• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Synod

                   PAŹDZIERNIKOWE  SPOTKANIE  PZS – 2019

 

Temat:Współpraca  grup  młodzieżowych i  wspólnoty parafialnej

 

W  spotkaniu uczestniczyła młodzież – przedstawiciele KSM, LSO, DSM.

 

Zadajmy  sobie pytanie-w czym wyraża się współpraca grup dziecięcych i  młodzieżowych z  naszą  wspólnotą parafialną  oraz  jakie  ewentualne trudności pojawiają  się  w  tej  współpracy ?

 

Według Ojca Św. Franciszka-istnieją  dwa niebezpieczeństwa: 1.zamknięcie  się  wspólnoty na  nowość, którą pragną  wnieść  młodzi i  2.bezkrytycznego przyjmowania każdej  nowości przez  nich  proponowanej.

Ludzie młodzi mogą  jednak wnieść  do  Kościoła piękno młodości, a wspólnota powinna ich  przyjąć, motywować, zachęcać, pobudzać, otaczać  zrozumieniem, uznaniem i  miłością.

 

W  naszej parafii  są  następujące  grupy:

-Katolickie  Stowarzyszenie Młodzieży [od kilku  miesięcy]

-Liturgiczna Służba  Ołtarza

-Dziewczęca Służba Maryjna

-Szkolne Koło Caritas

-Grupa Misyjna

-Róża  Różańcowa Dzieci

 

W  czasie Spotkania , w  wypowiedzi młodych co  do współpracy z dorosłymi –wybrzmiały wnioski o  potrzebie integracji  przez  spotkania, modlitwę, organizowania  wspólnych akcji, zrozumienia, otwartości, prawa do własnego zdania, pomocy w uzyskiwaniu środków  finansowych oraz  dzielenia się świadectwem  wiary, wartości  rodziny, sposobów radzenia  sobie w  trudnych sytuacjach.

Odnośnie odnowy duchowej w naszej  parafii-młodzi  proponują modlitwę, szczególnie uczestnictwo w  Eucharystii, w  czuwaniach, rekolekcjach, konferencjach, spotkaniach w grupach, nabożeństwach, odpowiednim przygotowaniu do  sakramentów, świadectwach wiary  młodych, korzystania z  odpowiednich aplikacji  w  telefonach  i przekazywania ich  innym  a  także rozważania Pisma  Św.

          

  WRZEŚNIOWE  SPOTKANIE  PZS  - 2019

Temat:  Parafialna  katecheza  dorosłych

 

        Czy  w  naszej  parafii  uczestniczymy  w  katechizacji  dorosłych ?

 

Katecheza  dorosłych  ma  na  celu  formację chrześcijańską, by  wierni  będąc  uczniani  Chrystusa  mogli  rozwijać  i  umacniać  wiarę, a  także  przekazywać  ją  innym.

        Dostępne  są:

-spotkania  formacyjne  dla  grup  parafialnych; Apostolstwo  Modlitwy, Akcja  Katolicka, Caritas, Wspólnota  Biblijna  Źródło

-nabożeństwa  i  spotkania  dla  małżonków

-pielgrzymki  autokarowe  do  różnych  sanktuariów

-pielgrzymki  na  Bocheniec – okazjonalne  z  homiliami  i  pierwsze  soboty  miesiąca  z  rozważaniami  różańcowymi

-w  pierwszą  niedzielę  m-ca  spotkania  róż  różańcowych  z  katechezą  i  zmianą  tajemnic

-spotkania  z  seniorami  i  chorymi

-uroczysta  Adopcja  Dziecka  Poczętego i  nabożeństwa  comiesięczne  w  intencji  życia

-nabożeństwa  Fatimskie  i  do  Bożego  Miłosierdzia

-forma  wizualna;żywa  szopka, replika  Grobu  Chrystusa, wystawa  multimedialna „Śladami Jezusa”, Cuda  Eucharystyczne  Świata

-przygotowanie  dzieci  do I  komunii  i  młodzieży  do  bierzmowania  z  udziałem  rodziców

-umieszczanie  na  stronie  internetowej  parafii  tekstu  i  przesłania  z  różnych  nabożeństw  i  spotkań  parafialnych.

 

Zachęcamy  naszych  parafian  do  korzystania  ze  wszystkich  możliwych  nabożeństw, spotkań,  katechez  mających  wpływ  na  formację  religijną, na  pogłębianie  życia  duchowego i  na  wspólnotę  parafialną.

Warto  kontynuować  formy  katechizacji, które  są  dostępne obecnie, a  także  szukać  nowych  katechez  - dostosowanych  do  możliwości  parafii  i  zainteresowania  wiernych, by  chętnie  uczestniczyli  w  spotkaniach.

  

CZERWCOWE  SPOTKANIE  PZS  - 2019

Temat:  Niedziela  głównym wydarzeniem ewangelizacyjnym  w  parafii

Zapytajmy  więc  siebie – czy niedziela i  niedzielna  Eucharystia  jest  dla nas  bardzo  ważna:

# czy po oderwaniu się  od  codziennego trudu w czasie minionego tygodnia, daje nam doświadczenie wiary jako osobistej relacji z  Chrystusem

# czy mamy doświadczenie wspólnoty parafialnej

# czy mamy  doświadczenie mocy słowa Bożego i prawd  wiary – jako jedyny sposób dojrzewania do pełni wiary

# czy jako wspólnota interesujemy się sytuacją osób , które odchodzą od  Kościoła i zachęcamy ich do powrotu.

Niedzielna Eucharystia  będzie doświadczeniem wiary, gdy się duchowo do niej  przygotujemy przez poznanie Słowa Bożego słuchając egzegezy  na  niedzielę w  mediach  katolickich , rozważając przy pomocy prasy katolickiej , czy  tekstów mszalnych z  rozważaniami  w miesięcznikach : „Oremus”,  „Od  słowa do  życia” , które są  łatwo dostępne [można też pytać w parafii].

Warto  wrócić do przygotowania się do niedzieli  przez  całą  rodzinę [jak  to było dawniej] , czyli odpowiedniego , niedzielnego ubrania [nie szorty,getry, bluzki lub sukienki na szeleczkach], przygotowanie wspólnego świątecznego obiadu , chętny udział w spotkaniach organizowanych w parafii, a nie  spędzać czasu na zakupach w „niedziele handlowe”.

W naszej  parafii jest  możliwość formacji biblijnej  przez  uczestnictwo w  spotkaniach  Wspólnoty Biblijnej „Źródło”, gdzie co  2 tygodnie rozważane  jest  Słowo Boże  przygotowujące do  niedzielnej Eucharystii.

  SPOTKANIE  PZS  - 16  MAJA  2019

Rozpoczął się  drugi  rok Synodu , który poświęcony będzie wspólnocie parafialnej.

Pierwszym  tematem  do  rozważania to : PARAFIA  RODZINĄ  RODZIN.

Co znaczy , że  parafia  jest rodziną rodzin ? Znaczy  to, że do wspólnoty parafialnej  należą rodziny, które są  zatroskane o  siebie nawzajem, zainteresowane życiem parafii. Są  wspólnotą wiary, wspólnotą eucharystyczną, dobrymi relacjami z kapłanami , przynależnością do grup  parafialnych , grup modlitewnych , umacniają  wiarę , są  okazją do aktywności w  działaniu przez podejmowanie inicjatyw duszpasterskich , charytatywnych , kulturalnych , materialnych.

W naszej parafii są wspólnoty : Apostolstwo Modlitwy , Akcja Katolicka , Caritas , Wspólnota Biblijna „Źródło”, Rodzina Kolpinga , Róże Różańcowe , oraz  dziecięce-Grupa Misyjna, DSM. Aby parafia była rodziną rodzin-od członków poszczególnych grup i od kapłanów  opiekujących się tymi wspólnotami, oczekuje się przejrzystości , uczciwości ,szczerości opartej na nauce  Kościoła. Każda grupa ma swoje cele i zadania , które realizuje , ważne są regularne spotkania , troska o rozwój duchowy , by swoim przykładem i  zaangażowaniem  być wiarygodnym w działaniu.

  II  SESJA  PLENARNA  V  SYNODU  DIECEZJI  TARNOWSKIEJ – 27  KWIETNIA 2019

Miniony  rok  synodowania poświęcony był  rodzinie. Przez  ten okres  Komisja  Małżeństw  i  Rodzin przy  współudziale Parafialnych  Zespołów  Synodalnych przygotowała dokument „Duszpasterstwo Małżeństw i  Rodzin w  Diecezji  Tarnowskiej.

W Sesji  Plenarnej – otwartej  przez  bpa  Andrzeja  Jeża uczestniczyło 300  osób , a  z  naszej parafii  obecny był ks. prob. Tadeusz  Górka.

Po  zapoznaniu się z  dokumentem i  przyjęciu  2 poprawek , wszyscy byli  za  przyjęciem  tego  dokumentu.

W  dokumencie zawarte  są  zagadnienia , które są  podmiotem duszpasterskiej troski o  rodzinę :

I.Małżeństwo jako  sakrament

II.Kościół Tarnowski rodzinie

- Rodzina rodzinie

- Struktura duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji  tarnowskiej

- Przygotowanie do małżeństwa

- Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom

III.Niektóre wyzwania dla  Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

- Rodzina w  obliczu zjawisk związanych z emigracją

- Wsparcie małżeństw i  rodzin przeżywających kryzysy

- Towarzyszenie osobom żyjącym w sytuacjach nieprawidłowych

- Towarzyszenie osobom żyjącym  w pojedynkę

  X   SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – KWIECIEŃ  2019

Temat:  Rodzina środowiskiem powołań do służby Bożej w Kościele

Na  spotkaniu wybrzmiało pytanie , co  jest  powodem stanu , że  w  naszej  parafii  od  kilkunastu  lat  nie  ma  powołań do kapłaństwa i  do życia  zakonnego.

Trudno jest  określić  bezpośrednie przyczyny tej  sytuacji, ale  warto  jednak, by każdy z  nas zrobił  sobie  rachunek  sumienia – czy nasze rodziny  są  szkołą  dojrzałego  człowieczeństwa, czy  staramy  się , by dzieci  były prawdziwymi i  dojrzałymi  chrześcijanami  czy nie  przeszkadzamy dzieciom w  wyborze  powołania do służby Bożej , czy nie stawiamy  kapłanów w  złym  świetle , powielając  nieprzychylne oceny nagłaśniane  przez  media  masowe.

Jakie  więc konkretne działania  należy  podjąć w celu  umocnienia rodziny w  kształtowaniu powołań do kapłanstwa lub życia  zakonnego :

# uświadamianie  młodym  jak ważny jest sakrament  małżeństwa w  życiu rodziny, wspólnota małżeńska i  rodzinna w  kształtowaniu wiary i  podejmowaniu służby ministranta, lektora, DSM, KSM

# „pielęgnowanie” ewentualnego powołania młodego  człowieka do kapłaństwa lub życia konsekrowanego

# spotkania z zakonnikami , misjonarzami , klerykami  w  czasie  otwartych dni  w  Wyższych  Seminariach  Duchownych

# modlitwa w  intencji  kapłanów i  o  powołania do  służby Bożej

# wspólne pielgrzymowanie.

 IX  Spotkanie PZS  -  7 marca  2019

Temat  Spotkania:  RODZINA  A  MEDIA  MASOWE

Musimy  przyznać, że telewizor  zabiera  nam  mnóstwo  czasu, który  można  wykorzystać  z pożytkiem  dla  Boga, rodziny, a także  dla  własnego  rozwoju.

Również dużo czasu  poświęca  się przebywaniu  przed  komputerem/internetem, co jest  szczególnie  negatywne  dla  młodzieży, która  uzależniona  od  smartfona, żyje na  pograniczu  świata  wirtualnego  i rzeczywistego.

Biorąc pod  uwagę  dobro  i zło  mediów – starajmy  się  korzystać  z  nich w  sposób  mądry  i  roztropny.

                      Dobro  mediów

- powszechność  dostępu  do  wszelkich  informacji

- możliwość  uczestnictwa  w  wydarzeniach  religijnych,kulturze i  edukacji  na  szeroką  skalę

- szybkość  przekazu, jednoczesne  dowiadywanie  się  o  wszystkim  wszędzie

- kształtowanie  wspólnoty  międzyludzkiej, organizowania  wsparcia  w doświadczeniach  losowych

-pomoc  w dokonywaniu  wyborów  i  podejmowaniu  decyzji

- osąd  władzy , demaskowaniu  zła

- ostrzeganie  przed  niebezpieczeństwami   i  zagrożeniami

- umożliwienie dialogu – porozumienie  i  rozumienie innych

- rozpowszechnianie  dobrych  wzorców  i  promowanie  wartościowych  dzieł: demokracja, akcje  charytatywno-humanitarne, zdrowy  styl  życia , twórczy sposób  spędzania  czasu  wolnego, itp.

- pobudzanie  rozwoju

- troska  o demokrację

                      Zło  mediów

- promocja  sensacji, przemocy, erotyzacji

- ideologiczna  walka z Kościołem  i  religią

- manipulacja/sterowanie  ludźmi

- wykrzywianie  rzeczywistości  [ tzw.fake  news]

- uzależnienie  od  przyjemności/niewyszukanej  rozrywki

- generowanie i  propagowanie  chaosu  systemu  wartości

- osłabienie więzi  rodzinnych  i  społecznych

- rozpowszechnianie  negatywnych  stylów  życia, postaw, pozornych  autorytetów

- rozbudzanie  konsumpcji , wszechobecna  reklama

Z  etycznego  punktu  widzenia  mas  media są  „obojętne” tylko  wtedy gdy  są  dobrze, tzn.roztropnie, krytycznie i  selektywnie  przez  człowieka  użyte.

 SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 7 LUTEGO 2019

Temat:  Rodzina  w  potrzebie

Spotkanie  dotyczyło  problemu  wsparcia  rodzin  w  trudnej  sytuacji  życiowej.

W naszej parafii widoczna  jest  poprawa  sytuacji  finansowej  rodzin  z dziećmi, choć  niektóre  nadal  wymagają  pomocy.

Wiele jednak  rodzin , osób  samotnych , niesprawnych wymagających  rehabilitacji, ciężko  chorych, uzależnionych,starszych-emerytów znajduje  się w  trudnej sytuacji  materialnej  i wymaga  stałej  lub  doraźnej  pomocy.

Pomoc  materialną  w  sytuacji kryzysowej  rodzina  może  uzyskać  od  samorządów  lokalnych, rodziny  bliższej  i  dalszej , organizacji  pomocowych  działających  w  społeczności  lokalnej, a  także w Caritas  jako  podstawowej  organizacji  pomocowej  w  strukturach  Kościoła  Katolickiego.

W  naszej  parafii  Caritas  pomaga  już  23 lata i  spotyka  się  z  życzliwością  i wdzięcznością  za różnorodną  pomoc, która  jest  skuteczna, szybka, adekwatna , nie  ma  względu  na  osoby – nie  dyskryminując  nikogo.

TEMAT  STYCZNIOWEGO  SPOTKANIA   TO:  TOWARZYSZENIE  OSOBOM  ŻYJĄCYM  W  ZWIĄZKACH  NIEREGULARNYCH

Omawiany  temat  jest  ogólnie  trudnym  problemem,gdyż  rośnie  liczba  związków  nieregularnych, które są  skutkiem  rozwodów  cywilnych, zawierania  nowych  związków, a  także  tych, którzy  żyjąc w wolnych  związkach nie  zawierają  sakramentu  małżeństwa  mimo, że nie  mają  przeszkód.

Każda sytuacja  jest  inna i  wymaga  indywidualnego  podejścia  do  problemu  i  pomóc  każdemu  w  znalezieniu  jego  sposobu  uczestnictwa  we  wspólnocie  kościelnej, aby  czuł  się  podmiotem  „niezasłużonego, bezwarunkowego  i  bezinteresownego”  miłosierdzia.

W  intencji  wszystkich  rodzin  naszej  parafii – podjęta  jest  systematyczna  modlitwa  w  każdy  poniedziałek – Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  ciszy .    Zapraszamy!

Warto  troszczyć  się  o  umocnienie  małżeństw , aby  w  ten  sposób  zapobiegać  rozpadom.

Oto  wyniki  badań  na  temat  trwałości  różnych  związków  małżeńskich w/g  amerykańskiej  socjolog  Mercedes  Arzur  Wilson:

Związek tylko cywilny- rozchodzi  się  jedna  para na  dwie- 50%

Po  ślubie  koscielnym ,bez  praktyk  religijnych: jedna  para  na  trzy-33%

Po  ślubie  kościelnym  i  przy  coniedzielnej  Mszy  Św. : jedna  para  na  piędziesiąt-2%

Po  slubie  kościelnym , przy  coniedzielnej  Mszy  Św.   i  codziennej  wspólnej  modlitwie małżonków: rozpada  się  jedna  para  na  1429 par -0,07% !

  SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU  SYNODALNEGO - 6  GRUDNIA 2018

Temat:  Celebracja  świąt  w  rodzinie

Celem  spotkania było ukazanie głębokiego  sensu teologicznego  celebracji  świąt  w  rodzinie w  perspektywie obowiązujących przepisów liturgicznych , a także ukazanie  wartości odnowienia celebracji świąt  w rodzinie.

  Jak wygląda obecnie [także w naszej parafii]  celebracja  świąt  w  rodzinie ?

*jakie święta celebrujemy

*w jaki  sposób je  celebrujemy

*dlaczego  często pojmowane są  jako puste gesty

*co ułatwia, a co utrudnia, czy przeszkadza w celebrowaniu świąt w rodzinie

*jakie  święta celebrowane w rodzinie są  charakterystyczne dla naszego regionu

      SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 22  LISTOPADA  2018

TEMAT: Kryzysy  wspólnoty rodzinnej

„Przymierze  małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz  do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. KKK 1601

Kryzysy wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – w pewnym sensie dotykają wszystkie rodziny, ale ich  przetrwanie i  rozwiązanie problemów zależy od tego jak  narzeczeni  przygotowali się do małżeństwa i czy traktują małżeństwo jako powołanie , prosząc Jezusa o łaski  płynące z sakramentu małżeństwa  potrzebne do  formacji duchowej i wzrastania w miłości.

 

SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 18 PAŹDZIERNIKA 2018

TEMAT:  Dziedzictwo rodziny diecezjalnej

Między innymi zastanawialiśmy się nad  społecznym zapotrzebowaniem znajomości dziedzictwa pozostawionego nam przez przodków, jaki jest szacunek dla przeszłości i tradycji we współczesnych rodzinach, czy w domu , w szkole mówi się o najnowszej historii Polski, czy interesuje nas historia naszego regionu , itp.

 SPOTKANIE  Parafialnego Zespołu Synodalnego - 27  WRZEŚNIA  2018

Temat: WYCHOWANIE  DZIECI  I MŁODZIEŻY  W  RODZINIE

Celem  Spotkania  było:

  *Opisanie  właściwej  relacji  : rodzic-dziecko  w  procesie  wychowania.

  *Ukazanie  godności  i  bezcennej  wartości  dziecka  i  rodzica  w  wychowaniu.

