Myśl na Listopad

People at the CrossWpatrując się w niebo, wspominając licznych świętych, trzeba pamiętać o tym, że świętości nie można lokować tylko w zaświatach – zaczyna się ona już tutaj, na ziemi.

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Przyjęcie do Grona Aspirantów

DSC05419W niedzielę 19.10.2014r do grona Aspirantów Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii zostało przyjętych 6 chłopców. Uroczystość miała miejsce na Mszy św. o godz. 10,15, a przewodniczył jej ks. Proboszcz. Chłopcy złożyli przyrzeczenie aspiranta i po ubraniu pokropionych komży ministranckich zajęli miejsca w prezbiterium przy głównym Ołtarzu. Do tej zaszczytnej posługi, chłopców przygotowywał opiekun aspirantów i ministrantów ks. Edward. Nowym aspirantom życzymy wytrwałości i owocnego przygotowania do posługi ministranckiej.

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Odkrywać tajemnicę Słowa Bożego

 

Jeżeli chcesz znaleźć źródło,

Musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

Wiesz, że ono musi tu gdzieś być.

Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło? !

(Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”)

 

Na jednym z naszych spotkań, w czasie rozważania fragmentu o Jezusie i Samarytance z Ewangelii św. Jana zrodziła się w nas myśl, by naszej wspólnocie nadać nazwę. Myśl ta dojrzewała w naszych sercach dosyć długo, aż w końcu na specjalnym spotkaniu, zainspirowani słowami Pisma Świętego: „(…)lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”(J4,14) zadecydowaliśmy o przyjęciu dla naszej wspólnoty nazwy „Źródło”.

Bardzo serdecznie zapraszamy zatem wszystkich chętnych, pragnących razem z nami zgłębiać i odkrywać tajemnicę Słowa Bożego na nasze spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie w piątki w domu parafialnym w Jadownikach.

Wspólnota Biblijna „Źródło”

Kategorie: Aktualności, Wspólnota Biblijna „Źródło”. | Komentowanie nie jest możliwe

Pielgrzymka na Bocheniec

DSC053414 października, wyruszyliśmy z kolejną, ostatnią w tym roku, pielgrzymką na Bocheniec, które w naszej parafii zaczynają się już w maju i mają miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Październik to w całym Kościele czas w szczególności poświęcony Matce Bożej Różańcowej, dlatego ksiądz proboszcz, zwracając się do nas, przypomniał słowa wielkiego czciciela Matki Bożej – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił:

„Różaniec nie jest modlitwą przestarzałą, ale bardzo współczesną i aktualną dla wszystkich, dzieci, matek, ojców i starszych. Może być dla nas wszystkich pociechą w naszym trudnym, codziennym życiu, nie tylko w październiku, ale w ciągu całego roku (…). Różaniec jest odbiciem losów każdej rodziny, gdyż rozważając tajemnice radosne, bolesne czy chwalebne ukazujące życie Jezusa i Maryi, to niemalże droga każdego z nas.” I dalej podkreślał: „(…) wy wszyscy, małe dziateczki, młodzieży, rodzice macie przecież w życiu rodzinnym swoje tajemnice radosne. Wy drogie matki, macie swoje zwiastowanie. Dzielicie się też radością, że człowiek na świat się narodził. Oddajecie je potem i ofiarujecie w sakramencie chrztu Ojcu niebieskiemu. Radujecie się, gdy możecie je widzieć w świątyni. Tajemnice radosne z życia Jezusa i Maryi przypominają więc nasze codzienne, domowe, rodzinne życie. Każda rodzina podobnie jak życie Jezusa i Maryi ma też swoje tajemnice bolesne. Jest to nieodłączny los życia każdego człowieka. A bolesnych zdarzeń jest dzisiaj coraz więcej, mogą nas one niepokoić, ale gdy łączymy je z bolesnymi przeżyciami Jezusa i Maryi, nabieramy szczególnego spokoju i uczymy się jak przeżywać trudne chwile. Naszym udziałem jest również nadzieja i oczekiwanie, że przyjdzie zmartwychwstanie, przyjdzie Duch Pocieszyciel, przyjdzie moment, gdy za Jezusem i Jego Matką znajdziemy się przed tronem Bożym. W chwalebnej części różańca świętego wstępuje więc w nas otucha, że człowiek nie umiera całkowicie, ale życie jego tylko się odmienia.”

