Lektorzy

    Lektorzy

Lektor – to posługa w Kościele w duchu służby wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy Świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz. Lektor to prawdziwie liturgiczna posługa w Kościele.

Zadania Lektora

Gdy w Kościele czyta się Pismo Święto wówczas On sam Chrystus – mówi”. „Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”.

Pięć przykazań lektora:

  • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

  • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

  • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

  • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

  • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

  • wierna służba Słowu Bożemu;

  • angażowanie się w sprawy Kościoła;

  • współpraca w dziele apostolstwa (świadectwo, przykład życia);

  • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);

  • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Zapraszamy każdego do służby lektora, kto ma pragnienie czytać Słowo Boże.

[ IMAGES=4]
 
Script logo