnotowej:

     Ojcze miłosierdzia, źródło  wszelkich  darów, pomóż  nam  kochać  bezwarunkowo  naszych  bliźnich tak  jak  Ty nas  umiłowałeś.

     Panie Jezu, który doświadczyłeś  bólu i cierpienia , daj nam siłę,by stawić czoła czasowi  choroby i przeżywać  go z wiarą razem z naszymi  braćmi.

     Duchu Święty, miłości Ojca i Syna, wzbudź w naszych sercach ogień  swojej  miłości, abyśmy potrafili pochylić się  nad  zranioną na ciele i duszy ludzkością.

     Maryjo Matko  kochająca  Kościół i każdego człowieka, pokaż nam  drogę  wyznaczoną  przez  Twojego  Syna, aby nasze życie stało się w Nim służbą  miłości i ofiarą zbawienia  na drodze do wiecznej Paschy. Amen.

 XXI  SPOTKANIE  OPŁATKOWE  SENIORÓW – 27  STYCZNIA  2019

Okres  Bożego  Narodzenia  to czas  pochylenia się i zachwytu nad  tajemnicą  przyjścia  Dzieciątka  Jezus na ziemię  i  nad  białym  opłatkiem – symbolem hostii i codziennego chleba.

W  tym duchu -  corocznie  Caritas  Parafialna  pragnie  spotkać się  z  seniorami  naszej  parafii , by przy wspólnym stole – łamiąc opłatek – życzyć  sobie pokoju , dobra , piękna, a  także zdrowia fizycznego i  duchowego.

Życzenia  zebranym  przekazał  Ks.Proboszcz Tadeusz Górka , księża  wikariusze: Ks. Witold ,  Ks.Norbert i  Ks. Franciszek – senior oraz  pan  sołtys Jarosław  Sorys.

Spotkanie  upłynęło w  radości wspólnego śpiewu wraz ze Wspólnotą Adoramus.

Wyśpiewano nie tylko nasze piękne polskie kolędy, ale  też piosenki religijne  oraz  biesiadne.

 GRUPA MISYJNA NA ŁYŻWACH – 23.01.2019

Dnia 23 stycznia 2019 Grupa Misyjna po świątecznych trudach kolędy misyjnej udała się na lodowisko do Dębicy. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z łyżwami i lodowiskiem, a inni natomiast podnosili swoje umiejętności na lodzie. Po kilkunastu minutach i treningu cała grupa już jeździła. To była prawdziwa „szkoła upadków i podnoszenia się” z płyty lodowiska, ale mimo to wszyscy wrócili zadowolenie.

  FERIE LEKTORÓW I MŁODZIEŻY – 14.01-17.01.2019

W dniach od 14 do 17 stycznia 2019 lektorzy i młodzież z naszej parafii wraz z ks. Norbertem przebywała na zimowym wypoczynku w Bukowinie Tatrzańskiej. Czas ten był bardzo aktywny. Od wspólnego wędrowania po Dolinie Kościeliska, zimowe zabawy, przez pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz spacery po Zakopanem, aż po lodowisko, termy, kulig nocą. Wieczorami zaś wspólna integracja na pogodnych wieczorkach. W to wszystko była włączona modlitwa – codzienna Msza Święta, modlitwy i nabożeństwa. Wyjazd na zimowisko na długo zostanie w pamięci wszystkich.

  ZAKOŃCZENIE KOLĘDY MISYJNEJ – 06.01.2019

Kolędnicy Misyjni w roku 2018 kolędowali pod hasłem: „SUMA YATIYAWI SANA MUNAPXTA”. Jest to hasło w języku aymara, używany w Boliwii, gdzie misjonarze tarnowscy posługują od 25 lat  , w języku polskim oznacza: „Głosimy Dobą Nowinę" . W naszej parafii kolędowało 34 dzieci podzielonych na 6 grup. Mali Misjonarze odwiedzili 900 rodzin  w dniach 26 - 29 XII 2018 r. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich serc i domów, aby usłyszeć Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa i wesprzeć najuboższych. Zebrane ofiary przeznaczone są na kilka nowych i kontynuację starych projektów związanych z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu, Madagaskaru, Peru oraz Rwandy i Burundi w ramach funduszu PDMD. Każde dziecko, które chciałoby z radością dzielić się wiarą i pomóc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych zapraszamy do zaangażowania się w przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych 2019.

 ASPIRANCI PRZYSTĄPILI DO OŁTARZA BOŻEGO – 25.11.2018

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata do grona aspirantów zostało przyjętych 8 chłopców, którzy pragną teraz przygotowywać się do posługi ministranta. Obrzędu przyjęcia dokonał opiekun ministrantów i aspirantów – ks. Witold.

Młodym chłopcom życzymy radości z posługi przy ołtarzu Bożym oraz wytrwałości.

 WYJAZD LEKTORÓW DO KRAKOWA SZLAKIEM ŚWIĘTYCH – 24.11.2018

W sobotę 24 listopada lektorzy z naszej parafii wraz z ich opiekunem ks. Norbertem udali się do Krakowa, aby przejść szlakiem papieskim i zobaczyć miejsca związane ze świętymi, szczególnie ze św. Janem Pawłem II oraz św. Stanisławem ze Szczepanowa. Prawdziwa lekcja historii pozwoliła doświadczyć miejsc związanych z pracą kard. Wojtyły oraz miejsc związanych z wizytą do ojczyzny już jako papieża. Natomiast miejsca naznaczone szlakiem św. Stanisława stały się lepszą okazją do poznania tego, który urodził się w pobliskim Szczepanowie.

 SPOTKANIE Z MISJONARZEM – 19.11.2018

Dnia 19 listopada gościliśmy w naszej parafii misjonarza ks. Stanisława Wojdaka, który poprowadził animację misyjną dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach. Ksiądz misjonarz opowiedział o swojej przygodzie z misjami. Przedstawił uczniom odpowiedz na pytanie: czym są misje? Następnie podzielił się miłością do Afryki i pracą duszpasterską na Czarnym Kontynencie. W ostatniej części spotkania swoim doświadczeniem misyjną podzieliła się animatorka Gabriela, która przyjechała wraz z misjonarzem.

 II ŚWIATOWY  DZIEŃ UBOGICH – 18 LISTOPADA 2018 

Hasłem  tegorocznego  Dnia  Ubogich – ustanowionego przez  papieża  Franciszka , było hasło „ Biedak  zawołał, a  Pan  go usłyszał”. W orędziu na  ten dzień – Ojciec  Św.   przypomniał, że „Każdy chrześcijanin  i każda  wspólnota są wezwani , by być narzędziami  Boga na rzecz  wyzwolenia i  promocji ubogich, tak  aby mogli oni w pełni włączyć się  w  społeczeństwo. Zakłada to , że jesteśmy uważni na krzyk ubogiego  i  gotowi go wesprzeć.

Odpowiadając  na to wezwanie – nasza parafia włączyła się w akcję  charytatywną nabywając symboliczne  Chlebki  Miłosierdzia, a także wypełniając  wcześniej zabrane torby [tytki] charytatywne.

Caritas  Parafialna składa serdeczne  podziękowanie wszystkim, którzy nie przegapili  okazji  do bycia łaskawym. Ojciec  Św. Franciszek na  zakończenie orędzia podkreślił „...poczujmy się  wszyscy w tym dniu dłużnikami  ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce  do siebie nawzajem mogli  zrealizować  zbawcze spotkanie, które umacnia  wiarę, urzeczywistnia miłość i  umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi”.

 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11.11.2018

W naszym parafialnym wieczerniku obchodziliśmy uroczyście 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą ojczyznę. Do tego momentu przygotowywaliśmy się przez odprawienie 9-dniowej nowenny. Na uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Proboszcza, zgromadzili się licznie parafianie. Ksiądz Proboszcz podczas homilii uwrażliwiał na dar wolności jaki otrzymaliśmy oraz zachęcił parafian do życia wartościami budującymi naród. Na modlitwie za ojczyznę były obecne poczty sztandarowe, strażacy, harcerze, grupa małych strażaków, samorządowcy i władze lokalne. Po Eucharystii zgromadzeni udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty przy pomniku poległych.  

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LEKTORÓW – 07.11.2018

W parafii św. Jakuba w Brzesku dnia 7 listopada siedmiu młodych chłopców z naszej parafii przyjęło z rąk ks. bpa Leszka Leszkiewicza błogosławieństwo na posługę lektora. To ważne wydarzenie w ich życiu. Od teraz pełnić będą posługę przy Liturgii Słowa. Nowym lektorom życzymy miłości do Słowa Bożego.

50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JADOWNIKACH - 19.10.2018

W piątek 19 października 2018 w naszej parafialnej świątyni na Mszy Świętej zebrała się cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jadownikach, któremu patronuje św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp. Andrzej Jeż, biskup tarnowski. Okazją było świętowanie 50-lecia istnienia tej szkoły. Na wspólną modlitwę zostali zaproszeni ponadto byli dyrektorzy, grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie i rodzice. W homilii ks. Biskup podkreślał jak wielki jest trud edukacji i przekazywani wartości. Pomocą dla nauczycieli i uczniów – jak zauważył ks. Biskup – jest dla tej szkoły wstawiennictwo patronów, gdzie Jan Paweł II niejako wyszedł ze szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Biskup poświęcił nowy sztandar dla szkoły.

Zobacz też: https://tarnow.gosc.pl/doc/5102112.Bierzemy-rozped

KONKLAWE W JADOWNIKACH - 18.10.2018

Dnia 18 października o godzinie 1045 młodzi z naszej parafii (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1) wystawili w kościele, dla szkoły i chętnych widzów, spektakl pt. „Konklawe”, który opowiada o wyborze kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Adaptacja prawdziwego konklawe wydana w formie przedstawienia ma ukazać, zwłaszcza młodym ludziom, jak mniej więcej wygląda procedura wyboru papieża i jakie czynniki o nim decydują oraz przedstawić, jak (według przekazów) został wybrany św. Jan Paweł II.  

 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13.10.2018

W rocznicę zakończenia objawień fatimskich w naszej parafii odbyło się nabożeństwo fatimskie. Przed Mszą Świętą parafianie mogli zobaczyć przedstawieni pt. „Anioł Pokoju”. Nawiązywało ono do sceny z roku 1916, kiedy to rok przed objawieniami Matki Bożej trójce pastuszkom, anioł przychodzący z nieba przygotowywał dzieci na spotkanie z Maryją, ucząc ich modlitwy i podając im Komunię Świętą.

Następnie celebrowana była Eucharystia, oddająca chwałę Bogu. Na homilii ksiądz zwrócił uwagę na rodzinę i związane z rodziną obowiązki rodziców, dzieci, dziadków.

Po mszy Świętej odbyła się uroczysta procesja fatimska ulicami Jadownik. Śpiewany różaniec, rozważania stanowiły odpowiedz na słowa Pani Fatimskiej do odmawiania różańca.

Niech zachęta Matki Bożej do modlitwy i pokuty stanie się naszym udziałem dla ratowania siebie i „biednych dusz”.

 PIELGRZYMKA  DO  CZĘSTOCHOWY  I  LEŚNIOWA – 29  WRZEŚNIA  2018

Częstochowa – od  wielu lat  jest  głównym miejscem  pielgrzymowania  naszej  parafii.

Odwiedzając  Jasną Górę-Sanktuarium Matki  Bożej Królowej Polski, uczestniczyliśmy w Eucharystii w Kaplicy  Cudownego Obrazu , współcelebrowanej przez naszego Ks.prob. Tadeusza Górkę w intencji pielgrzymów, ich  rodzin oraz jako podziękowanie za Misje  Parafialne.

Ważnym punktem naszej modlitwy było rozważanie  Stacji Drogi Krzyżowej na  wałach.

W czasie wolnym pielgrzymi mogli odwiedzać muzea jasnogórskie, czy poświęcić czas na indywidualną modlitwę.

Drugi etap pielgrzymki to Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, gdzie w głównym ołtarzu znajduje się XIV wieczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem [ 70 cm wysoka].

Sanktuarium tym opiekują się  ojcowie paulini. Jest ono też nazwane Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw: małżeństw, dzieci, rodzin, kobiet w stanie błogosławionym.

Pod pieczą paulinów powstają tu pyszne ciasteczka, cukierki, czekolady, a także zdrowotne herbaty i balsamy, które można nabyć obok sanktuarium.

Celem  pielgrzymowania jest też tworzenie radosnej wspólnoty – co dzięki modlitwie, śpiewie pieśni i piosenek religijnych , a także biesiadnych w czasie  jazdy  autokarem – się udaje.

 NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  WRZEŚNIA  2018

Uwielbiając   Jezusa  za  Jego   dobroć, za  to , że  jest   naszą   Miłością -  dziękujemy , że  jest  w  centrum   cierpienia  i  cierpi  razem  z  tymi  którzy  cierpią , umiera  z  tymi , którzy  odchodzą  z  tego  świata – z  dorosłymi   i  dziećmi , by  po  chwili  spotkać  się  z  nimi  w  Królestwie  Bożym , że  płacze  z  płaczącymi , pogrążonymi   w  żałobie , odczuwa  nasz  ból , nasz  strach , naszą  tęsknotę

Każdy  człowiek  jest  zaproszony  do  tego ,by  nieść  krzyż  razem  z  Jezusem ,  a  swoje  cierpienie  ofiarować  za  siebie  lub  innych.

W  modlitwie  prośby  otaczaliśmy :

# wszystkich  chorych,  leżących  w  szpitalach , domach , hospicjach

# wszystkich  smutnych , przygnębionych , którzy  doświadczyli  odrzucenia , samotności , niezrozumienia   ze  strony  najbliższych

# osoby  tęskniące  po  śmierci  najbliższych ,  o  przymnożenie  im  wiary

# dzieci  poczęte , których  życie  jest  zagrożone – odmawiając  modlitwę  codzienną   adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

  MISJE  PARAFIALNE -  16 - 21 września 2018

W  dniach  16-21  września  nasza  parafia  bardzo  licznie  uczestniczyła w  ćwiczeniach  duchowych  prowadzonych przez  ks.  dra  Jerzego  Smolenia-profesora  Akademii  Ignatianum  w  Krakowie.

Głównym tematem  konferencji  było  hasło – „Kościół  na  wzór  Chrystusa”.

Pragniemy  więc  jeszcze  raz  wrócić  do  tych  pięknych  sześciu  dni, które jako  wspólnota  Koscioła przeżyliśmy , ale  pozostaje pytanie  jak  powinniśmy  realizować  przesłanie  Misji  Św. w  życiu – dziś , jutro , nadal...

Aby zrozumieć  w/w  hasło , ks.  misjonarz  nawiązał  do Ewang.  dnia [ Mk 8, 27-35].....

„ A  wy  za  kogo  mnie  uważacie”.

Rozważania poświęcone były nie  tylko nam – osobom  świeckim , ale  również  kapłanom z  prośbą o  modlitwę  za nich  w  każdym  okresie  ich  kapłaństwa.

Nauki misyjne skierowane  były  do  dzieci  na temat  relacji  w  rodzinie, angażując  ich  do  aktywności , do  młodzieży – z  indywidualnym błogosławieństwem  Najświętszym  Sakramentem , do małżonków –z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich , do  chorych  i  staruszków – z  udzieleniem  sakramentu  namaszczenia  chorych.

Jeden dzień poświęcony był „świętych obcowaniu” – czyli  jak  ważna jest  nasza  modlitwa za  zmarłych, szczególnie  za  dusze w  czyścu  cierpiące.

Wieczorem  uczestniczyliśmy w  procesji  na  cmentarz  i  wspólnej modlitwie za  zmarłych.

Pięknymi  nabożeństwami  były  Apele  Maryjne  o  godz.20:30 – połączone z  odnowieniem przyrzeczeń  kapłańskich  przez  naszych  księży , z  Adoracją  Najświętszego  Sakramentu  i  indywidualnym  błogosławienstwem  zgromadzonych  wiernych , a  także modlitwą  różańcową.

W  czasie  nauk – ks. Jerzy  nie  tylko  przekazywał  ważne  zagadnienia  dotyczące  życiowych  kryzysów , pogubienia  się  w  wierze, problemów małżeńskich, chorych  i  ich  opiekunów , kapłanów, ale  udzielał  rad  i  napomnień z  wielką  miłością , pociechą , wsparciem  przeplatanym  autentycznymi  świadectwami  z  własnego , czy  swojej  rodziny  życia ,  a  także ze swojej posługi jako  psychologa.

Zakończeniem  Misji  Św.  była  Droga  Krzyżowa  ulicami  parafii, następnie  poświęceniem  Krzyża  Misyjnego i  adoracją  Krzyża  przez  wiernych.

NAPEŁNIENI  BOŻĄ   MIŁOŚCIĄ   TRWAJMY  W  JEDNOŚCI  DUCHA   TWORZĄC  JEDEN   CHRYSTUSOWY  KOŚCIÓŁ .

  SYNAJ #12

W Dębicy w parafii Miłosierdzia Bożego 15 września odbył się Synaj, który zgromadził młodych z całej diecezji Tarnowskiej. Nie zabrakło także młodzieży z naszej parafii. Temat spotkania to – „Mapa serca”. W ten sposób Synaj odpowiadał na pytanie: W którą stronę iść? Chodzi o wybór drogi życiowej; co się będzie robić?, jakie są marzenia? Jakie plany na życie? Pomocą w tym była konferencja kard. Luisa Antonio Tagle, pochodzącego z Filipin, który z taką prostotą rozwinął temat o wyborze drogi życiowej. Młodzież ze skupieniem słuchała świadectwa życia kapłana z Filipin. Kilka ważnych kroków wyboru kierunku życia wskazał również ks. bp. Andrzej Jeż w homilii, którą wygłosił dla młodych. Całość spotkania łączyła się z uwielbieniem Boga śpiewem, który łączył młodzież na modlitwie adoracji. Jako pamiątkę ks. bp Andrzej Jeż podarował przybyłej młodzieży List Biskupa Tarnowskiego do i dla młodych” oraz drewniane krzyżyki.

 WSPÓLNE  ŚWIĘTOWANIE - 2018

W  sobotę 8  września -  „młodzi” małżonkowie  wraz  z  dziećmi  spotkali  się  w  naszej  świątyni, aby  uczestniczyć  w  Eucharystii – sprawowanej  przez  ks.dr.Piotra Cebulę – dyrektora  Duszpasterstwa Małżeństw i  Rodzin Diecezji  Tarnowskiej  i  ks. prał. Tadeusza  Górkę – proboszcza  w  intencji wszystkich małżeństw  naszej  parafii.

W  homilii  ks.Piotr  nawiązując  do  świętowania Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny, wskazał, że Maryja-Matka  Słowa  Bożego  uczy nas  właściwego  obchodzenia  się  ze  słowem, jest więc  patronką  dialogu  w  małżeństwie i  rodzinie.

Po  Mszy  Św.  małżonkowie Sylwia  i  Dominik  z  Tarnowa –kontynuując przesłanie  homilii- omówili  temat: „Dialog  w  małżeństwie i  rodzinie”, łącząc  z  własnym  świadectwem.

W czasie  prelekcji  dzieci  przebywały  już  w  Domu  Parafialnym, by  przygotować  piękne laurki  dla  swoich  rodziców.

Spotkanie  zakończyło się  wspólną , radosną  biesiadą  przeplataną  humorystycznymi konkursami, a jako  pamiątkę  małżonkowie  otrzymali  różaniec  i  breloczek  ze  Św. Krzysztofem.

 NABOŻEŃSTWO DLA CHORYCH - NIEDZIELA 12 SIERPNIA 2018

To już od ponad 20 lat – w niedzielne popołudnie spotykamy się z chorymi , niesprawnymi, staruszkami , aby wspólnie modlić się o to, by trwali mocno w Chrystusie, nigdy nie zwątpili w Jego opiekę, byli z Nim stale złączeni i umieli swoje cierpienie ofiarować Bogu , a także w intencji rodzin opiekujących się obłożnie chorymi, by napełnieni Bożą miłością – ofiarnie służyli tym, którzy tej opieki potrzebuja.

