• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Adopcja Duchowa

  NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA  - 25  PAŹDZIERNIKA  2019

 

W  czasie Nabożeństwa Różańcowego modliliśmy się  o  przyjęcie daru życia  do  Maryi , Jutrzenki nowego  świata, Matki  żyjących, aby spojrzała na niezliczone rzesze dzieci, którym nie  pozwala się  przyjść na  świat. Polecając  dzieci  nienarodzone, których  życie jest zagrożone – odmówiliśmy wspólnie modlitwę codzienną w intencji dziecka, które duchowo adoptowaliśmy. Po  Nabożeństwie Różańcowym uczestniczyliśmy we Mszy Św.

NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 WRZEŚNIA 2019

Wrześniowe nabożeństwo w intencji życia [w środę] rozpoczęło się Nowenną do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
W modlitwie uwielbienia – wołaliśmy wspólnie – „bądź uwielbiony Jezu” – za chrzest w
Jordanie, za głoszenie Ewangelii, za uczenie nas modlitwy, za sakramenty święte, za
umiłowanie nas do końca, za mękę i śmierć na krzyżu, za zmartwychwstanie i
wniebowstąpienie, a także za pokazanie nam , jak doskonale wypełniać powołanie.
Rozważając fragment Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian [1 Kor12,1-7] – widzimy,
że Bóg wybiera dla nas różne drogi, którymi mamy iść do Niego. Wybiera, błogosławi i
udziela wszystkich możliwych darów, dzięki którym możemy osiągnąć cel nasz , jakim jest
życie wieczne – czyli główny cel naszego powołania.
Największa liczba ludzi jest powołana do stanu małżeńskiego i do rodzicielstwa,
zwłaszcza do odpowiedzialnego, by każde życie było chronione od poczęcia i z miłością
przyjęte.
Na zakończenie, jak w każdym miesiącu – modlitwa codzienna adoptującego, dziesiątek
różańca i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

  

NABOŻEŃSTWO W INTENCJI  ŻYCIA – 25 SIERPNIA 2019

Myślą przewodnią do sierpniowego rozważania i  uwielbienia  Pana  Jezusa był fragment  z  adhortacji  Błogosławionego Pawła VI, który rodzinę nazywa „Kościołem Domowym”, gdyż należy uważać ją za pole, na  które przenosi się  Ewangelia i  z  którego ona się  rozkrzewia.

Uwielbiając  Jezusa za łaskę życia, dziękowaliśmy za nasze rodziny – za miłość, za wybaczenie, za jedność, za wskazówki Pawła VI i  Jana  Pawła II o powołaniu rodziców by byli pierwszymi  apostołami dla dzieci.

W  modlitwie prośby polecaliśmy:

*rodziny, by wzajemnie ubogacały się pięknem Ewangelii

*młodych małżonków, aby nie bali  się  rodzicielstwa

*kobiety, aby w zbrodni aborcji  nie podnosiły ręki na swoje dzieci

*meżczyzn, by nie nakłaniali do aborcji

*lekarzy, by nie zabijali poczętych dzieci

*naukowców, by w imię postępu nie niszczyli daru życia

*małżonków nie mogących  mieć  dzieci , aby nie szukali ratunku w  zbrodniczej procedurze

 - in vitro , ale w  Bożym Miłosierdziu

Na  zakończenie  modlitwa słowami  psalmu  24, oraz  modlitwa adoptujacego i  dziesiątek różańca.

 NABOŻEŃSTWO W  INTENCJI  ŻYCIA – 25  LIPCA  2019

Tematem  rozważania w  czasie  Adoracji  Najświętszego Sakramentu  był fragment  z  Księgi Mądrości  Syracha [3,1-16] o  obowiązkach dzieci  względem  rodziców.

Uwielbiając  Pana  Boga za  rodziców, dzięki którym otrzymaliśmy  łaskę życia, pragniemy  wyrazić miłość, szacunek i  wdzięczność dla swoich rodziców.

Powierzaliśmy naszych rodziców – zmarłych  by Pan Jezus przyjął ich do swego królestwa, a  żywym udzielił  błogosławieństwa.

W  modlitwie prośby polecaliśmy rodziny rozbite , o  pojednanie tam , gdzie brak miłości , o  powrót tych , którzy zostawili swoich współmałżonków i  swoje dzieci , a  także te dzieci , które nie szanują i nie kochają rodziców.

Szczególną  modlitwą otaczamy dzieci poczęte , których życie przed  narodzeniem  jest  zagrożone – odmawiając  codzienną modlitwę adoptującego i  dziesiątek różańca.

  NABOŻEŃSTWO  W  INTENCJI  ŻYCIA – 25  CZERWCA  2019

Comiesięczne  nabożeństwo w  intencji   życia poczętego , a  zagrożonego  przed  narodzeniem przypadło w oktawie Bożego Ciała. Po  procesji  Eucharystycznej – w  czasie  Adoracji – rozważane  były przesłania papieża  Pawła VI  z  Encykliki  Humanae Vitae dotyczące powołania  małżonków chrześcijańskich umocnionych  w  sakramencie  małżeństwa do wzajemnej miłości  wiążącej się z  funkcją współdziałania z miłością  Boga-Twórcy  ludzkiego życia.

Uwielbieniem  Boga  w  Trójcy  Jedynego był  psalm – „O  Panie , nasz  Boże”.

Na  zakończenie – codzienna  wspólna  modlitwa adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

 NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 MAJA  2019

W czasie Nabożeństwa Majowego – uwielbialiśmy też Pana Jezusa za miłość do każdego człowieka, a szczególnie za miłość do dzieci, wszystkich dzieci i tych, które duchowo adoptowaliśmy. Dlatego  też podejmujemy się  modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka  Poczetego – z miłości do Boga i do tego dziecka. Każdego dnia, przez dziewięć miesięcy modlimy się więc za jedno dziecko, które tej modlitwy potrzebuje i  wierzymy, że  Bóg jako dobry Ojciec  wysłucha  naszych błagań  i  uchroni rodziców  tego  dziecka przed grzechem aborcji.

Stałym punktem jest wspólna modlitwa adoptującego i dziesiątek różańca.

 NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25 KWIETNIA  2019

Kwietniowe nabożeństwo przypadło w  oktawie  Wielkanocy , co  uświadamia  nam , że  Jezus pokonał śmierć , abyśmy my  mogli  żyć  wiecznie , w  wielkim  niewyobrażalnym szczęściu , do którego nas powołuje.

Myślą  przewodnią rozważania i uwielbiania  Pana  w  Najświętszym  Sakramencie  był  fragment  z  Listu  Św. Pawła do  Rzymian  .....nikt z nas nie żyje dla  siebie i  nikt  nie umiera  dla  siebie....... po  to  bowiem Chrystus umarł  i  powrócił  do  życia , by  zapanować tak  nad  umarłymi , jak nad  żywymi....

Poznając tę  prawdę – wielbimy  Boga , że jesteśmy  Jego  stworzeniami , odkupionymi Krwią  Jezusa  Chrystusa , że  śmierć  nie  ma  nad  nami  władzy , tylko  Bóg  ma  tę  władzę.

W  modlitwie o  przyjęcie daru  życia [Św. Jana Pawła II ], zawierzaliśmy  Maryi , Matce  Żyjących  sprawę  życia – szczególnie  niezliczone  rzesze  dzieci , którym  nie pozwala się przyjść  na  świat , starców  i chorych  zabitych  przez  obojętność albo  fałszywą litość.

Stałym  punktem – jest  codzienna modlitwa  adoptującego i  dziesiatek  różańca.

 UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO – 25  MARCA  2019

„Archanioł  z nieba posłan był, by witaj Matce  Boga  rzekł” [Akatyst,Ikos 1]

Uroczystość ta jest również  Dniem Świętości Życia, w  którym po raz  jedenasty – w naszej parafii  uroczyście  zostało podjęte Dzieło  Duchowej  Adopcji Dziecka  Poczętego  w  czasie  Eucharystii, której przewodniczył i  Słowo Boże skierował –Ks. Prob. T. Górka.

Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do  Ducha Św.-przy zapalonych od  paschału świeczkach-80 osób złożyło przyrzeczenie o podjęciu duchowej adopcji jednego  dziecka, którego imię  znane jest jedynie  Bogu.

Na ręce  Ks. Proboszcza złożone zostały dary:

*zapalona świeca-symbol Jezusa dawcy życia

*deklaracje-wypełnione przez osoby podejmujace adopcję

*owoce i  żonkile-symbol życia

*model dziesięciotygodniowego dziecka-pamiętajmy,że życie  ludzkie rozpoczyna się  od  momentu poczęcia

*Hostia i wino-dary ołtarza

Przed  Mszą  Św. jak  w  każdy poniedziałek , była  możliwość uczestniczenia [45 minut] w  Adoracji  Najśw. Sakramentu w intencji rodzin naszej parafii, a po  Mszy Św. jako  rozważanie tajemnic życia  Maryi , oraz  wcielenia Słowa Bożego – Wspólnota Adoramus wyśpiewała najstarszy, najpiękniejszy hymn ku czci  Bogurodzicy  z  XVIII w.- wywodzący się z Kościoła Wschodu – AKATYST.

Można  w nim  odkryć szlachetną poezję liturgiczną, zdolną wyrazić i  trafnie  kształtować modlitewne uczucie współczesnego człowieka do  Chrystusa i  Jego  Dziewiczej  Matki.

  NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  LISTOPADA  2018

Ostatnie-dziewiąte nabożeństwo w intencji życia przypadło w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, gdy wielbimy  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Po odmówieniu  Litanii  do  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  i  aktu  oddania- w modlitwie uwielbialiśmy  Jezusa  za to, że uczy nas  miłości , uczy  brać krzyż  i  daje  nadzieję  zmartwychwstania.

Wpatrując  się w  Najświętszy  Sakrament –pragnęliśmy  przed  Jezusem  żywym  i  prawdziwym  wyznać  naszą  miłość  i okazać  wdzięczność  za  nasze  małżeństwa.

W  modlitwie  prośby  - polecaliśmy  małżeństwa – o przymnożenie  nam  wiary i  dochowanie  przysięgi  małżeńskiej , o  realizację  powołania  do  miłości , aby małżeństwa  i  rodziny  były  budowane  na  fundamencie  wiary  i  aby  w  naszej  wspólnocie  Kościoła  nie  było  rozwodów.

Polecając  dzieci  nienarodzone, których  życie  jest  zagrożone, a  także  matki  w stanie błogosławionym, by  z  radością i miłością  przyjmowały  swoje  dzieci – odmówiliśmy  modlitwę  codzienną  adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

 NABOŻEŃSTWO  W  INTENCJI  ŻYCIA – 25 PAŹDZIERNIKA  2018

W  comiesięcznym nabożeństwie w  obronie życia , połączonym z  Nabożeństwem Różańcowym – uwielbiając Jezusa za to , że przez  chrzest włączył nas do wspólnoty Kościoła i  że stale jest  w nim  obecny – zanosiliśmy prośby w intencji papieża Franciszka, aby kierował Kościołem zgodnie z wolą Ojca, w intencji biskupów, aby byli wzorem wiary , o gorliwość dla misjonarzy i wierzących  oraz o przyjęcie do Królestwa tych, którzy pokutują w czyścu.

W czasie Eucharystii-w modlitwie wiernych-polecaliśmy matki w stanie błogosławionym i ich dzieci,aby się szczęśliwie urodziły i były otoczone miłością obojga rodziców.

Na zakończenie polecaliśmy dzieci poczęte,których życie jest zagrożone, odmawiając modlitwę codzienną adoptującego i dziesiątek różańca.

  NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  WRZEŚNIA  2018

Uwielbiając   Jezusa  za  Jego   dobroć, za  to , że  jest   naszą   Miłością -  dziękujemy , że  jest  w  centrum   cierpienia  i  cierpi  razem  z  tymi  którzy  cierpią , umiera  z  tymi , którzy  odchodzą  z  tego  świata – z  dorosłymi   i  dziećmi , by  po  chwili  spotkać  się  z  nimi  w  Królestwie  Bożym , że  płacze  z  płaczącymi , pogrążonymi   w  żałobie , odczuwa  nasz  ból , nasz  strach , naszą  tęsknotę

Każdy  człowiek  jest  zaproszony  do  tego ,by  nieść  krzyż  razem  z  Jezusem ,  a  swoje  cierpienie  ofiarować  za  siebie  lub  innych.

W  modlitwie  prośby  otaczaliśmy :

# wszystkich  chorych,  leżących  w  szpitalach , domach , hospicjach

# wszystkich  smutnych , przygnębionych , którzy  doświadczyli  odrzucenia , samotności , niezrozumienia   ze  strony  najbliższych

# osoby  tęskniące  po  śmierci  najbliższych ,  o  przymnożenie  im  wiary

# dzieci  poczęte , których  życie  jest  zagrożone – odmawiając  modlitwę  codzienną   adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

 NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  SIERPNIA  2018

W  czasie  adoracji :

*Uwielbienie  Pana  Jezusa za  to,że nam  objawił  Boga  Ojca,że  oddał  za  nas  życie,że  przyjmował  i  błogosławił dzieci, a  także za  powołanie  nas  do życia  w  małżeństwie i  do  rodzicielstwa, za  dar  naszych dzieci, za  każde dziecko, które  jest  owocem  miłości  rodziców, za  każdego  człowieka, który  jest  owocem  miłości  Trójjedynego  Boga.

*Dziękczynienie  za  Świętą  Rodzinę – za  przykład  ich  wiary i  zaufania, za  rezygnację  ze  swoich  planów  i  ambicji,  a  całkowite  powierzenie  się  mocy  Najwyższego.

*Zawierzenie  naszych  rodzin, zwłaszcza dzieci – te  dorosłe, te mniejsze, a  także  te  poczęte, jeszcze  nie  narodzone, z  prośbą – „niech  Twoje  Królestwo  zagości w  ich  sercach  na  zawsze.

W  intencji  dzieci  poczętych, których życie  przed  narodzeniem  jest  zagrożone-modlitwa codzienna  adoptującego i  dziesiątek  różańca.

NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE   ŻYCIA  - 25  LIPCA  2018

Uwielbienie  Jezusa w  Najświętszym  Sakramencie  za  powołanie  małżeństwa  jako  wspólnej  drogi  dwojga  ludzi  do  domu  Ojca, za  sakramentalny  znak  obecności  Boga w powołaniu  do  miłości  małżeńskiej.

Dziękując  za  powołanie  do  małżeństwa, szczególnie  tych, którzy  swym  życiem  pokazują  piękno  obrazu  Bożej  miłości – prosilismy , aby  nawrócili  się  ci  wszyscy ,którzy  nie  widzą  sensu budowania  jedności  i  nierozerwalności  małżeństwa.

Matce  Bożej  Jutrzence  nowego  świata , Matce  żyjących – zawierzyliśmy  sprawę  życia :

-niezliczone  rzesze  dzieci ,którym  nie  pozwala  się  przyjść  na  świat

-ubogich ,którzy  zmagają  się z trudnościami  życia

-mężczyzn  i  kobiet – ofiary  ludzkiej  przemocy

-starców  i chorych zabitych  przez  obojętność  albo  fałszywą  litość.

Aby  każde  życie  było  przyjęte  - w  każdym  miesiącu  modlimy  się  w  intencji  dzieci  poczętych, których  życie  jest  zagrożone  - odmawiając  modlitwę  codzienną  adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

  CZERWCOWE  NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA – 25  czerwca  2018

Przed  Najświętszym  Sakramentem , po modlitwie  Litanią  do  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa – uwielbiając  Jezusa za  powołanie człowieka  do  szczęścia  czyli  do  świętości -  dziękowaliśmy  za obietnicę  zbawienia.

Szczęście  można  odnaleźć  w  każdym  rodzaju  powołania – w  kapłaństwie, powołaniu  zakonnym czy  do  życia  małżeńskiego, które  bezpośrednio  wiąże się  z  powołaniem  rodzicielskim.

Małżonkowie doświadczając  szczęścia  miłości  oblubieńczej, doświadczają  cudu  przekazywania życia – cudu rodzicielstwa.

Aby każde życie  było  przyjęte z  miłością – modlimy  się  w  intencji  dzieci  poczętych , których  życie jest  zagrożone – odmawiając  modlitwę  codzienną  adoptującego i  dziesiątek  różańca.

  NABOŻEŃSTWO  W  OBRONIE  ŻYCIA  - 25 MAJA  2018

Myślą  przewodnią  majowego  nabożeństwa  w  intencji  życia poczętego  a  zagrożonego  była  MIŁOŚĆ .

Uwielbiając  Zbawiciela  i  Mistrza , który  jest  naszą  Miłością – za  Jego  miłość  bez  żadnych  warunków , bez  ograniczeń  aż  po  krzyż – trwaliśmy  na  adoracji , by  uczył  nas  miłości  do  siebie  nawzajem.  Miłość  to  nie  przyjemność , ale to  wszystko  co  można  zrobić  dla  dobra  osoby  kochanej.

W  modlitwie  prośby  powierzaliśmy:

- nasze  rodziny, aby  umiały  praktykować  miłość

- ludzi  młodych  przygotowujących  się  do  przyjęcia  sakramentu  małżeństwa

- kobiety  w  stanie  błogosławionym, aby  umiały  pokochać  swoje  dziecko, aby  nie  uległy  pokusie  aborcji

- mężczyzn , aby  byli  odpowiedzialnymi  ojcami

W intencji  dzieci  adoptowanych – wspólna  modlitwa  adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

   Duchowa Adopcja

Śluby Jasnogórskie /wyjątek/

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma
utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się
życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie
mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią
własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać
bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największa łaskę Ojca wszelkiego
życia i za najcenniejszy skarb Narodu ”

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,która urodziła Cię z
miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który
opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

   Comiesięczne Nabożeństwo w obronie życia – 25 kwietnia 2018

 

Uczestnictwo we Mszy Świętej , a następnie w Adoracji Najświętszego Sakramentu

 

- Modlitwa uwielbienia za dar życia , życia każdego z nas.

Powołując nas do życia Jezus nie chce naszej śmierci , gdyż pokonując śmierć , powołuje nas do życia wiecznego .

Rozważając fragment z listu Św. Pawła do Rzymian „...Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie : ....żyjemy dla Pana ...umieramy dla Pana” ... uwielbiamy Jezusa , że jest realnie wśród nas , że jest dawcą wszelkiego życia , że nas kocha , że jesteśmy odkupieni Jego krwią .

Bóg stwarzając nas jako mężczyznę i kobietę – powołał nas do miłości płodnej , czystej , a tworząc nierozerwalny związek sakramentalny – byśmy współpracowali z Bogiem w powoływaniu do życia kolejnych pokoleń .

Przyjmujemy prawdę , że początek życia człowieka , tak jak i jego kres należy do Boga.

 

- Z nauczania Kościoła

Błogosławiony Papież Paweł VI w encyklice Humane Vite [ napisanej 50 lat temu ] – zwraca uwagę , że mimo sprzeciwu wielu głosów w nowoczesnych środkach przekazu – Kościół jest wierny obowiązkowi głoszenia z pokorą i stanowczością prawa naturalnego i ewangelicznego odnośnie małżeństwa , zabezpieczając godność małżonków . Nigdy nie ogłasza za dozwolone tego , co jest niedozwolone i stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka.

 

Wspólnie odmówiona została modlitwa codzienna adoptującego i dziesiątek różańca.

 

 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – 9 KWIETNIA 2018

Po raz dziesiąty w naszej parafii - ponad 70 osób uroczyście podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Eucharystię sprawował i okolicznościową homilię wygłosił Ks. Proboszcz.

Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św. - przy zapalonych od paschału świecach - odmówiono akt przyrzeczenia , modlitwę adoptującego i dziesiątek różańca.

Każda osoba otrzymała broszurkę „Pierwsze dziewięć miesięcy życia człowieka”, by w poszczególnych miesiącach współistnieć z rozwijającym się dzieckiem.

W procesji z darami złożono :

- zapaloną świecę – symbol Jezusa światłości prawdziwej

- deklaracje – wypełnione przez osoby adoptujące

- żonkile – symbol życia

- owoce – symbol aktywności grup parafialnych

- model dziesięciotygodniowego dziecka – by wszyscy pamiętali , że życie ludzkie

rozpoczyna się w momencie poczęcia i jest święte

- Hostia i wino – dary ołtarza , które w czasie Eucharystii staną się Ciałem i Krwią

Jezusa Chrystusa.

 

 

     NABOŻEŃSTWO W OBRONIE ŻYCIA – 25 LISTOPADA 2017

W ostatnim już spotkaniu modlitewnym w intencji życia – w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu – wyznaliśmy wiarę w to , że dusza ludzka jest nieśmierlelna , że my dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa też powstaniemy z martwych i będziemy żyć na wieki .

Opiece Bożej powierzyliśmy dzieci , które duchowo adoptowaliśmy , prosząc by ich rodzice wybierając Boga-źródło życia też wybrali życie dla swoich dzieci.

W modlitwie prośby – szczególną pamięcią otaczaliśmy kobiety w stanie błogosławionym :

- by każda matka umiała cieszyć się z życia , które rozwija się pod jej sercem

- by kobiety w stanie błogosławionym mogły liczyć na wsparcie swoich mężów

- aby żadna kobieta nie uległa pokusie aborcji

- o nawrócenie dla tych , którzy uważają , że możliwość zabicia dziecka jest prawem kobiety

- o dar nowego życia dla małżonków , którzy pragną wypełnić swe rodzicielskie powołanie

- o dar życia w czystości dla ludzi młodych , aby dojrzeli do miłości pełnej , wiernej i wyłącznej.

Jak w każdym miesiącu – modlitwa adoptującego i dziesiątek różańca.

 

 

     NABOŻEŃSTWO W OBRONIE ŻYCIA - 25 PAŹDZIERNIKA 2017

Październikowe nabożeństwo w obronie życia :

1, Różaniec w intencji rodzin , aby realizując zadania powierzone im w sakramencie małżeństwa – z radością przyjmowali każde poczęte życie , a także troszczyli się o ich wychowanie.

2.  Adoracja Najświętszego Sakramentu

- uwielbienie Pana Jezusa za miłość do każdego człowieka , za podjęcie krzyża by stać się naszym Odkupicielem

- prośby w intencji cierpiących , konających , pogrążonych w rozpaczy i poczuciu braku nadziei , a także o błogosławieństwo dla niosących pomoc i ulgę w cierpieniu , o moc dla matek w stanie błogosławionym , by nie podejmowały zamiaru zabicia dziecka poczętego , o łaskę zdrowia i miłość rodziców do tych dzieci

- wyznanie wiary , że Chrystus stał się człowiekiem , że dobrowolnie wziął krzyż na ramiona , na nim umarł dla naszego zbawienia , dlatego i my świadomie chcemy nieść krzyż razem z Nim.

3.  Modlitwa codzienna adoptującego i dziesiątek różańca.

4. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem .

5. Msza Św.

 

 

Nabożeństwo w obronie życia - 25 września 2017

 

W czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu – wyznając wiarę , że Jezus jest drogą , prawdą i życiem – modlitwą obejmowaliśmy tych , którzy szukają sensu swojego życia , zwłaszcza ludzi młodych.

 

Dziękowaliśmy także za wszystkie dzieła dokonywane w naszym życiu, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach , prosząc równocześnie , abyśmy świadomie i dobrowolnie wybierali prawdę , którą głosi Ewangelia , oraz by rodzice dzieci adoptowanych duchowo nie ulegali pokusie zabicia swojego dziecka , lecz je umieli pokochać .

 

 

NABOŻEŃSTWO W OBRONIE ŻYCIA - 25 SIERPNIA 2017

 

W czasie Adoracji Najświetszego Sakramentu uwielbialiśmy Miłosiernego Boga za dar sakramentu małżeństwa , równocześnie przepraszając za zniekształcanie piękna i wartości małżeńskiej jedności i miłości oraz próby zrównania grzesznych związków jednopłciowych z małżeństwem mężczyzny i kobiety .

Dziękując za rodziny naszej parafii, za ich prawdziwą miłość – zanosiliśmy prośby za wszystkich małżonków , a także o opiekę nad dziećmi , które duchowo adoptowaliśmy , aby i one mogły poznać Boga – źródło miłości .

 

 

 

   NABOŻEŃSTWO W OBRONIE ŻYCIA - 25 LIPCA 2017

 

W czasie rozważań przed Najświetszym Sakramentem wyznaliśmy wiarę w Jezusa , dziękując równocześnie za dar Kościoła Św. , który tworzymy wraz z papieżem , biskupami , kapłanami prowadzącymi nas drogą wiary .

Prośby zanoszone były za wspólnotę Kościoła , za wszystkich potrzebujących , za dzieci poczęte , które duchowo adoptowaliśmy i za ich rodziców , by zachowali je przy życiu.

 

  NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 CZERWCA 2017

 

W miesiącu czerwcu poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa – wraz z Litanią i Aktem Oddania Sercu Jezusa – prosiliśmy , aby nasz Zbawiciel otoczył opieką dzieci , które duchowo adoptowaliśmy ,by zachował je przy życiu i uchronił rodziców tych dzieci przed grzechem aborcji .

Comiesięczne rozważanie inspirowane było fragmentem Ewang. Św. Mateusza o królestwie niebieskim podobnym do dziesięciu panien.

Zapas oliwy to obraz serca i wrażliwości sumienia , kiedy miłość do Boga i bliźniego wyrażana jest nie tylko słowem , ale również czynem.

Brak oliwy – to brak miłości do Boga i bliźniego , brak dobrych uczynków i grzechy.

W nauczaniu Św. Jan Paweł II – zwraca uwagę na konieczność przebaczania każdemu za każdym razem i zawsze , ale nie niweczy wymagań sprawiedliwości . Miłosierdzie nie oznacza pobłażliwości wobec zła , zgorszenia , krzywdy , zniewagi .

Stały punkt – to wspólna modlitwa adoptującego i dziesiątek różańca .

 

NABOŻEŃSTWO   W   OBRONIE   ŻYCIA  -  25  MAJA   2017

W   maju  -  poświęconym  Matce  Bożej  ,  po  Mszy  Św.  wyśpiewana  była  Litania  Loretańska  i  pieśni  Maryjne. W  czasie  Adoracji  Najśw.  Sakramentu  uwielbialiśmy  Jezusa  za  Jego  miłość , za dar  wiary i  za  Matkę  Maryję   jako   wzór  wierności  Bogu .

Jak  co  miesiąc  odmówiona  została  modlitwa  adoptującego  i  dziesiątek  różańca.

 

NABOŻEŃSTWO W OBRONIE ŻYCIA - 25 KWIETNIA 2017

Comiesięczne nabożeństwa w intencji życia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu.

  1. Msza Św.

  2. Adoracja Najświętszego Sakramentu

- rozważania fragmentu Pisma Św.

- pieśni eucharystyczne

- z nauczania Św. Jana Pawła II, fragment dotyczący tematu rozważania

- modlitwa codzienna adoptującego

- dziesiątek różańca

 

W dniu dzisiejszym rozważane były fragmenty z drugiego Listu Św. Piotra dotyczące wyboru między dobrem i złem, a wybór ten niesie za sobą określone konsekwencje.

W szczególny sposób modlitwa nasza była prośbą za tych :

- którzy wyparli się wiary w jednego Boga

- którzy trwają w ciężkim grzechu

- którzy opuścili swoich małżonków

- którzy nie widzą zła w zabijaniu dzieci nienarodzonych

- którzy chcą wprowadzać prawo pozwalające na zabijanie nienarodzonych

- lekarzy dokonujących zbrodni dzieciobójstwa.

   

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - 2017

SOBOTA , 25 MARCA - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

W dniu tym w naszej parafii po raz 9-ty podjęte zostało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego .

Uroczystej Eucharystii o godz. 17 przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Górka , który skierował do uczestników Słowo Boże .

Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św. - 75 osób przy zapalonych od paschału świecach , złożyło uroczyste przyrzeczenie o podjęciu duchowej adopcji jednego dziecka , którego imię znane jest jedynie Bogu.

W czasie uroczystości złożono dary ołtarza :

- zapaloną świecę – symbol Chrystusa światłości świata i dawcy życia

- deklaracje – wypełnione przez osoby podejmujące adopcję

- żonkile - symbol życia

- owoce – dar Bożej dobroci

- chleb i wino – dary ołtarza

Po Mszy Św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu .

   NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 CZERWCA 2016

W czasie Czerwcowego Nabożeństwa w trwającym Roku Miłosierdzia – rozważając kolejny z uczynków miłosierdzia, jakim jest pocieszanie więźniów- powierzaliśmy wszystkich, którzy są w jakiejkolwiek niewoli.

Niewolą może być nie tylko więzienie, czyli miejsce przeznaczone dla tych, którzy przekroczyli prawo, ale także niewola grzechu, czyli kraty namiętności, nałogów , niewola braku nadziei , rozpaczy.

W intencji życia zagrożonego przed narodzeniem-wspólnie odmówiliśmy modlitwę adoptującego i dziesiątek różańca.   NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 MAJA 2016

W czasie Majowego Nabożeństwa w obronie życia – wspominając wezwanie miłosiernego Jezusa „ Miłujcie się wzajemnie , jak Ja was umiłowałem” – rozważaliśmy kolejny z uczynków miłosierdzia: podróżnych w dom przyjąć. Uczynek ten jest szczególnie aktualny gdy zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, dlatego dziękując za wszystkie dobra jakie posiadamy – starajmy się dzielić nimi z wszystkimi , również z tymi, których nie znamy , a którzy w „ podróży” swego życia będą potrzebowali abyśmy ich przyjęli do naszego domu.

W intencji życia zagrożonego przed narodzeniem – wspólnie odmówiliśmy codzienną modlitwę adoptującego i dzieciątek różańca.

   NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ŻYCIA – 25 KWIETNIA 2016

Od Dnia Świętości Życia, tj. Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – w naszej parafii kontynuowane są nabożeństwa w intencji życia zagrożonego wg stałego programu. Centralnym punktem jest uczestnictwo w Eucharystii , a następnie przed Najświętszym Sakramentem rozważanie Słowa Bożego. Po odczytaniu fragmentu Pisma Św.- odpowiadając na Słowo Boże kierowane do nas – stawiamy sobie kolejne zadanie, kolejny z uczynków miłosierdzia, który powinniśmy wykonać w trosce o każde życie. Jednym z punktów nabożeństwa jest wsłuchiwanie się w nauczanie Papieża Franciszka, który przypomina jak żyć Rokiem Jubileuszowym w świetle Słowa Pana „ Miłosierni jak Ojciec”. Ten program na życie jest trudny, ale zarazem bogaty w radość i pokój i powinien stać się stylem naszego życia. Stałym comiesięcznym punktem jest wspólna modlitwa w intencji życia poczętego , a którego życie w łonie matki jest zagrożone , tj. Codzienna modlitwa adoptującego i dziesiątek różańca. Modlitwy i rozważania przeplatane są pieśniami, a na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

   DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – 2016

Po raz ósmy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego [ w b. r . przypadającego 4 kwietnia ] w naszej parafii podjęte zostało Dzieło Duchowej Adopcjii Dziecka Poczętego, a którego życie przed narodzeniem jest zagrożone. Uroczystej Mszy Św. o godz. 18 przewodniczył ks. Prob. Tadeusz Górka, który również wygłosił okolicznościową homilię. Po wyznaniu wiary i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św. – 75 osób przy zapalonych świecach od paschału , złożyło przyrzeczenie o duchowej adopcji jednego dziecka , którego imię znane jest jedynie Bogu.

Darami ołtarza w czasie tej uroczystości były:

*żonkile – symbol życia

*owoce—dar Bożej dobroci

*deklaracje — złożone przez osoby podejmujące adopcję

*model Jasia – 10 tygodniowego dziecka żyjącego w łonie matki

*chleb i wino – dary ołtarza , które w czasie tej Eucharystii staną się ciałem i krwią Chrystusa.

Po Mszy Św. uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji życia- dziękując za dar życia , ale także za zadanie dla nas, abyśmy wykonywali uczynki miłosierdzia. Pragniemy jak uczniowie rozdawać to, co otrzymujemy, a przede wszystkim miłość każdemu , kogo spotykamy na drodze naszego życia, zwłaszcza naszym najbliższym.

Na zakończenie nabożeństwa Ks. Prob . podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości i podjęcie duchowej adopcji, by ratować każde zagrożone życie, a Caritas Parafialnej za przygotowanie liturgii słowa, darów ołtarza i posługę.

  Nabożeństwo w obronie życia 25.10 i 25.11.2015

25 listopada 2015 r

To już dziewiąte (ostatnie) comiesięczne nabożeństwo w intencji życia poczętego a zagrożonego w tym roku.

W czasie modlitwy polecaliśmy nasze rodziny:
by ich członkowie wpatrzeni w miłość Jezusa, stawali się dla siebie wzajemnym darem
by miłość ta była źródłem siły, źródłem wybaczenia źródłem odnowy miłości małżeńskiej
by w naszych polskich rodzinach była zachowana godność człowieka
by nie było w nich przemocy, nienawiści, niechęci, braku zrozumienia
by rodzice kochali swoje dzieci, także te nienarodzone
by dzieci kochały i szanowały swoich rodziców. Jak co miesiąc odmówiono wspólnie modlitwę codzienną adoptującego i dziesiątek różańca. Na zakończenie Kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

   25 październik 2015 r

W czasie Nabożeństwa Różańcowego modliliśmy się w intencji życia poczętego zagrożonego.
Jak co miesiąc odmówiona została codzienna modlitwa adoptującego

   Adopcja Duchowa 25 marca 2015 r

   

   Adopcja Duchowa 25 marca 2013 r 

Script logo