Zwieńczeniem pielgrzymki była Eucharystia sprawowana w kościele p.w. św. Anny. Dziękowaliśmy w niej za wszelkie łaski, które stały się udziałem naszych rodzin, nas pielgrzymujących, a w szczególności za uchronienie całej parafii od wszelkich nieszczęść i kataklizmów.

Co miesiąc też podczas pielgrzymowania na Bocheniec wsłuchiwaliśmy się w słowa św. Jana Pawła II . W ostatniej z wysłuchanych homilii odtworzonej z nagrania usłyszeliśmy słowa Jana Pawła II z 17 sierpnia 2012r, wygłoszone podczas poświęcenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach wraz z zawierzeniem świata Bożemu Miłosierdziu. Te słowa są dla nas bardzo aktualne, gdyż tak niedawno nasza parafia przeżywała nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Apostołów Miłosierdzia Świętej Faustyny i Świętego Jana Pawła II.

„(…)Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; (…) dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego» — słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 476). Dla nas i świata całego… Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście» (por. Dzienniczek, 1732).

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże, Ojcze Miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas

w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata

i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim

mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki

i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas

i całego świata!

 

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOCYKLOGO

phoca_thumb_l_dsc07072

W niedzielę 28 września 2014 roku, urocze wzgórze Bocheniec gościło rekordową tym razem liczbę dwukołowych rumaków. Dzięki zaangażowaniu księdza Edwarda Janikowskiego oraz motocyklistów z Jadownik, przy zabytkowym kościółku Św. Anny mogliśmy wspólną modlitwą podziękować Bogu za kończący się sezon motocyklowy 2014. W trakcie mszy świętej motocykliści podziękowali pomysłodawcy oraz wieloletniemu organizatorowi spotkań motocyklowych w Jadownikach ks. Mariuszowi Florkowi za pracę trud i serce, które wkładał w realizację posługi duszpasterskiej oraz opiekę nad grupą młodzieżową Św. Anny w naszej parafii.  W imieniu motocyklistów na ręce naszego serdecznego przyjaciela oraz duchowego przewodnika ks. Mariusza, pamiątkowy upominek złożył starosta powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępę, życząc równie obfitych owoców w krzewieniu wiary na nowej placówce w Dębicy.
Po mszy i poświęceniu pojazdów, cykliści dosiadając zakute w stali rumaki, z warkotem silników ruszyli na przejażdżkę  ulicami Jadownik i Brzeska. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy parady podziwiali niepowtarzalne  widoki  pogórza karpackiego oraz rozległych nadwiślańskich równin a mieszkańcy Jadownik barwny peleton prezentujących swe maszyny jeźphoca_thumb_l_dsc07059dźców. Po paradzie wspólnie bawiliśmy się przy dźwiękach  zespołu „RETUS” oraz rozkoszowali przysmakami z grilla.  Spotkanie motocyklistów  już po raz szósty w Jadownikach było dla nas dobrą zabawą oraz promocją zachowanych na w Bocheńcu umocnień prastarego  grodu Wiślan opasających wzgórze o czym proponuję poczytać w poniższym artykule:

http://www.brzesko.ws/_Brzesko/documents/Historia/bocheniec_ak.asp

W imieniu duszpasterzy oraz cyklistów z Jadownik szczególne słowa podziękowania kieruję do motocyklowej braci która zaszczyciła nas tak liczną obecnością.
Wojtek Podleś.

Kategorie: Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe