• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

O patronie Świętym Prokopie

Święty Prokop

    Prokop urodził się około roku 970 w Chotouni koło Czeskiego Brodu -był Czechem,pochodził z rodu szlacheckiego, chociaż dostał imię greckie wywodzące się od słowa „Prokoptu” – t.j.torujący drogę, przecierający szlak. W języku czeskim to słowo „prokopavat se” – znaczy przekopywać, zgłębiać, rozkwitać. Wykształcenie uzyskał na Praskim Wyszehradzie – należał do szerokiej grupy spadkobierców Świętego Cyryla i Metodego.
Prokop jako ksiądz służył w Katedrze św. Wita w Pradze. Wkrótce otrzymał godność Kanonika Wyszehradzkiej Kapituły. By pogłębiać swoje życie duchowe wstąpił do Zakonu Benedyktynów, najprawdopodobniej do założonego przez świętego Wojciecha klasztoru w Brzewnowie/Praga/. Następnie usunął się w cień i rozpoczął życie pustelnicze, osadzając się w głębokich lasach przy rzece Sazawie.Prowadził tam życie ascetyczne, twardo pracował, karczował las, obrabiał ziemię. Wkrótce przyłączyli się do niego inni – założył więc pustelniczą osadę.Zbudowali proste chaty i kaplicę ku czci Matki Bożej. Zasady życia wspólnotowego oparł na regule św.Benedykta /Ora et labora -Módl się i pracuj/. Prokop cieszył się wielkim zaufaniem u okolicznych ludzi, którzy często przychodzili do niego po radę i z prośbą o modlitwę. W życiorysie św.Prokopa można przeczytać same pochwały pod jego adresem – m.in. czytamy:
„…żywił się pracą swych rąk, dla wszystkich był miłosierny, pokorny i pod jego prowadzeniem klasztor rozkwitał”.
Prokop zmarł w swoim klasztorze 25.03.1053roku. Kanonizacji dokonał Papież Innocenty III – 04.07.1204roku. Jego ciało spoczywa w Kościele Wszystkich Świętych na Praskim Hradzie. Na obrazach lub płaskorzeźbach/jak u nas w Jadownikach-główny ołtarz/ św. Prokop jest przedstawiany według legendy jak z Krzyżem w ręce orze ziemię pługiem ciągniętym przez szatana /diabła/. Ukazuje to Jego siłę duchową płynącą z Krzyża zdolną zwyciężać wszelkie zło.
    Św. Prokopa za swojego Patrona obrali górnicy, którzy codziennie przekopywali się do głębi ziemi i u Niego szukali pomocy i ochrony. Bardzo często w pobliżu kopalni stawiali kaplice i kościoły Jemu poświęcone. Za swego Patrona obrali Go również rolnicy, bo przecież On doskonale znał trud ich pracy przy uprawie ziemi.
Wspomnienie Świętego Prokopa jest obchodzone 4 lipca.

Script logo