  * Uświadomienie , że prawidłowa  relacja  rodzica i dziecka  jest  kluczem  do  wychowania

Jednym  z  zadań  jakie    należałoby  podjąć  w kwestii  wychowania  w  naszej  parafii  to  podjęcie  modlitwy  w  intencji  młodych  rodzin – comiesięczna  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu,aby  odnowić ,pogłębić, reaktywować  chrześcijańskie wychowanie w  rodzinie. 

 II  SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO  - 27  CZERWCA  2018

Temat  Spotkania : Dialog w  małżeństwie  i  rodzinie

Celem  tego  spotkania  było :

- Ukazanie  dialogu  w  małżeństwie  i  rodzinie  jako  spotkania  osób, którego  celem  jest  poznanie  i  zrozumienie  drugiego  człowieka

- Zachęcenie  do  prowadzenia  pełniejszego  dialogu  między  małżonkami  oraz  rodzicami  i  dziećmi,  a  przez  to  nawiązywania  , pielęgnowania  i  odbudowywania  więzi  w  małżeństwie  i  rodzinie.

W  podsumowaniu  pracy  w  grupach  wybrzmiał  wniosek,  że  małżonkowie  powinni  przede  wszystkim  znaleźć  czas  na  rozmowę  z  sobą , także  z  dziećmi – by  nie  były  tylko  zdawkowe  pytania , ale  pogłębianie  tematu.

Ważna  praca  nad  sobą, by  nie  krytykować  rozmówcy , ale  jego  zachowanie. Wyrażać  swoje  uczucia  w  sposób  zrozumiały , a  gdy  problem  jest  bardzo  trudny  prosić   Ducha  Świętego  o  pomoc  w  jego  rozwiązaniu,  by  nie  zaostrzać  konfliktu i  nie  doprowadzić  do  kryzysu.

Jeżeli  zaś  zaistnieją  różnice  zdań  i  konflikt  starajmy  się  znaleźć  drogę  do  wspólnego  przebaczenia  sobie, co  buduje  wspólnotę, zaufanie  i  nie  nawarstwia  konfliktu. 

 I SPOTKANIE SYNODALNE W NASZEJ PARAFII - 17 maja 2018

W dniu 17 maja – 2018 odbyło się I spotkanie Zespołu Synodalnego działającego przy naszej parafii na temat: „Modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej”. Celem pracy zespołu jest:

- ukazanie modlitwy w rodzinie jako koniecznej i dobrej praktyki na drodze rozwoju wiary poszczególnych osób

- zachęcenie do podjęcia codziennej modlitwy rodzinnej

- uczenie nawiązywania głębszych relacji z Bogiem

Dziękujemy Bogu za świadectwo modlitwy rodzinnej w naszej parafii. Prosimy Boga, aby modlitwa rodzinna stawała się fundamentem naszych rodzin.

  Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej chce opisać hasło Synodu, wyrażone w słowach: „Kościół na wzór Chrystusa”. Dlatego w centralnym miejscu umieszczono element wskazujący na osobę Jezusa Chrystusa czyli chrystogram, będący jednym z najstarszych znaków chrześcijaństwa. Znak ten otoczony jest grupą ikon symbolizujących ludzi, będących reprezentacją różnych stanów wspólnoty Kościoła, która jest otwarta i niejako zaprasza wszystkich, aby zbliżyli się do Jezusa. Szczególne miejsce i zadanie w tej wspólnocie posiada Biskup diecezjalny, który zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą. Został on oznaczony przy pomocy pastorału i umieszczony na szycie okręgu, bo to on jest widzialnym znakiem jedności z Chrystusem. 

 

 

 

 

 

  Co to jest SYNOD?

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” – tak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (nr 460).

Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Celem Synodu jest dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego, w związku z zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi w środowisku w którym żyjemy. Podejmuje wyzwania i problemy z jakimi mierzy się społeczność lokalna rodziny parafialnej.

 

Script logo