Mszę Św. celebrował Ks.Prał. Franciszek Hojnowski – senior, nasz rodak.

W czasie homilii zwrócił uwagę na potrzebę szacunku dla osób starszych , którzy w swoim życiu przeszli przez wiele doświadczeń i cierpień , a teraz chcą tylko ciepła , dobrego słowa , zrozumienia i odrobinę spokoju.

Ubolewamy-stwierdził-nad zmianą autorytetu wśród młodych nasyconych współczesnymi mediami , którzy nie chcą czerpać ze skarbca życiowej mądrości swoich rodziców czy dziadków , ale traktują ich jako osoby już niepotrzebne.

Uczestnicy spotkania modlitewnego mogli przed Mszą Św. skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania , a w czasie Eucharystii-z Sakramentu Namaszczenia Chorych.

  ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY NA BOCHEŃCU – 29.07.2018

Wzgórze Bocheniec na którym króluje od wieków św. Anna licznie zgromadziło parafian i gości na odpuście ku czci świętej.

W niedzielę 29 lipca 2018 św. Anna zaprosiła na górę, aby zwracać się do niej, a przez nią do samego Jezusa. Na głównej Mszy Świętej uczestniczyli kapłani rodacy, z dekanatu Brzesko i z poza dekanatu, przybyli także pielgrzymi z pieszej pielgrzymki z Porąbki Uszewskiej oraz samochodami z okolicznych miejscowości. Eucharystia stała się modlitwą dziękczynienia za opiekę św. Anny nad rodzinami parafii oraz uchronienie od klęsk powodzi, ognia, gradu. W tym ostatnim wymiarze znaczna ilość parafian potwierdza niezwykłą opiekę św. Anny powstrzymując żywioły. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił o. Krzysztof Bobak. Podczas kazania padało wiele razy pytanie o wiarę, nie tyle czy ją mamy, ale czy wierzymy, że Jezus może nas wysłuchać. Po Mszy Świętej odbyła się procesja Eucharystyczna.

Królowanie św. Anny to wielki dar od Boga dla naszej parafii, dlatego niech nigdy nie brakuje nam sił do uciekania się jej wstawiennictwa

ZAKOPANE I  LUDŹMIERZ – 21  LIPCA  2018

W  tradycji  pielgrzymkowej  naszej  parafii  jest  coroczne  nawiedzanie  „Polskiej  Fatimy”,  a  od  obecnego  roku  - Narodowego  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach.

Centralnym  punktem  było  uczestnictwo we  Mszy  Św.   w  kaplicy  Niepokalanego  Serca  Maryi [wybudowanej  na  początku  lat  50]- sprawowanej  przez  Ks. Proboszcza Tadeusza  Górkę  i  Ks. Stanisława  Maleńkiego  naszego  rodaka.

Po  Mszy  Św.  -  w  Sanktuarium  M.B. Fatimskiej -  wysłuchaliśmy  prekekcji  na  temat  historii  i  dnia  dzisiejszego  sanktuarium.

Warto  też  wspomnieć, że na  tyłach  znajduje się  park , do  którego  przeniesiono  ołtarz  ze  Mszy  św. -  odprawionej przez  Jana  Pawła II   6  czerwca  1997 roku  pod  Wielką  Krokwią, a  7  czerwca, czyli  w  dniu  następnym  Ojciec  Święty  konsekrował  tę  właśnie  świątynię, która  została  ofiarnie  wzniesiona  przez  górali i  rodaków  mieszkających  za  granicą  jako  pomnik  wdzięczności  za  jego  ocalenie  w  czasie  zamachu  13  maja  1981 r.

W  drodze  powrotnej  odwiedziliśmy  Ludźmierz – Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej  Podhala.

W  Ogrodzie  Różańcowym [otwartym  w  2000 roku]  znajduje  się  20  wyrzeżbionych w  marmurze  stacji – Tajemnic  Różańca  oraz  pomnik  Gazdy  Świata – klęczącego  Jana  PawłaII  zatopionego w  modlitwie.

Po  rozważeniu  chwalebnych  tajemnic  Różańca  Św. -  ze  śpiewem  piosenek  religijnych  i  biesiadnych -  radośni  i  szczęśliwi  wróciliśmy  do  domu.

  DĘBOWIEC – 09.07-13.07.2018

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Saletyńskim Spotkaniu Młodych w Dębowcu. Dębowiec od ponad trzydziestu lat gromadzi młodzież z południa Polski. Spotkanie, które się odbyło miało charakter modlitewny, ewangelizacyjny oraz wspólnotowy. Młodzież miała okazję codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, świadectwach, katechezach, koncertach i wspólnej zabawie. Tematem tegorocznego spotkania był temat „(Bez) silni w miłości”.

 ODPUST KU CZCI ŚW. PROKOPA OPATA Z WPROWADZENIEM RELIKWII - 01.07.2018

Liturgia Mszy Świętej odpustowej celebrowana przez o. Bonawenturę Noska została poprzedzona uroczystym wprowadzeniem relikwii świętego Prokopa Opata. Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka ciała św. Prokopa Opata stanowi doczesną pozostałość po tym świętym człowieku. Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych.

W homilii odpustowej o. Bonawentura zachęcał wszystkich do naśladowania naszego św. Patrona parafii w trosce o bliźniego, porzuceniu wygody i modlitwy. Po zakończonej Eucharystii wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, gdzie uwielbialiśmy Boga za dar św. Prokopa dla naszej parafii.

Prokop zmarł w swoim klasztorze w 1053 roku. Św. Prokopa za swojego Patrona obrali górnicy, którzy codziennie przekopywali się do głębi ziemi i u Niego szukali pomocy i ochrony. Bardzo często w pobliżu kopalni stawiali kaplice i kościoły Jemu poświęcone. Za swego Patrona obrali Go również rolnicy, bo przecież On doskonale znał trud ich pracy przy uprawie ziemi. Módlmy się do św. Prokopa za naszymi rodzinami, bo przecież to nasz orędownik.

  ŚWIĘTUJEMY   JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE - 24.06.2018

W niedzielę – 24 czerwca  2018 – jak  corocznie nasza  parafia przeżywała  radość , gdy  małżonkowie  wraz z  rodzinami  spotkali  się  w  świątyni  parafialnej , by  wspólnie  świętować  srebrne  i  złote  jubileusze  zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa.

Uroczystą  Eucharystię  w  intencji  jubilatów  i  ich rodzin  celebrował  Ks. Probozscz  Tadeusz  Górka.

W  okolicznościowej  homilii  wyraził  wdzięczność  jubilatom  za  udział  w  dziękczynnej  modlitwie  wraz  ze  swoimi  rodzinami – dając  świadectwo  Chrystusowi  na  wzór  Św.Jana  Chrzciciela  [dzisiejszego  patrona]- realizacji  słów  przysięgi  przez  uszanowanie  sakramentu  małżeństwa  w  czasie  wspólnej  drogi  życia.

Życzył,  aby  ziarno  zasiane  na  początku  tej  wspólnej  drogi  owocowało  miłością , umiejętnością  przebaczania  i  odpowiedzialnością  za  siebie  i  rodzinę.

Następnie  przy  zapalonych  jubileuszowych  świecach , małżonkowie  odnowili  przyrzeczenia  zawarte  w  dzień  ślubu , a  od  Ks. Bpa  Andrzeja  Jeża –pasterza  naszej  diecezji – otrzymali  listy  gratulacyjne  wraz  z  życzeniami  i  błogosławieństwem.

W  procesji  z  darami  małżonkowie  na  ręce  Ks.Prob. przekazali :

     Chleb – symbol  codziennego  trudu  w  trosce  o  dobro  rodziny

     Owoce – dar  Bożej  dobroci  i  łask   potrzebnych  do  trwania  w  miłości  na  dobre  i  złe

     Róże – wyrażające  wdzięczność  za  wspólnie  przeżyte  lata

     Pamiątkowe  świece –jubileusz  25 i 50

     Hostia  i wino – dary  ołtarza , które w czasie  Eucharystii  stają  się  Ciałem  i  Krwią  Chrystusa.

Uroczystość  uświetnił  Chór  Adoramus  i  marsz  Mendelsona   odegrany  przez  pana  organistę.

 

 

 

Script logo